စည္းကမ္းမဲ႔ ကြမ္းတံေတြးေထြးလွ်င္္ ဓါတ္ပံုရိုက္္ အေရးယူေတာ႔မည္္

၂ဝ၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသက္ဝင္ေစရန္ စည္းကမ္းမဲ့ကြမ္းတံေတြးေထြးမႈမ်ား၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ၊ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တကြ တရားစြဲဆိုႏုိင္ေရးအတြက္ YCDC စီမံေရးရာဌာနႏွင့္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနတုိ႔ ဌာနအခ်င္းခ်င္းညိႇႏႈိင္းကာ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

”စည္ပင္ဥပေဒႀကီးကုိ အသက္ဝင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ရဲဲစခန္းေတြကုိ အမႈေတြသြားၿပီးတုိင္တယ္။ ရဲစခန္းကလည္း အမႈေတြဖြင့္တယ္။ ပ-နံပါတ္ေတြမ်ား အမႈေတြက်န္ၿပီးေတာ့ ဘာမွ မၿပီးစီးတ့ဲအတြက္ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန ဌာနမွဴးနဲ႔ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေတာ့ သူ႕ ဌာနမွာရိွတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ အမႈဖြင့္လုိ႔ရေအာင္ စည္ပင္သာယာဥပေဒနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ရေအာင္ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ကြမ္းတံေတြးေထြးတာ၊ အမႈိက္ပစ္တာေတြကုိ အမႈိက္ ပစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ပစ္ေနတဲ့ပုံေလး၊ သက္ေသလုိက္ေပးမယ့္သူရိွရင္ တရား႐ုံးမွာ ပုိၿပီးေတာ့ တရားစီရင္ေရး မွ်တတာေပါ့။ အဲလုိ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္က သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔တကြ တရား႐ုံးစြဲတင္ႏုိင္ဖုိ႔ အဆင့္ ေတြေပါ့။ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု စီမံေရးရာဌာန၊ ဌာနမွဴးဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္္စည္္ပင္သာယာ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စည္ပင္တရား႐ုံး ၇ ႐ုံးရိွၿပီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္အမွတ္ (၁)တရား႐ုံး (စမ္းခ်ာင္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ အလုံ၊ ဗဟန္း)၊ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္(၂)တရား႐ုံး (လသာ ၊လမ္းမေတာ္၊ ဒဂုံ၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဒလ၊ ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တုိ)၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္(၃)တရား႐ုံး (ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗုိလ္ တေထာင္၊ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႕၊ ေဒါပုံ၊ သာေကတ၊ ရန္ကင္း)။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အမွတ္(၄)တရား႐ုံး၊ (အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒုံ၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊)။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္(၅) တရား႐ုံး (မ/ဥကၠလာ၊တ/ဥကၠလာ)။ လႈိင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္(၆) တရား႐ုံး (လႈိင္၊ ကမာရြတ္၊ မရမ္းကုန္း)။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္(၇)တရား႐ုံး၊ (တ/ဒဂုံ၊ မ/ဒဂုံ၊ဒဂုံအေရွ႕၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း)တုိ႔ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

(ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ေထြးထားေသာ ကြမ္းေသြးမ်ားကို ေဆးေၾကာေနေသာ စည္ပင္၀န္ထမ္းတစ္ဦး)

စည္ပင္ဥပေဒသစ္ကို ၂ဝ၁၈ ႏိုဝင္ ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္္ ေမလအထိ တရားစြဲဆိုအမႈေပါင္း ၁၄၃၃ မႈရွိကာ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ ၂၁ မႈရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

”ဒီတရား႐ံုးေတြမွာ တရားစြဲဆိုဖို႔အတြြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ႐ံုးေတြရဲ႕ ေကာ္မတီေတြမွာ တရားစြဲတာဝန္ခံဒုဦးစီးအဆင့္ ဝန္ထမ္းတဦးစီရွိပါတယ္။ စည္ပင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၂(က)မွာ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈေတြအကုန္လံုးကို ရဲအေရးပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းထားတဲ့တားျမစ္ခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္တယ္။

ဒါမွမဟုတ္္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္တယ္ဆိုရင္္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္၊ ကြမ္းတံေတြးေထြးတယ္ဆိုရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေထြးေနတဲ့အေနအထား သက္ေသခိုင္တဲ့ အေထာက္အထားရွိထားမွရပါ မယ္။ သူ႕ကိုရၿပီဆိုမွ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၂(က)အရ ရဲအေရးပိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖဲြ႕ ရဲစခန္းေတြမွာ အမႈဖြင့္လွစ္ၿပီးေတာ့ ျပစ္မႈနံပါတ္ေတာင္းခံရပါတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပုိင္္းတြင္ တရားစြဲဆုိခံရသူမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနမ်ားပါဝင္လာမႈရိွေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး၌ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မႈခင္းမ်ားအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲစခန္းမ်ားသုိ႔ စည္ပင္သာယာ၏တုိင္တန္းခ်က္ မ်ားလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ပနံပါတ္ မေပးႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရ၍ ဌာန ၂ ခုညိႇႏႈိင္းကာ သက္ေသအေထာက္အထား၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံႏွင့္ တကြ တရားစြဲဆိုႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္မင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမ၊ ခန္းမ(၄)၌ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ကုိလင္း(News Watch)