အေရးေပၚလိုအပ္္တဲ႔အခါ ကိုယ္တိုင္္အလိုိင္းမန္္႔ ခ်ိိန္ၫွိျခင္း

တာယာဘီး အလိုိင္းမန္႔ ခ်ိန္ၫွိျခင္း (Wheel Alignment)

ကားတစ္စီးမွာ စတီယာရင္ထိန္းရတာေကာင္းဖို႔၊ တာယာမ်က္ႏွာျပင္ ပန္းသားေတြ အစားသက္သာေစဖိုိ႔၊ တာယာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတဲ့ ဘီးလည္ ခုခံမႈအားေတြ ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔၊ တာယာဘီးအလိုင္းမန္႔ အေနအထားေတြ မွန္ကန္ဖို႔ လိုပါတယ္။

အလိုင္းမန္႔မမွန္တဲ့ အေျခအေန(Out of Wheel Alignment))မွာ ကားေမာင္းရတာ မေကာင္းပါ။ စတီယာရင္ တစ္ဖက္ကို ဆြဲေနတတ္ပါတယ္။

တာယာမ်က္ႏွာျပင္ ေဘးေစာင္းသားေတြ ခုတ္စားတာ ျမန္ပါတယ္။ တာယာတစ္လံုး သက္တမ္းတိုေစပါတယ္။

ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္(ေခၚ) ဆပ္စပန္းရွင္းစနစ္နဲ႔ စတီယာရင္စနစ္ တို႔ကို ပူးတြဲဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ေအာက္ပိုင္းစနစ္ေကာင္းမွ တာယာဘီးအလိုင္းမန္႔ မွန္ေနၿပီး စတီယာရင္ ကစားရတာလည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ့ေစပါတယ္။

ကားဘီးေကြ့ၿပီးတာနဲ႔ မူလတည့္တည့္ အေနအထားကို ေကာင္းစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရိွႏိုင္ပါတယ္။Wheel Alignment ဆိုတာ တာယာဘီးေတြရဲ့ တည္ရိွမႈ အေနအထားနဲ႔ ကားကိုယ္ထည္ ေဘာ္ဒီခ်က္စီတို႔ၾကားမွာရိွေနတဲ့ ဂ်ီၾသေမႀတီ ဆက္သြယ္မႈ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ဒီဂရီအတိုင္းအတာေတြကို စုေပါင္းၿပီးေခၚဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ကားတစ္စီးမွာ တာယာဘီးေလးဘီး တပ္ဆင္တည္ရိွေနမႈ ေထာင့္ဒီဂရီအခ်ိဳးအစားေတြဟာ တာယာဘီး ဘီးယက္ေမာင္းႏွင္မႈ စံစနစ္၊ ယာဉ္တစ္စီးထမ္းေဆာင္ရတဲ့ ဝန္အား(Load)နဲ႔ ေရြ့လ်ားေနစဉ္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ဒိုင္နဲမစ္ သက္ေရာက္အားေတြေၾကာင့္ အနည္းငယ္စီ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္္ ကားဘီးအလိုင္းမန္႔ေတြ မွားယြင္းမသြားေအာင္ စစ္ေဆး ခ်ိန္ၫွိေပးရပါတယ္။ ကားတစ္စီးရဲ့ ေအာက္ပိုင္း ဆပ္စပန္းရွင္းစနစ္နဲ႔ ဘီးအလိုင္းမန္႔ စစ္ေဆးျပဳျပင္တာေတြကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာ ကားတစ္စီးကို ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ရတာေကာင္းသလို ကားစီးရတာလည္း သက္ေသာင့္သက္သာရိွၿပီး အဆင္ေျပေစပါတယ္။

တာယာေတြလည္္း ပြန္္းစားမႈ သက္သာေစပါတယ္။ ကားတစ္စီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး(Safety)အတြက္လည္း စိတ္ခ်ရပါတယ္။ ေအာက္ပိုင္းဆပ္စပန္းရွင္းစနစ္က တိုက္ေရာ့(ဒ္)ေဘာဂြၽိုင္းေတြစားၿပီး ေခ်ာင္ေနတဲ့ ကားတစ္စီးဟာ လမ္းၾကမ္း၊ လမ္းဆိုးမွာ ေမာင္းရတဲ့အခါ အခ်ိန္မေရြး တိုက္ေရာ့ဒ္ေတြ၊ ေဘာဂြၽိုင္း(Ball Joint)ေတြ ျပဳတ္ၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဘီးအလိုင္းမန္႔ မွန္ကန္ေနဖို႔၊ ကားေအာက္ပိုိင္း ဆပ္စပန္းရွင္း အစိတ္အပိုင္းေတြ ေကာင္းေကာင္းတင္းက်ပ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အလိုင္းမန္႔ စနစ္နဲ႔ ဆပ္စပန္းရွင္းစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြပါပဲ။ ကားဘီးအလိုင္းမန္႔ ပံုမွန္ စစ္ေဆးခ်ိန္ၫွိေပးျခင္း ႏွင့္အတူ ေအာက္ပိုင္း ဆပ္စပန္းရွင္းစနစ္ကိုလည္း တစ္ခါတည္းျပဳျပင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကားဘီးအလိုိင္းမန္႔ ဂ်ီၾသေမႀတီအေျခခံေထာင့္္ ဒီဂရီ သံုးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ တိုးအင္-တိုးေအာက္ (Toe-in, Toe-out)၊ ကမ္ဘာ(Camber) နဲ႔ ကတ္ စတာ(Caster)တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Toe-in, Toe-out

ကားဘီးအလိုင္းမန္႔ ေထာင့္ေတြထဲမွာ Toe-in, Toe-out အလိုင္းမန္႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ Toe Alignment မမွန္တာနဲ႔ တာယာပန္းေတြ ပြန္းစားတာ ျမန္ပါတယ္။ ကားတစ္စီးမွာ စတီယာရင္နဲ႔ တိုက္ေရာ့ဒ္ ဆက္သြယ္မႈ၊ တိုက္ေရာ့ဒ္ အဖ်ားပိုင္းနဲ႔ စတီယာရင္ နတ္ကယ္အမ္း (Knuckle Arm) ဆက္သြယ္မႈရိွပါတယ္။

ကားေရ႔ွဘီး တာယာႏွစ္လံုးကို အေပါစီးျမင္ကြြင္းအေနအထားကေန ၾကၫ့္ပါ။ တာယာေရ႔ွပိုင္း အကြာအေဝးနဲ႔ တာယာေနာက္ပိုင္း အကြာအေဝးဟာတူညီေနၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မ်ဉ္းၿပိဳင္ျဖစ္ေနရပါတယ္။ သီအိုရီအတိုင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တာယာဘီး ႏွစ္လံုးမ်ဉ္းၿပိဳင္ျဖစ္ေနျခင္းကို ဇီးရိုးတိုး(Zero Toe)လို႔ ေခၚပါတယ္။

ေျမျပင္လက္ေတြ့မွာေတာ့ ကားေရ႔ွဘီး တာယာႏွစ္လံုးကိုိ မ်ဉ္းၿပိဳင္ က်ေနေအာင္ Zero Toe အေနအထားမ်ိဳး ခ်ိန္ၫွိထားလို႔မရပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္ ဆပ္စပန္းရွင္းအဆက္ေတြ၊ တိုက္ေရာ့ဒ္တန္း ေဂၚလီေခါင္းနဲ႔ စတီယာရင္အဆက္ေတြ၊ ေရာ္ဘာဘြတ္ အထိုင္ေတြဟာ အလြတ္ကစားမႈေတြ အနည္းငယ္စီရိွေနပါတယ္။

ကားအရိွန္ မ်ားလြန္းတာ၊ ကားဘရိတ္ဖမ္းတာနဲ႔ ရုတ္တရက္္ အရိွန္နဲ႔ခ်ိဳးေကြ့လိုက္တဲ့ အေျခအေနမွာ တာယာဘီးေတြဟာ မ်ဉ္းၿပိဳင္က်မေနေတာ့ပါဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ Zero Toe မွာ မရိွေလာက္ပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး အလြတ္ကစားေနတာမ်ိဳးကို ကာမိေစဖို႔ Toe-in ၊ သို႔မဟုတ္ Toe-out အေနအထားမွာ ခ်ိန္ၫွိေပးထားရပါတယ္။

Toe-in ရဲ့ အဓိပၸာယ္က ေရ႔ွဘီးတာယာ ႏွစ္လံုးကိုိ အေပါစီးကၾကၫ့္ရင္ ေရ႔ွပိုင္းမွာ အတြင္းကို အနည္းငယ္စုတဲ့ အေနအထားကို ေျပာတာပါ။ ေရ႔ွပိုင္းအကြာအေဝးက ေနာက္ပိုင္းအကြာအေဝးထက္ ပိုၿပီး တိုေနပါတယ္။

Toe-out ရဲ့ သေဘာကေတာ့ ေရ႔ွဘီးတာယာကိုိ အေပၚစီးကၾကည့္ရင္ တာယာေရ႔ွပိုင္းမွာ အနည္းငယ္ ကားထြက္ေနတဲ့ အေနအထားကို ေျပာတာပါ။ ေရ႔ွပိုင္းအကြာအေဝးက ေနာက္ပိုင္းထက္ ပိုၿပီးရွည္ေနပါတယ္။

ေနာက္ဘီးယက္္ ကားေလးေတြ၊ မီနီဗန္ကားေတြ၊ Light Tuck ကားေတြမွာ ေရ႔ွဘီးတာယာကို Toe-in အေနထားမွာ ခ်ိန္ထားရပါတယ္။လူစီးကားငယ္အတြက္ ထားသင့္တဲ့ Toe-in ပမာဏကေတာ့ တစ္လက္ မရဲ့ ၁၆ ပံု ၁ ပံု (1/16 inch)ျဖစ္ပါ တယ္။

တိုိက္ေရာ့ဒ္ အဖ်ားပိုင္းေဂၚလီသီး ေခ်ာင္ေနတာ၊ Control Arm ခ်ည္တန္းဘြတ္ေတြစားၿပီး ေခ်ာင္ေနတာ၊ စတီယာရင္အဆက္ေတြ ေခ်ာင္ေနတာ မ်ိဳးျဖစ္ရင္ ေရ႔ွဘီးတာယာအားလံုး ကားထြက္ေနၿပီး Toe-out ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ Toe-out မ်ားေနရင္ တာယာပန္းေတြ စားသြားပါတယ္။

ကမ္ဘာ(Camber)

ကားကို ေရ႔ွတည့္တည့္အေနအထားက ၾကၫ့္ပါ။ ကားတာယာဘီး အေပါပိုင္းက ခ်ိန္က်မ်ဉ္းႀကိဳးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဉ္ၾကၫ့္ရင္ အျပင္ကို ကားထြက္ေနတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ အတြင္းဘက္ကိုဝင္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ရပါတယ္။ ေရ႔ွတည့္တၫ့္ၾကၫ့္ရင္ ခ်ိန္သီးမ်ဉ္းႀကိဳးကေန ေသြဖည္ေနတဲ့ ေထာင့္ဒီဂရီတန္ဖိုးကို(Camber)လို႔ ေခၚပါတယ္။

ကားဘီးအေပၚထိပ္ပိုင္းကအျပင္ ဘက္ကို ကားထြက္ေနတာမ်ိဳးကို Positive Camber လို႔ေခါၿပီး အတြင္းကို စုၿပီးဝင္ေနရင္ Negative Camber လို႔ ေခၚပါတယ္။

Positive Camber ျဖစ္ေနတဲ့ကားမွာ စတီယာရင္ Knuckle (နတ္ ကယ္)အေပၚ သက္ေရာက္ေနတဲ့ အားေတြက Spindle Baseင နဲ႔ ပိုၿပီးနီး ကပ္သြားတာေၾကာင့္ Steering Knuckle ထမ္းရတဲ့ ဝန္အားကိုေလ်ာ့ က်ေစပါတယ္။ Positive Camberင ဒီဇိုင္းက ကားတစ္စီးကို အတြင္းဘက္ တြန္းထားသလို ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဘီးျပဳတ္ထြက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Negative Camber က ကားေကြ့လိုက္တဲ့အခါမွာ ကားတစ္စီးလံုး တိမ္းေစာင္းသြားတာကို ေထာက္ကန္ေပးထားသလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရ႔ွအင္ဂ်င္၊ ေရ႔ွဘီးယက္ကားေတြမွာ တပ္ဆင္သံုးေလ့ ရိွပါတယ္။

ကတ္စတာ(Caster)

စတီယာရင္ ဝင္ရိုးတန္း(Axis)ကို ေဘးတိုိက္ အေနအထား ၾကၫ့္ရင္္ ခ်ိန္သီးမတ္မ်ဉ္းႀကိဳးကေန နည္းနည္းေလး ေစာင္းေနတာ ေတြ့ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုိေစာင္းေနတဲ့ ဒီဂရီကို Caster လို႔ ေခၚပါတယ္။ ခ်ိန္သီးမတ္မ်ဉ္းကေန ေနာက္ဘက္ကိုေစာင္းေနရင္ Positive Caster လို႔ေခၚ ၿပီး ေရ႔ွဘက္ကို ေစာင္းေနရင္ Negative Caster လို႔ေခၚပါတယ္။

Positive Caster ရိွတဲ့ ကားတစ္စီး စတီယာရင္ ကစားေပးရတာ ေပါ့ပါးသြက္လတ္ပါတယ္။ Positive Caster ရဲ့ သက္ေရာက္မႈက ကားဘီးတာယာေတြကိုိ ေရ႔ွတၫ့္တည့္မွာ အၿမဲရိွေနေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပး ေနပါတယ္။ Positive Camber ရိွေနရင္ စတီယာရင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာ တည္ၿငိမ္မႈရေစပါတယ္။

သတ္မွတ္ဒီဂရီထက္မ်ားေနရင္ေတာ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ တယ္။ စတီယာရင္ တစ္ဖက္ကိုိဆြဲသြားတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကားဘီး ဘယ္နဲ႔ညာမွာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ Caster ဒီဂရီ ျခားနားခ်က္ ရိွပါတယ္။

ကားေအာက္ပိုင္း ဆပ္စပန္းရွင္းစနစ္ေတြ အသစ္လဲလွယ္ တပ္ဆင္ ၿပီးရင္ တာယာဘီးအလိုင္းမန္႔ခ်ိန္ဖို႔ လိုိပါတယ္။ စတီယာရင္ တုန္ခါၿပီးတစ္ ဖက္ကိုဆြဲသြားတာမ်ိဳးျဖစ္ရင္ ဘီးအလိုင္းမန္႔ ျပန္ခ်ိန္သင့္ပါတယ္။ ေရ႔ွဘီးတာယာ ပန္းသားမ်က္ႏွာျပင္ေတြ ထူးထူးျခားျခားပြန္းစားေနရင္လည္း ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္ေတြ ျပန္လည္စစ္ေဆးျပဳျပင္ၿပီး ဘီးအလိုင္းမန္႔ခ်ိန္ေပးရပါတယ္။

ေနာက္ဘီးမွာ Independent Suspension စနစ္ျဖစ္ရင္္ ေနာက္ တာယာဘီးကိုလည္း ေရ႔ွတာယာဘီးခ်ိန္သလို Camber၊ Toe-in/ Toe-out ေတြ ျပန္ခ်ိန္ၫွိေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

တိိက်တဲ့ ကားဘီးအလိုင္းမန္႔ ဆားဗစ္ကိုလိုိခ်င္ရင္ ေခတ္မီတဲ့ ဝပ္ေရွာ့ေတြမွာ ေလဆာအလင္းတန္းသံုး အလိုင္းမန္႔စက္သစ္ႀကီးေတြနဲ႔ ခ်ိန္ပါ။ အနည္းဆံုး ႏွစ္လ၊ သံုးလ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ဘီးအလိုင္းမန္႔ ျပန္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ေရ႔ွဘီးယက္ကားေတြမွာ ေရ႔ွဘီးေရာ၊ ေနာက္ဘီးေရာ ဘီးအလိုင္းမန္႔ ခ်ိန္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အလိုင္းမန္႔မခ်ိန္ခင္ တာယာေလေပါင္ဖိအားေတြမွန္ေအာင္ ခ်ိန္ထားရပါတယ္။ တာယာအမ်ိဳးအစား အရြယ္တူညီရပါတယ္။

မင္္းသစ္ထူး (စက္မႈ-နည္းပညာ)

ကား-Car အေျကာင္းစုံ

Unicode

တာယာဘီး အလိိုင်းမန့် ချိန်ညှိခြင်း (Wheel Alignment)

ကားတစ်စီးမှာ စတီယာရင်ထိန်းရတာကောင်းဖို့၊ တာယာမျက်နှာပြင် ပန်းသားတွေ အစားသက်သာစေဖိို့၊ တာယာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဘီးလည် ခုခံမှုအားတွေ လျှော့ချနိုင်ဖို့၊ တာယာဘီးအလိုင်းမန့် အနေအထားတွေ မှန်ကန်ဖို့ လိုပါတယ်။

အလိုင်းမန့်မမှန်တဲ့ အခြေအနေ(Out of Wheel Alignment))မှာ ကားမောင်းရတာ မကောင်းပါ။ စတီယာရင် တစ်ဖက်ကို ဆွဲနေတတ်ပါတယ်။

တာယာမျက်နှာပြင် ဘေးစောင်းသားတွေ ခုတ်စားတာ မြန်ပါတယ်။ တာယာတစ်လုံး သက်တမ်းတိုစေပါတယ်။

ကားအောက်ပိုင်းစနစ်(ခေါ်) ဆပ်စပန်းရှင်းစနစ်နဲ့ စတီယာရင်စနစ် တို့ကို ပူးတွဲဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အောက်ပိုင်းစနစ်ကောင်းမှ တာယာဘီးအလိုင်းမန့် မှန်နေပြီး စတီယာရင် ကစားရတာလည်း လွယ်ကူချောမွေ့စေပါတယ်။

ကားဘီးကွေ့ပြီးတာနဲ့ မူလတည့်တည့် အနေအထားကို ကောင်းစွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။Wheel Alignment ဆိုတာ တာယာဘီးတွေရဲ့ တည်ရှိမှု အနေအထားနဲ့ ကားကိုယ်ထည် ဘော်ဒီချက်စီတို့ကြားမှာရှိနေတဲ့ ဂျီသြမေတြီ ဆက်သွယ်မှု အမျိုးအစားနဲ့ ဒီဂရီအတိုင်းအတာတွေကို စုပေါင်းပြီးခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။

ကားတစ်စီးမှာ တာယာဘီးလေးဘီး တပ်ဆင်တည်ရှိနေမှု ထောင့်ဒီဂရီအချိုးအစားတွေဟာ တာယာဘီး ဘီးယက်မောင်းနှင်မှု စံစနစ်၊ ယာဉ်တစ်စီးထမ်းဆောင်ရတဲ့ ဝန်အား(Load)နဲ့ ရွေ့လျားနေစဉ် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဒိုင်နဲမစ် သက်ရောက်အားတွေကြောင့် အနည်းငယ်စီ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။

ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်် ကားဘီးအလိုင်းမန့်တွေ မှားယွင်းမသွားအောင် စစ်ဆေး ချိန်ညှိပေးရပါတယ်။ ကားတစ်စီးရဲ့ အောက်ပိုင်း ဆပ်စပန်းရှင်းစနစ်နဲ့ ဘီးအလိုင်းမန့် စစ်ဆေးပြုပြင်တာတွေကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးမှသာ ကားတစ်စီးကို ထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်ရတာကောင်းသလို ကားစီးရတာလည်း သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။

တာယာတွေလည််း ပွန််းစားမှု သက်သာစေပါတယ်။ ကားတစ်စီး ဘေးကင်းလုံခြုံရေး(Safety)အတွက်လည်း စိတ်ချရပါတယ်။ အောက်ပိုင်းဆပ်စပန်းရှင်းစနစ်က တိုက်ရော့(ဒ်)ဘောဂျွိုင်းတွေစားပြီး ချောင်နေတဲ့ ကားတစ်စီးဟာ လမ်းကြမ်း၊ လမ်းဆိုးမှာ မောင်းရတဲ့အခါ အချိန်မရွေး တိုက်ရော့ဒ်တွေ၊ ဘောဂျွိုင်း(Ball Joint)တွေ ပြုတ်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ် သွားနိုင်ပါတယ်။

ဘီးအလိုင်းမန့် မှန်ကန်နေဖို့၊ ကားအောက်ပိိုင်း ဆပ်စပန်းရှင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ကောင်းကောင်းတင်းကျပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အလိုင်းမန့် စနစ်နဲ့ ဆပ်စပန်းရှင်းစနစ် နှစ်မျိုးဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေပါပဲ။ ကားဘီးအလိုင်းမန့် ပုံမှန် စစ်ဆေးချိန်ညှိပေးခြင်း နှင့်အတူ အောက်ပိုင်း ဆပ်စပန်းရှင်းစနစ်ကိုလည်း တစ်ခါတည်းပြုပြင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

ကားဘီးအလိိုင်းမန့် ဂျီသြမေတြီအခြေခံထောင့်် ဒီဂရီ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ တိုးအင်-တိုးအောက် (Toe-in, Toe-out)၊ ကမ်ဘာ(Camber) နဲ့ ကတ် စတာ(Caster)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

Toe-in, Toe-out

ကားဘီးအလိုင်းမန့် ထောင့်တွေထဲမှာ Toe-in, Toe-out အလိုင်းမန့်က အရေးကြီးပါတယ်။ Toe Alignment မမှန်တာနဲ့ တာယာပန်းတွေ ပွန်းစားတာ မြန်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးမှာ စတီယာရင်နဲ့ တိုက်ရော့ဒ် ဆက်သွယ်မှု၊ တိုက်ရော့ဒ် အဖျားပိုင်းနဲ့ စတီယာရင် နတ်ကယ်အမ်း (Knuckle Arm) ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။

ကားရှေ့ဘီး တာယာနှစ်လုံးကို အပေါစီးမြင်ကွွင်းအနေအထားကနေ ကြည့်ပါ။ တာယာရှေ့ပိုင်း အကွာအဝေးနဲ့ တာယာနောက်ပိုင်း အကွာအဝေးဟာတူညီနေပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ သီအိုရီအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ တာယာဘီး နှစ်လုံးမျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေခြင်းကို ဇီးရိုးတိုး(Zero Toe)လို့ ခေါ်ပါတယ်။

မြေပြင်လက်တွေ့မှာတော့ ကားရှေ့ဘီး တာယာနှစ်လုံးကိို မျဉ်းပြိုင် ကျနေအောင် Zero Toe အနေအထားမျိုး ချိန်ညှိထားလို့မရပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကားအောက်ပိုင်းစနစ် ဆပ်စပန်းရှင်းအဆက်တွေ၊ တိုက်ရော့ဒ်တန်း ဂေါ်လီခေါင်းနဲ့ စတီယာရင်အဆက်တွေ၊ ရော်ဘာဘွတ် အထိုင်တွေဟာ အလွတ်ကစားမှုတွေ အနည်းငယ်စီရှိနေပါတယ်။

ကားအရှိန် များလွန်းတာ၊ ကားဘရိတ်ဖမ်းတာနဲ့ ရုတ်တရက်် အရှိန်နဲ့ချိုးကွေ့လိုက်တဲ့ အခြေအနေမှာ တာယာဘီးတွေဟာ မျဉ်းပြိုင်ကျမနေတော့ပါဘူး။ တစ်နည်းပြောရရင် Zero Toe မှာ မရှိလောက်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး အလွတ်ကစားနေတာမျိုးကို ကာမိစေဖို့ Toe-in ၊ သို့မဟုတ် Toe-out အနေအထားမှာ ချိန်ညှိပေးထားရပါတယ်။

Toe-in ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ရှေ့ဘီးတာယာ နှစ်လုံးကိို အပေါစီးကကြည့်ရင် ရှေ့ပိုင်းမှာ အတွင်းကို အနည်းငယ်စုတဲ့ အနေအထားကို ပြောတာပါ။ ရှေ့ပိုင်းအကွာအဝေးက နောက်ပိုင်းအကွာအဝေးထက် ပိုပြီး တိုနေပါတယ်။

Toe-out ရဲ့ သဘောကတော့ ရှေ့ဘီးတာယာကိို အပေါ်စီးကကြည့်ရင် တာယာရှေ့ပိုင်းမှာ အနည်းငယ် ကားထွက်နေတဲ့ အနေအထားကို ပြောတာပါ။ ရှေ့ပိုင်းအကွာအဝေးက နောက်ပိုင်းထက် ပိုပြီးရှည်နေပါတယ်။

နောက်ဘီးယက်် ကားလေးတွေ၊ မီနီဗန်ကားတွေ၊ Light Tuck ကားတွေမှာ ရှေ့ဘီးတာယာကို Toe-in အနေထားမှာ ချိန်ထားရပါတယ်။လူစီးကားငယ်အတွက် ထားသင့်တဲ့ Toe-in ပမာဏကတော့ တစ်လက် မရဲ့ ၁၆ ပုံ ၁ ပုံ (1/16 inch)ဖြစ်ပါ တယ်။

တိိုက်ရော့ဒ် အဖျားပိုင်းဂေါ်လီသီး ချောင်နေတာ၊ Control Arm ချည်တန်းဘွတ်တွေစားပြီး ချောင်နေတာ၊ စတီယာရင်အဆက်တွေ ချောင်နေတာ မျိုးဖြစ်ရင် ရှေ့ဘီးတာယာအားလုံး ကားထွက်နေပြီး Toe-out ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Toe-out များနေရင် တာယာပန်းတွေ စားသွားပါတယ်။

ကမ်ဘာ(Camber)

ကားကို ရှေ့တည့်တည့်အနေအထားက ကြည့်ပါ။ ကားတာယာဘီး အပေါပိုင်းက ချိန်ကျမျဉ်းကြိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အပြင်ကို ကားထွက်နေတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အတွင်းဘက်ကိုဝင်နေတာမျိုး ဖြစ်ရပါတယ်။ ရှေ့တည့်တည့်ကြည့်ရင် ချိန်သီးမျဉ်းကြိုးကနေ သွေဖည်နေတဲ့ ထောင့်ဒီဂရီတန်ဖိုးကို(Camber)လို့ ခေါ်ပါတယ်။

ကားဘီးအပေါ်ထိပ်ပိုင်းကအပြင် ဘက်ကို ကားထွက်နေတာမျိုးကို Positive Camber လို့ခေါပြီး အတွင်းကို စုပြီးဝင်နေရင် Negative Camber လို့ ခေါ်ပါတယ်။

Positive Camber ဖြစ်နေတဲ့ကားမှာ စတီယာရင် Knuckle (နတ် ကယ်)အပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့ အားတွေက Spindle Baseင နဲ့ ပိုပြီးနီး ကပ်သွားတာကြောင့် Steering Knuckle ထမ်းရတဲ့ ဝန်အားကိုလျော့ ကျစေပါတယ်။ Positive Camberင ဒီဇိုင်းက ကားတစ်စီးကို အတွင်းဘက် တွန်းထားသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် ဘီးပြုတ်ထွက်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။

Negative Camber က ကားကွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ ကားတစ်စီးလုံး တိမ်းစောင်းသွားတာကို ထောက်ကန်ပေးထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရှေ့အင်ဂျင်၊ ရှေ့ဘီးယက်ကားတွေမှာ တပ်ဆင်သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။

ကတ်စတာ(Caster)

စတီယာရင် ဝင်ရိုးတန်း(Axis)ကို ဘေးတိိုက် အနေအထား ကြည့်ရင်် ချိန်သီးမတ်မျဉ်းကြိုးကနေ နည်းနည်းလေး စောင်းနေတာ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိိုစောင်းနေတဲ့ ဒီဂရီကို Caster လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ချိန်သီးမတ်မျဉ်းကနေ နောက်ဘက်ကိုစောင်းနေရင် Positive Caster လို့ခေါ် ပြီး ရှေ့ဘက်ကို စောင်းနေရင် Negative Caster လို့ခေါ်ပါတယ်။

Positive Caster ရှိတဲ့ ကားတစ်စီး စတီယာရင် ကစားပေးရတာ ပေါ့ပါးသွက်လတ်ပါတယ်။ Positive Caster ရဲ့ သက်ရောက်မှုက ကားဘီးတာယာတွေကိို ရှေ့တည့်တည့်မှာ အမြဲရှိနေအောင် ထောက်ပံ့ပေး နေပါတယ်။ Positive Camber ရှိနေရင် စတီယာရင် ထိန်းချုပ်ရတာ တည်ငြိမ်မှုရစေပါတယ်။

သတ်မှတ်ဒီဂရီထက်များနေရင်တော့ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ စတီယာရင် တစ်ဖက်ကိိုဆွဲသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကားဘီး ဘယ်နဲ့ညာမှာ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် Caster ဒီဂရီ ခြားနားချက် ရှိပါတယ်။

ကားအောက်ပိုင်း ဆပ်စပန်းရှင်းစနစ်တွေ အသစ်လဲလှယ် တပ်ဆင် ပြီးရင် တာယာဘီးအလိုင်းမန့်ချိန်ဖို့ လိိုပါတယ်။ စတီယာရင် တုန်ခါပြီးတစ် ဖက်ကိုဆွဲသွားတာမျိုးဖြစ်ရင် ဘီးအလိုင်းမန့် ပြန်ချိန်သင့်ပါတယ်။ ရှေ့ဘီးတာယာ ပန်းသားမျက်နှာပြင်တွေ ထူးထူးခြားခြားပွန်းစားနေရင်လည်း ကားအောက်ပိုင်းစနစ်တွေ ပြန်လည်စစ်ဆေးပြုပြင်ပြီး ဘီးအလိုင်းမန့်ချိန်ပေးရပါတယ်။

နောက်ဘီးမှာ Independent Suspension စနစ်ဖြစ်ရင်် နောက် တာယာဘီးကိုလည်း ရှေ့တာယာဘီးချိန်သလို Camber၊ Toe-in/ Toe-out တွေ ပြန်ချိန်ညှိပေးဖို့ လိုပါတယ်။

တိိကျတဲ့ ကားဘီးအလိုင်းမန့် ဆားဗစ်ကိုလိိုချင်ရင် ခေတ်မီတဲ့ ဝပ်ရှော့တွေမှာ လေဆာအလင်းတန်းသုံး အလိုင်းမန့်စက်သစ်ကြီးတွေနဲ့ ချိန်ပါ။ အနည်းဆုံး နှစ်လ၊ သုံးလ တစ်ကြိမ်လောက် ဘီးအလိုင်းမန့် ပြန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ရှေ့ဘီးယက်ကားတွေမှာ ရှေ့ဘီးရော၊ နောက်ဘီးရော ဘီးအလိုင်းမန့် ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အလိုင်းမန့်မချိန်ခင် တာယာလေပေါင်ဖိအားတွေမှန်အောင် ချိန်ထားရပါတယ်။ တာယာအမျိုးအစား အရွယ်တူညီရပါတယ်။

မင််းသစ်ထူး (စက်မှု-နည်းပညာ)

ကား-Car အကြောင်းစုံ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*