လူငါးဦးထက္ပိုိစီးလာသူမ်ားအား ေထာင္တစ္လခ်မွတ္္

ဧရာ၀တီတိုိင္းတြင္လူငါးဦးထက္ပိုိပီးခရီးမသြားရ

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွ ဧရာဝတီတိုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕သို႔ အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္ေခၚေဆာင္သူ ၇ ဦးအား ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ တရား႐ုံးက ကူးစက္ေရာဂါတိုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရအလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁ လစီ ယေန႔ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုိင္း၊ အင္းစိိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ပုလင္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေဒၚသီတာပါ လူ ၄ ဦးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္ မွုခင္းသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မွ ေဇယ်ာမင္းထက္ပါ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးတို႔မွာ

ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕အပိုိင္ ျမက္တိုအုပ္စု၊ ေတာင္ယာတန္းေက်းရြာမွ အလုပ္သမား ၁၃ ဦးကိုိ အလုပ္ျပန္ဝင္ရန္္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ကား ၂ စီးျဖင့္ လာေရာက္ေခၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုိသို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တားျမစ္စစ္ေဆးခဲ့စဥ္ လူ ၅ ဦးထက္ပိုမို၍ လူစုလူေဝးျဖင့္ ခရီးသြားျခင္း၊

ေဒသႏၲရအမိန႔္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ COVID – 19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္

တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက အဆိုပါ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးအပါအဝင္ လူ ၇ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁ လစီ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွူး ရဲမွူး ေအာင္ကံညြန႔္က “ၿမိဳ႕နယ္ COVID – 19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီက ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွူးက တရားလိုလုပ္ၿပီး ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ ေလၽွာက္ထားပါတယ္။ အဲဒီအမွုကို အလုပ္နဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ၁ လစီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

ေဒသႏၲရအမိန႔္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဒၚသီတာ (၄၃ ႏွစ္)၊ ေဒၚျမသီတာ (၃၅ ႏွစ္)၊ ဦးေမာင္ေမာင္ (၅၁ ႏွစ္)၊ ယာဥ္ေမာင္း ဦးစိုးဝင္း (၄၂) တို႔ႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္ မွုခင္းႏွင့္သတင္းစုံအဖြဲ႕မွ သတင္းေထာက္

ေဇယ်ာမင္းထက္ (၃၀ ႏွစ္)Hijet ကားေမာင္းသူ၊ ဇင္ပိုင္ၿဖိဳး (၃၈ ႏွစ္) ႏွင့္ ရဲဝင္းနိုင္ (၄၅ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခရီးသြားလာပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွူးတို႔၏ ေထာက္ခံစာ လိုအပ္ၿပီး ကားတစီးတြင္လည္း ယာဥ္ေမာင္းသူအပါအဝင္ လူ ၅ ဦးထက္ပို၍ စီးနင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္၍ တားျမစ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒ အရ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာအဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) အရာရွိသည္ ကူးစက္ေရာဂါ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္

အမိန႔္ထုတ္ျပန္နိုင္ၿပီး အဆိုပါအမိန႔္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ျပစ္မွုထင္ရွားလၽွင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လအထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ၅ ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။

ေတာင္ယာတန္းေက်းရြာမွ အလုပ္သမား ၁၃ ဦးကိုိ လာေရာက္ေခၚေဆာင္ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္တိုိင္းမ္ သတင္းေထာက္္ ေဇယ်ာမင္းထက္က အေရးေပၚမီးတပ္ဆင္ထားေသာ Hijet ယာဥ္ျဖင့္ အေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္

Canda ၆ ဘီးကားျဖင့္္ အလုပ္သမား ၁၃ ဦးကို တင္ေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေမာင္းႏွင္ထြက္ခြာခဲ့ရာ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕အဝင္ဂိတ္တြင္ လုံျခဳံေရးအရတားျမစ္ေသာ္လည္း ရပ္တန႔္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပုသိမ္ – မုံရြာလမ္းေပၚရွိ ေရၾကည္ၿမိဳ႕လမ္းဆုံတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီီ

Unicode

ဧရာဝတီတိိုင်းတွင်လူငါးဦးထက်ပိိုပီးခရီးမသွားရ

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှ ဧရာဝတီတိိုင်းဒေသကြီး၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့သို့ အလုပ်သမားများ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သူ ရ ဦးအား ရေကြည်မြို့နယ်၊ တရားရုံးက ကူးစက်ရောဂါတိိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရအလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁ လစီ ယနေ့ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ရန်ကုန်တိိုင်း၊ အင်းစိိန်မြို့နယ်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ပုလင်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဒေါ်သီတာပါ လူ ၄ ဦးနှင့် နေပြည်တော်တိုင်းမ် မှုခင်းသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့မှ ဇေယျာမင်းထက်ပါ သတင်းထောက် ၃ ဦးတို့မှာ

ငါးသိုင်းချောင်းမြို့အပိိုင် မြက်တိုအုပ်စု၊ တောင်ယာတန်းကျေးရွာမှ အလုပ်သမား ၁၃ ဦးကိို အလုပ်ပြန်ဝင်ရန်် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က ကား ၂ စီးဖြင့် လာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ထိိုသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက တားမြစ်စစ်ဆေးခဲ့စဉ် လူ ၅ ဦးထက်ပိုမို၍ လူစုလူဝေးဖြင့် ခရီးသွားခြင်း၊

ဒေသန္တရအမိန့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ရေကြည်မြို့နယ်၊ COVID – 19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှ တရားလိုပြုလုပ်၍ ကူးစက်ရောဂါများတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်

တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ ရေကြည်မြို့နယ် တရားသူကြီးက အဆိုပါ သတင်းထောက် ၃ ဦးအပါအဝင် လူ ရ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁ လစီ ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ရေကြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး အောင်ကံညွန့်က “မြို့နယ် COVID – 19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီက မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူးက တရားလိုလုပ်ပြီး ရေကြည်မြို့နယ်တရားရုံးကို ဦးတိုက် လျှောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအမှုကို အလုပ်နဲ့ထောင်ဒဏ် ၁ လစီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။

ဒေသန္တရအမိန့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် တရားစွဲဆို ထောင်ချခံရသူများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ဒေါ်သီတာ (၄၃ နှစ်)၊ ဒေါ်မြသီတာ (၃၅ နှစ်)၊ ဦးမောင်မောင် (၅၁ နှစ်)၊ ယာဉ်မောင်း ဦးစိုးဝင်း (၄၂) တို့နှင့်အတူ နေပြည်တော်တိုင်းမ် မှုခင်းနှင့်သတင်းစုံအဖွဲ့မှ သတင်းထောက်

ဇေယျာမင်းထက် (၃၀ နှစ်)Hijet ကားမောင်းသူ၊ ဇင်ပိုင်ဖြိုး (၃၈ နှစ်) နှင့် ရဲဝင်းနိုင် (၄၅ နှစ်) တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရီးသွားလာပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး မှူးတို့၏ ထောက်ခံစာ လိုအပ်ပြီး ကားတစီးတွင်လည်း ယာဉ်မောင်းသူအပါအဝင် လူ ၅ ဦးထက်ပို၍ စီးနင်းခြင်း မပြုလုပ်ရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်၍ တားမြစ်ထား ကြောင်း သိရသည်။

၁၉၉၅ ခုနှစ်က ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ အရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းခြင်းခံရသောအဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) အရာရှိသည် ကူးစက်ရောဂါ ထိမ်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့်

အမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်ပြီး အဆိုပါအမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင် ထောင်ဒဏ် ၆ လအထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ၅ သောင်းကျပ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။

တောင်ယာတန်းကျေးရွာမှ အလုပ်သမား ၁၃ ဦးကိို လာရောက်ခေါ်ဆောင်ရာတွင် နေပြည်တော်တိိုင်းမ် သတင်းထောက်် ဇေယျာမင်းထက်က အရေးပေါ်မီးတပ်ဆင်ထားသော Hijet ယာဉ်ဖြင့် အရှေ့မှ ဦးဆောင် မောင်းနှင်ခဲ့ပြီး အနောက်ဘက်တွင်

Canda ၆ ဘီးကားဖြင့်် အလုပ်သမား ၁၃ ဦးကို တင်ဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ မောင်းနှင်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့အဝင်ဂိတ်တွင် လုံခြုံရေးအရတားမြစ်သော်လည်း ရပ်တန့်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက ပုသိမ် – မုံရွာလမ်းပေါ်ရှိ ရေကြည်မြို့လမ်းဆုံတွင် စောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။

ဧရာဝတီီ