အခြန္္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ႔ခ်…ကားေစ်း က်မည္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြြင္းမွုမ်ားအတြက္ ယေန႔မွစတင္ၿပီး အေကာက္ခြန္ေျဖေလၽွာ့ေပးသြားမည္

ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္လ ၁

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမွုမ်ားအတြက္ ယေန႔ ၾသဂုတ္္ ၁ရက္မွ စတင္ၿပီး အေကာက္ခြန္ ေျဖေလၽွာ့ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခြဲ၏ ေၾကညာခ်က္အရ သိရပါတယ္။

စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန၏ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ပါ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအရ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္္ အင္ဂ်င္ပါဝါ 2000 CC ႏွင့္ေအာက္ကို လက္ရွိ အေကာက္ခြန္ႏွုန္း ၃ဝရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသို႔လည္းေကာင္း၊

အင္ဂ်င္ပါဝါ 2001 CCႏွင့္္အထက္ကို လက္ရွိ အေကာက္ခြန္ႏွုန္း ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသိုိ႔ လည္းေကာင္း၊ SKD စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္ပါဝါ 2000 CC ႏွင့္ေအာက္ကို လက္ရွိ အေကာက္ခြန္ႏွုန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသို႔လည္းေကာင္း၊

အင္ဂ်င္ပါဝါ 2001 CCႏွင့္္အထက္ကို လက္ရွိ အေကာက္ခြန္ႏွုန္း ၂၀ ရာခိုိင္ႏွုန္းမွ ၅ရာခိုင္ႏွုန္းသို႔လည္းေကာင္း ေျဖေလၽွာ့ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထိုိ႔ေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္ႏွုန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိိလိုပါက MACCS ဌာနခြဲ Help Desk Section ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဌာနစိတ္သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

myanmaplatform

ကား အခြန္ႏွုန္းေတြက်ကုန္ေလၿပီ။

မန္းေလးက NLD ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဝဖန္တဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သား ဆိုသူ တေယာက္ သူစီးေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားကို ေရာင္းၿပီး သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ကားေလးဝယ္ၿပီး ေျခေထာက္ခဏ တပ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ မွာ

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ (ဘက္ဂ်က္ ႏွစ္အတိုင္းေတာင္မဟုတ္ပဲ) ျပည္ပမွ တင္သြင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ကား ကို အခြန္ေလၽွာ့ၿပီး ေကာက္မည့္ အမိန္႔ဥပေဒ ကို အစိုးရ က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါၿပီ။

ထို႔အတြက္ ျပည္ပကေန တင္သြင္းေနရတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေတြ အျပင္ ျပည္တြင္းမွ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ကုမၸဏီထုတ္ ကားေတြပါ ေစ်းက်သြားပါၿပီ။

အစိုးရ စထက္ခါစ ၂၀၁၆- ၁၇ ေလာက္မွာ ေမာ္ဒယ္ေတြ ခုန္္ ၊ ေနာက္ဝယ္ရင္ ဒီေစ်းႏွင့္မရေတာ့ဘူး ဘာညာျဖင့္ ရွိုးရြမ္းျပတ္္ အျပဳတ္ေရာင္းၿပီး ခ်မ္းသာသြားၾကတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီ တခ်ိဳ႕ ေၾကာင့္

ေနာက္ျပန္ဝယ္ရင္ မရနိုိင္ေတာ့ဘူး အေတြးႏွင့္ ရွိတာေလးဝယ္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြ ချမာမွာေတာ့ ကိုိဗစ္ေၾကာင့္ ဘိုင္ျပတ္ေနရတဲ့ ၾကားထဲကားေစ်းေတြက်ေတာ့ ပိုက္ေဘာေတြ မိိကုန္ၿပီး မိေအး ႏွစ္ခါ နာကုန္ၾကပါတယိ။

အစိုးရ၏ ကား အခြန္ကို ျဗဳန္းဒိုိင္းေလၽွာ့ခ်ေရး ေပၚလစီေၾကာင့္ ျပည္ပ က တပတ္ႏြမ္းကားေတြ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား အသစ္ေရာင္းတဲ့လူေတြ၊ ျမန္မာျပည္မွာလာတပ္ဆင္္တယ္ဆိုတဲ့ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြေမာ္ေတာ္ကား ပိုမိုေရာင္းခ်ရေတာ့မွာ ျဖစ္၍ သူတို႔ နိုငိငံမ်ား၏ GDP ကို ပိုမိုတိုးတက္ေစပါတယ္။

သူတိူ႔နိုင္ငံသားေတြအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ယခုမွ ေမာ္ေတာ္ကားဝယ္ၾကမည့္္ လူမ်ားလည္း ကားေတြကို ေစ်းေပါေပါ ႏွင့္ စီးရတာေၾကာင့္ပိုိေကာင္းၾကမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ လက္ထဲက ကားေလးလည္္း ေစ်းက်သြားတာေၾကာင့္္ ကားရွိၿပီးသား လူမ်ားကေတာ့ ေနာက္ကားထပ္လဲမယ္ဆိုရင္ သိိပ္ၿပီးေတာ့ အသက္သာႀကီးေတာ့မဟုတ္ပါ။

ကားႀကီးေတြြ ဝယ္ၾကမယ္။ ခရီးေတြေလၽွာက္သြားၾကမယ္္။ ေဟာ္တယ္ေတြမွာတည္းၿပီး ဆယ္ဖီးဆြဲကမယ္ဆိုရင္ နိုငိငံျခားက စက္သုံးဆီေတြ ပိုတင္သြင္းရမယ္။

ေရနံထုတ္နိုင္ငံေတြ GDP တိုးလာမယ္။ အက်ီလွလွေလးေတြက နိုင္ငံျခားကသာ တင္သြင္းရတာေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားက အထည္ခ်ဳပ္ေတြ အလုပ္ပိုရမယ္။

ထိုနိုငိငံေတြ GDP တိုးမယ္။ စမတ္ဖုန္းေလးေတြ အၿပိဳင္အဆ္ုင္ဝယ္ၾကမယ္။ ဒါဆို စမတ္ဖုန္း ထုတ္တဲ့နိုင္ငံေတြက လူေတြ အလုပ္အကိုင္ေတြ ပိုလန္းကုန္မယ္။ ထိုနိုင္ငံမ်ား၏ GDP တက္မယ္။

အင္းေလ သူမ်ားေတြ တိုးတက္ႀကီးပြားတာ ဂုဏ္ယူရတာေပါ့။သူတို႔ိက နတ္မ်က္စိပါၾကသကိုး။ကံလည္း ေကာင္းၾကတာကိုး။

ကိုယ္တို႔ပဲ ဝယ္ထားတဲ့ ကားေလးရွူံးၿပီဆိုေတာ့ အလုပ္ႏွစ္ဆျပန္လုပ္မယ္။

လုပ္ငန္းသုံးဖို႔ ေခြးဘီလူးေတြ ဝယ္မယ္……

အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြ အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုမိုအဆင္ေျပေအာင္ အစိုးရ သစ္လက္ထက္မွာ ႏွစ္ဆ ေလာက္ေစ်းတက္သြားတဲ့

ေခြးဘီလူး ေစ်းေလးေတာ့ အဆင္းၾကမ္္းေတာ့မယ္ ဆိုိရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ေတာ့ သတင္းေကာင္း ပါပဲဗ်ာ။

ကဲ ေခြးဘီလူး တစ္စီး 100 ေလာက္ကေန ယခင္ေစ်း ၅၀ ေလာက္္ ထိုမွ တဆင့္ ၃၀ ေလာက္ အထိ ဆင္းပါေစဗ်ာ။

Myat Maw

Unicode

မော်တော်ယာဉ်တင်သွွင်းမှုများအတွက် ယနေ့မှစတင်ပြီး အကောက်ခွန်ဖြေလျှော့ပေးသွားမည်

ရန်ကုန်၊သြဂုတ်လ ၁

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုများအတွက် ယနေ့ သြဂုတ်် ၁ရက်မှ စတင်ပြီး အကောက်ခွန် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင််း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အရ သိရပါတယ်။

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအတွက်် အင်ဂျင်ပါဝါ 2000 CC နှင့်အောက်ကို လက်ရှိ အကောက်ခွန်နှုန်း ၃ဝရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊

အင်ဂျင်ပါဝါ 2001 CCနှင့််အထက်ကို လက်ရှိ အကောက်ခွန်နှုန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသိို့ လည်းကောင်း၊ SKD စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းသော မော်တော်ယာဉ်များအတွက် အင်ဂျင်ပါဝါ 2000 CC နှင့်အောက်ကို လက်ရှိ အကောက်ခွန်နှုန်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊

အင်ဂျင်ပါဝါ 2001 CCနှင့််အထက်ကို လက်ရှိ အကောက်ခွန်နှုန်း ၂၀ ရာခိိုင်နှုန်းမှ ၅ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

ထိို့ကြောင့် အကောက်ခွန်နှုန်းထားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိိလိုပါက MACCS ဌာနခွဲ Help Desk Section နှင့် ဆက်ဆံရေးဌာနစိတ်သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။

myanmaplatform

ကား အခွန်နှုန်းတွေကျကုန်လေပြီ။

မန်းလေးက NLD ကို တစိုက်မတ်မတ် ဝေဖန်တဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား ဆိုသူ တယောက် သူစီးနေတဲ့ မော်တော်ကားကို ရောင်းပြီး သိန်း ၂၀၀ လောက်ကားလေးဝယ်ပြီး ခြေထောက်ခဏ တပ်ထားတဲ့ အချိန် မှာ

တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ (ဘက်ဂျက် နှစ်အတိုင်းတောင်မဟုတ်ပဲ) ပြည်ပမှ တင်သွင်းမည့် မော်တော်ကား ကို အခွန်လျှော့ပြီး ကောက်မည့် အမိန့်ဥပဒေ ကို အစိုးရ က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။

ထို့အတွက် ပြည်ပကနေ တင်သွင်းနေရတဲ့ မော်တော်ယဉ်တွေ အပြင် ပြည်တွင်းမှ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ဂျောက်ဂျက် ကုမ္ပဏီထုတ် ကားတွေပါ စျေးကျသွားပါပြီ။

အစိုးရ စထက်ခါစ ၂၀၁၆- ၁၇ လောက်မှာ မော်ဒယ်တွေ ခုန်် ၊ နောက်ဝယ်ရင် ဒီစျေးနှင့်မရတော့ဘူး ဘာညာဖြင့် ရှိုးရွမ်းပြတ်် အပြုတ်ရောင်းပြီး ချမ်းသာသွားကြတဲ့ မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီ တချို့ ကြောင့်

နောက်ပြန်ဝယ်ရင် မရနိိုင်တော့ဘူး အတွေးနှင့် ရှိတာလေးဝယ်ထားတဲ့ ပြည်သူတွေ ခမြာမှာတော့ ကိိုဗစ်ကြောင့် ဘိုင်ပြတ်နေရတဲ့ ကြားထဲကားစျေးတွေကျတော့ ပိုက်ဘောတွေ မိိကုန်ပြီး မိအေး နှစ်ခါ နာကုန်ကြပါတယိ။

အစိုးရ၏ ကား အခွန်ကို ဗြုန်းဒိိုင်းလျှော့ချရေး ပေါ်လစီကြောင့် ပြည်ပ က တပတ်နွမ်းကားတွေ နှင့် မော်တော်ကား အသစ်ရောင်းတဲ့လူတွေ၊ မြန်မာပြည်မှာလာတပ်ဆင််တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေမော်တော်ကား ပိုမိုရောင်းချရတော့မှာ ဖြစ်၍ သူတို့ နိုငိငံများ၏ GDP ကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါတယ်။

သူတိူ့နိုင်ငံသားတွေအလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိစေပါတယ်။

မြန်မာပြည်က ယခုမှ မော်တော်ကားဝယ်ကြမည့်် လူများလည်း ကားတွေကို စျေးပေါပေါ နှင့် စီးရတာကြောင့်ပိိုကောင်းကြမှာပါ။

ဒါပေမယ့် လက်ထဲက ကားလေးလည််း စျေးကျသွားတာကြောင့်် ကားရှိပြီးသား လူများကတော့ နောက်ကားထပ်လဲမယ်ဆိုရင် သိိပ်ပြီးတော့ အသက်သာကြီးတော့မဟုတ်ပါ။

ကားကြီးတွွေ ဝယ်ကြမယ်။ ခရီးတွေလျှောက်သွားကြမယ််။ ဟော်တယ်တွေမှာတည်းပြီး ဆယ်ဖီးဆွဲကမယ်ဆိုရင် နိုငိငံခြားက စက်သုံးဆီတွေ ပိုတင်သွင်းရမယ်။

ရေနံထုတ်နိုင်ငံတွေ GDP တိုးလာမယ်။ အကျီလှလှလေးတွေက နိုင်ငံခြားကသာ တင်သွင်းရတာကြောင့် နိုင်ငံခြားက အထည်ချုပ်တွေ အလုပ်ပိုရမယ်။

ထိုနိုငိငံတွေ GDP တိုးမယ်။ စမတ်ဖုန်းလေးတွေ အပြိုင်အဆ်ုင်ဝယ်ကြမယ်။ ဒါဆို စမတ်ဖုန်း ထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေက လူတွေ အလုပ်အကိုင်တွေ ပိုလန်းကုန်မယ်။ ထိုနိုင်ငံများ၏ GDP တက်မယ်။

အင်းလေ သူများတွေ တိုးတက်ကြီးပွားတာ ဂုဏ်ယူရတာပေါ့။သူတိို့က နတ်မျက်စိပါကြသကိုး။ကံလည်း ကောင်းကြတာကိုး။

ကိုယ်တို့ပဲ ဝယ်ထားတဲ့ ကားလေးရှူံးပြီဆိုတော့ အလုပ်နှစ်ဆပြန်လုပ်မယ်။

လုပ်ငန်းသုံးဖို့ ခွေးဘီလူးတွေ ဝယ်မယ်……

အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် အစိုးရ သစ်လက်ထက်မှာ နှစ်ဆ လောက်စျေးတက်သွားတဲ့

ခွေးဘီလူး စျေးလေးတော့ အဆင်းကြမ််းတော့မယ် ဆိိုရင်တော့ ပြည်သူတွေ အတွက်တော့ သတင်းကောင်း ပါပဲဗျာ။

ကဲ ခွေးဘီလူး တစ်စီး 100 လောက်ကနေ ယခင်စျေး ၅၀ လောက်် ထိုမှ တဆင့် ၃၀ လောက် အထိ ဆင်းပါစေဗျာ။

Myat Maw