စႀကႍေလွ်ာက္္ တရားရွဳမွတ္နည္း

စႀကၤေလၽွာက္မည္ဆိုလၽွင္

စႀကႍေလၽွာက္တဲ့အခါမယ္္ စႀကႍဦးမွာ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ထားၿပီး ရပ္ပါ။ လက္ပိုက္ထားပါ။ဒါမွမဟုတ္ရင္ လက္ကိုေနာက္ဘက္ျပစ္ထားၿပီးလက္ခ်င္းယွက္ထားပါ။လက္ႏွစ္ဘက္ကို နံေဘး တဘက္တခ်က္မွာ #တြဲေလာင္းခ်မထားပါႏွင့္။

ေခါင္းကို သိပ္ငုံ႔မထားပါႏွင့္ ေျခေထာက္ေရွ႕ ေလးေတာင္ခန႔္ ေဝးတဲ့ေနရာကို မ်က္လႊာခ်ထားၿပီး သာမန္ၾကည့္ျဖစ္နိုင္႐ုံေခါင္းကို စဥ္းငယ္မၽွ ညႊတ္ကိုင္းထားပါ ။သိိပ္ငုံ႔ထားယင္ မၾကာခင္ ဇက္ေၾကာတက္လာတတ္ ေခါင္းမူးလာတတ္ပါတယ္။

မ်က္စိိကိုထိန္းပါ

စႀကႍေလၽွာက္ေနတဲ့ တခ်ိန္လုံး အေဝးကို ေဘးကို မၾကည့္မိေအာင္ မ်က္စိကိုထိန္းပါ။ တျခားမၾကည့္ဘူးလို့လဲ ဆုံးျဖတ္ထားပါ။ ၾကည့္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရင္လဲ ၾကည့္ခ်င္စိတ္ကို ရွုမွတ္ပါ။ ရွုမွတ္လိုက္ရင္ ၾကည့္ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားၿပီး တျခားကို မၾကည့္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။စိတ္ရဲ့အလိုကိုလိုက္ၿပီး ၾကည့္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚတိုင္း မ်က္စိက ေလၽွာက္ၾကည့္ေနရင္ေတာ့ မ်က္စိသြားရာ စိတ္လိုက္ပါေနၿပီး သမာဓိ ပ်က္ပ်က္ေနတာႏွင့္ စႀကႍေလၽွာက္ရာမွာ ဘာတရားမွ ေတြ႕မယ္သိမယ္မဟုတ္ပါဘူး။စႀကႍေလၽွာက္ရာမွာ မ်က္စိကို ထိန္းနိုင္ဖို့၊မ်က္စိလုံဖို့ အေရးႀကီးဆုံး ပါပဲ။

စရွုပုံ

စႀကႍ စရွုတဲ့အခါမွာ စိတ္ကို ေျခေထာက္ ေရြ႕ရွားမွုဆီ ေရွးရွု တည္ထားပါ။ေျခလွမ္း လွမ္းလိုိက္တဲ့ အခါမွာ

“သြားတယ္၊သြားတယ္” လို့ ျဖစ္ေစ “လွမ္းတယ္၊လွမ္းတယ္”လို့ ျဖစ္ေစ၊ဘယ္လွမ္းတယ္၊ညာလွမ္းတယ္”လို့ျဖစ္ေစ၊စိတ္အဆိုကေလးဆိုၿပီး ရွုမွတ္ပါ။

စိိတ္အဆိုကလိုရင္း မဟုတ္ေသာ္လဲ အားထုတ္စမွာ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ပါတယ္။

စႀကႍေလၽွာက္ရင္း စိတ္တျခားကို ပ်ံ႕လြင့္သြားရင္္ပ်ံ႕စိတ္ လြင့္စိတ္ကို ရွုၿပီးမွ ေျခလွမ္းကို ျပန္ရွုပါ။ရံဖန္ရံခါမွာ လြင့္စိတ္ ေတြးစိတ္ တာရွည္ေနရင္ ရပ္ၿပီးမွ စိတ္ကို ရွုမွတ္ပါ။လြင့္စိတ္ ေတြးစိတ္ ေပ်ာက္သြားမွစႀကႍ ျပန္ေလၽွာက္ၿပီး ရွုမွတ္ျမဲ ရွုမွတ္ပါ။

ျဖည္းျဖည္းေျခလွမ္းစိပ္စိပ္ စႀကႍေလၽွာက္ အားထုတ္တဲ့အခါမွာ စႀကႍကို ျဖည္းျဖည္းေလၽွာက္ပါ။ေျခလွမ္းကို သိပ္မက်ဲပါေစနဲ႔ေျခဖဝါး တစ္ျပန္စာ၊သို့မဟုတ္ တစ္ျပန္စာ သာသာကေလး လွမ္းပါ။ဒါမွ ရွုလို့ ေကာင္းပါတယ္။

ေျခဖဝါးခ်င္း ေရွ႕ေနာက္စဥ္ၿပီး မလွမ္းပါႏွင့္၊ယိုိင္တတ္ လဲတတ္ ပါတယ္။ေျခဖဝါးခ်တဲ့အခါ ေျခဖဝါးတျပင္လုံး တညီတည္း က်ေအာင္ခ်ပါ။ဖေနာင့္ကိုျဖစ္ေစ၊ေျခဖ်ားကို ျဖစ္ေစ စမခ်ပါႏွင့္။

ရွုမွတ္ခ်က္တိုးပါ ေရွ႕နားမွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း”သြားတယ္”လို့ျဖစ္ေစ၊”လွမ္းတယ္”လို့ျဖစ္ေစ၊”ဘယ္လွမ္းတယ္၊ညာလွမ္းတယ္”လို့ျဖစ္ေစ ရွုမွတ္လို့ ႏွစ္ရက္ေလာက္ ရွိရင္ ရွုစိတ္နဲ႔ အရွုခံအာ႐ုံ တည့္လာၿပီး ရွုလို့ ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။

ဒီအခါမွာ”ႂကြတယ္၊ခ်တယ္”လို့ ေျခတလွမ္းကို ႏွစ္ပိုင္းသိေအာင္ တိုးၿပီး ရွုပါ။ အဲဒီ ရွုမွတ္ခ်က္ နိုင္နင္းလာတဲ့ အခါမွာ”ႂကြတယ္၊လွမ္းတယ္ခ်တယ္”လို့ေျခတလွမ္းကို သုံးပိုင္းသိေအာင္ တိုးရွုပါ။

အဲဒီ နည္းအတိုိင္း ရွုမွတ္ခ်က္ တိုးတိုးသြားရင္ စႀကႍေလၽွာက္ ခိုက္မွာ ဝိပႆနာ သတိ၊သမာဓိ၊ဉာဏ္ေတြ အားေကာင္းလာတဲ့အတြက္ ပိုပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပီပီျပင္ျပင္ေတြ႕ သိလာပါလိမ့္မယ္။

စႀကႍလမ္းအဆုံးမွာစႀကႍေလၽွာက္တဲ့အခါ ဟိုနားေလၽွာက္လိုက္၊ဒီနားေလၽွာက္လိုက္ႏွင့္ ‌မေလၽွာက္ပါနဲ႔။အဲဒီလို ‌ေလၽွာက္လို့အားေကာင္းတဲ့ သမာဓိကို မရနိုင္ပါဘူး။

စႀကႍလမ္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းတည္းမွာ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ေလၽွာက္ပါ။

စႀကႍအဆုံးေရာက္ရင္ မလွည့္ေသးပဲႏွင့္ စုံရပ္လိုက္ပါၿပီးမွ ရပ္ေနဲ႔ ေထာင္ေထာင္သေဘာကို စိတ္အာ႐ုံစိုက္ၿပီး”ရပ္တယ္ ရပ္တယ္”လို့ မိနစ္ဝက္ေလာက္ျဖစ္ေစ၊တစ္မိနစ္ေလာက္ျဖစ္ေစ ရပ္ ဣရိယာပုတ္ကို ရွုမွတ္ပါ

ၿပီးမွ ျပန္လွည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွုပါ။ၿပီးမွ တျဖည္းျဖည့္ ေနာက္ျပန္လွည့္တာကို ရွုပါ။

ေနာက္ျပန္ မ်က္ႏွာမူမိရင္ရပ္လိုက္ၿပီး ရပ္တာကိုရွုပါ။ၿပီးမွ”ႂကြတယ္၊လွမ္းတယ္၊ခ်တယ္”စသည္ျဖင့္ ရွုမွတ္ျမဲ ရွုမွတ္သြားပါ။

စႀကႍကိုိဂ႐ုစိုက္ပါ

စႀကႍ တစ္ႀကိမ္ေလၽွာက္ရင္ တရားမရင့္ေသးမီ မွာအနည္းဆုံး တစ္နာရီေလၽွာက္ပါ။မေလ်ာ့ပါေစႏွင့္။ပိုရင္သာ ပိုပါေစ စႀကႍမွာအရွုခံအာ႐ုံထင္ရွားလို့သမာဓိပိုၿပီးရလြယ္ပါတယ္။

ဉာဏ္လဲ ပိုၿပီး ျဖစ္လြယ္ပါတယ္။ေျခေထာက္ရဲ့ ႂကြေရြ႕သေဘာ၊လွမ္းေရြ႕သေဘာ၊ခ်ေရြ႕သေဘာဟာ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက စႀကႍရဲ့ အက်ိဳးငါးပါးကို ေဟာေတာ္မူေတာ့”စႀကႍသမာဓိဟာ ၾကာရွည္တည္တံ့တယ္” လို့မိန႔္ေတာ္မူပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံဖို့ နာရီပိုင္းအလိုမွာ ျမတ္စြာဘုရားထံ တရားလာေမးတဲ့ အရွင္သုဘဒၵဟာကုသိနာ႐ုံ အင္ၾကင္း ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ စႀကႍေလၽွာက္ရင္းရွုမွတ္တာႏွင့္ပဲ အရဟတၱမဂ္၊အရဟတၱဖိုလ္ ရၿပီးရဟႏၲာ ျဖစ္သြားပါတယ္။စႀကႍတရား အေရးႀကီးပါတယ္။

စႀကႍၤရွုမွတ္မွုရည္ရြယ္ခ်က္

ဒါေၾကာင့္ စႀကႍေလၽွာက္ ရွုမွတ္တာဟာ အေညာင္းေျပ႐ုံ၊ဣရိယာပုထ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္႐ုံ၊သမာဓိ အားေကာင္း႐ုံမၽွ ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

စႀကႍ ေလၽွာက္ခိုိက္မွာ ျဖစ္ဆဲ ႐ုပ္နာမ္တို့ရဲ့ အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱ သဘာဝေတြကို သိဖို႔႔ရည္္ရြယ္ခ်က္က ပဓာနပါ

ၿပီးေတာ့ စႀကႍ‌ၤေလၽွာက္ခိုက္မွာ ရရွိတဲ့ ဝိပႆနာ သတိိသမာဓိဉာဏ္တို့ကို ထိုင္သည္အထိ ပါသြားေအာင္ အဆက္မျပတ္ ရွုမွတ္ၿပီး သယ္သြားရင္ ထိုင္ရွုမွတ္ရာမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စႀကႍကို အလ်င္ေလၽွာက္ၿပီးမွ ထိုင္ရွုမွတ္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။စႀကႍတစ္လွည့္၊အထိုင္တစ္လွည့္ ရွုမွတ္ဖို့ပါပဲ။သို့ေသာ္လဲ စႀကႍႏွင့္အထိုင္ အခ်ိန္ညီမၽွဖို့ မလိုပါဘူး။တရားအေျခအေနအရ အတိုးအေလၽွာ့ ရွိရပါတယ္။

ကမၻာ့သာသနာျပဳ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္

သတၱဝါမွန္သေရြ႕တရားေတြ႕ ခ်မ္းေျမ့သာယာရွိပါေစ

Unicode

စင်္ကြံင်္လျှောက်မည်ဆိုလျှင်

စင်္ကြံလျှောက်တဲ့အခါမယ်် စင်္ကြံဦးမှာ ကိုယ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ထားပြီး ရပ်ပါ။ လက်ပိုက်ထားပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင် လက်ကိုနောက်ဘက်ပြစ်ထားပြီးလက်ချင်းယှက်ထားပါ။လက်နှစ်ဘက်ကို နံဘေး တဘက်တချက်မှာ #တွဲလောင်းချမထားပါနှင့်။

ခေါင်းကို သိပ်ငုံ့မထားပါနှင့် ခြေထောက်ရှေ့ လေးတောင်ခန့် ဝေးတဲ့နေရာကို မျက်လွှာချထားပြီး သာမန်ကြည့်ဖြစ်နိုင်ရုံခေါင်းကို စဉ်းငယ်မျှ ညွှတ်ကိုင်းထားပါ ။သိိပ်ငုံ့ထားယင် မကြာခင် ဇက်ကြောတက်လာတတ် ခေါင်းမူးလာတတ်ပါတယ်။

မျက်စိိကိုထိန်းပါ

စင်္ကြံလျှောက်နေတဲ့ တချိန်လုံး အဝေးကို ဘေးကို မကြည့်မိအောင် မျက်စိကိုထိန်းပါ။ တခြားမကြည့်ဘူးလို့လဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာရင်လဲ ကြည့်ချင်စိတ်ကို ရှုမှတ်ပါ။ ရှုမှတ်လိုက်ရင် ကြည့်ချင်စိတ် ပျောက်သွားပြီး တခြားကို မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။စိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီး ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တိုင်း မျက်စိက လျှောက်ကြည့်နေရင်တော့ မျက်စိသွားရာ စိတ်လိုက်ပါနေပြီး သမာဓိ ပျက်ပျက်နေတာနှင့် စင်္ကြံလျှောက်ရာမှာ ဘာတရားမှ တွေ့မယ်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူး။စင်္ကြံလျှောက်ရာမှာ မျက်စိကို ထိန်းနိုင်ဖို့၊မျက်စိလုံဖို့ အရေးကြီးဆုံး ပါပဲ။

စရှုပုံ

စင်္ကြံ စရှုတဲ့အခါမှာ စိတ်ကို ခြေထောက် ရွေ့ရှားမှုဆီ ရှေးရှု တည်ထားပါ။ခြေလှမ်း လှမ်းလိိုက်တဲ့ အခါမှာ

“သွားတယ်၊သွားတယ်” လို့ ဖြစ်စေ “လှမ်းတယ်၊လှမ်းတယ်”လို့ ဖြစ်စေ၊ဘယ်လှမ်းတယ်၊ညာလှမ်းတယ်”လို့ဖြစ်စေ၊စိတ်အဆိုကလေးဆိုပြီး ရှုမှတ်ပါ။

စိိတ်အဆိုကလိုရင်း မဟုတ်သော်လဲ အားထုတ်စမှာ အကူအညီအထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါတယ်။

စင်္ကြံလျှောက်ရင်း စိတ်တခြားကို ပျံ့လွင့်သွားရင််ပျံ့စိတ် လွင့်စိတ်ကို ရှုပြီးမှ ခြေလှမ်းကို ပြန်ရှုပါ။ရံဖန်ရံခါမှာ လွင့်စိတ် တွေးစိတ် တာရှည်နေရင် ရပ်ပြီးမှ စိတ်ကို ရှုမှတ်ပါ။လွင့်စိတ် တွေးစိတ် ပျောက်သွားမှစင်္ကြံ ပြန်လျှောက်ပြီး ရှုမှတ်မြဲ ရှုမှတ်ပါ။

ဖြည်းဖြည်းခြေလှမ်းစိပ်စိပ် စင်္ကြံလျှောက် အားထုတ်တဲ့အခါမှာ စင်္ကြံကို ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ပါ။ခြေလှမ်းကို သိပ်မကျဲပါစေနဲ့ခြေဖဝါး တစ်ပြန်စာ၊သို့မဟုတ် တစ်ပြန်စာ သာသာကလေး လှမ်းပါ။ဒါမှ ရှုလို့ ကောင်းပါတယ်။

ခြေဖဝါးချင်း ရှေ့နောက်စဉ်ပြီး မလှမ်းပါနှင့်၊ယိိုင်တတ် လဲတတ် ပါတယ်။ခြေဖဝါးချတဲ့အခါ ခြေဖဝါးတပြင်လုံး တညီတည်း ကျအောင်ချပါ။ဖနောင့်ကိုဖြစ်စေ၊ခြေဖျားကို ဖြစ်စေ စမချပါနှင့်။

ရှုမှတ်ချက်တိုးပါ ရှေ့နားမှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း”သွားတယ်”လို့ဖြစ်စေ၊”လှမ်းတယ်”လို့ဖြစ်စေ၊”ဘယ်လှမ်းတယ်၊ညာလှမ်းတယ်”လို့ဖြစ်စေ ရှုမှတ်လို့ နှစ်ရက်လောက် ရှိရင် ရှုစိတ်နဲ့ အရှုခံအာရုံ တည့်လာပြီး ရှုလို့ ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။

ဒီအခါမှာ”ကြွတယ်၊ချတယ်”လို့ ခြေတလှမ်းကို နှစ်ပိုင်းသိအောင် တိုးပြီး ရှုပါ။ အဲဒီ ရှုမှတ်ချက် နိုင်နင်းလာတဲ့ အခါမှာ”ကြွတယ်၊လှမ်းတယ်ချတယ်”လို့ခြေတလှမ်းကို သုံးပိုင်းသိအောင် တိုးရှုပါ။

အဲဒီ နည်းအတိိုင်း ရှုမှတ်ချက် တိုးတိုးသွားရင် စင်္ကြံလျှောက် ခိုက်မှာ ဝိပဿနာ သတိ၊သမာဓိ၊ဉာဏ်တွေ အားကောင်းလာတဲ့အတွက် ပိုပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပီပီပြင်ပြင်တွေ့ သိလာပါလိမ့်မယ်။

စင်္ကြံလမ်းအဆုံးမှာစင်္ကြံလျှောက်တဲ့အခါ ဟိုနားလျှောက်လိုက်၊ဒီနားလျှောက်လိုက်နှင့် ‌မလျှောက်ပါနဲ့။အဲဒီလို ‌လျှောက်လို့အားကောင်းတဲ့ သမာဓိကို မရနိုင်ပါဘူး။

စင်္ကြံလမ်းကြောင်း တစ်ကြောင်းတည်းမှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လျှောက်ပါ။

စင်္ကြံအဆုံးရောက်ရင် မလှည့်သေးပဲနှင့် စုံရပ်လိုက်ပါပြီးမှ ရပ်နေဲ့ ထောင်ထောင်သဘောကို စိတ်အာရုံစိုက်ပြီး”ရပ်တယ် ရပ်တယ်”လို့ မိနစ်ဝက်လောက်ဖြစ်စေ၊တစ်မိနစ်လောက်ဖြစ်စေ ရပ် ဣရိယာပုတ်ကို ရှုမှတ်ပါ

ပြီးမှ ပြန်လှည့်ချင်တဲ့စိတ်ကို သေသေချာချာ သိအောင် အကြိမ်ကြိမ် ရှုပါ။ပြီးမှ တဖြည်းဖြည့် နောက်ပြန်လှည့်တာကို ရှုပါ။

နောက်ပြန် မျက်နှာမူမိရင်ရပ်လိုက်ပြီး ရပ်တာကိုရှုပါ။ပြီးမှ”ကြွတယ်၊လှမ်းတယ်၊ချတယ်”စသည်ဖြင့် ရှုမှတ်မြဲ ရှုမှတ်သွားပါ။

စင်္ကြံကိိုဂရုစိုက်ပါ

စင်္ကြံ တစ်ကြိမ်လျှောက်ရင် တရားမရင့်သေးမီ မှာအနည်းဆုံး တစ်နာရီလျှောက်ပါ။မလျော့ပါစေနှင့်။ပိုရင်သာ ပိုပါစေ စင်္ကြံမှာအရှုခံအာရုံထင်ရှားလို့သမာဓိပိုပြီးရလွယ်ပါတယ်။

ဉာဏ်လဲ ပိုပြီး ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ခြေထောက်ရဲ့ ကြွရွေ့သဘော၊လှမ်းရွေ့သဘော၊ချရွေ့သဘောဟာ အလွန်ထင်ရှားပါတယ်။

မြတ်စွာဘုရားက စင်္ကြံရဲ့ အကျိုးငါးပါးကို ဟောတော်မူတော့”စင်္ကြံသမာဓိဟာ ကြာရှည်တည်တံ့တယ်” လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။

မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ နာရီပိုင်းအလိုမှာ မြတ်စွာဘုရားထံ တရားလာမေးတဲ့ အရှင်သုဘဒ္ဒဟာကုသိနာရုံ အင်ကြင်း ဥယျာဉ်ထဲမှာ စင်္ကြံလျှောက်ရင်းရှုမှတ်တာနှင့်ပဲ အရဟတ္တမဂ်၊အရဟတ္တဖိုလ် ရပြီးရဟန္တာ ဖြစ်သွားပါတယ်။စင်္ကြံတရား အရေးကြီးပါတယ်။

စင်္ကြံင်္ရှုမှတ်မှုရည်ရွယ်ချက်

ဒါကြောင့် စင်္ကြံလျှောက် ရှုမှတ်တာဟာ အညောင်းပြေရုံ၊ဣရိယာပုထ် အပြောင်းအလဲဖြစ်ရုံ၊သမာဓိ အားကောင်းရုံမျှ ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။

စင်္ကြံ လျှောက်ခိိုက်မှာ ဖြစ်ဆဲ ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့ အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ သဘာဝတွေကို သိဖို့့ရည််ရွယ်ချက်က ပဓာနပါ

ပြီးတော့ စင်္ကြံ‌င်္လျှောက်ခိုက်မှာ ရရှိတဲ့ ဝိပဿနာ သတိိသမာဓိဉာဏ်တို့ကို ထိုင်သည်အထိ ပါသွားအောင် အဆက်မပြတ် ရှုမှတ်ပြီး သယ်သွားရင် ထိုင်ရှုမှတ်ရာမှာ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် စင်္ကြံကို အလျင်လျှောက်ပြီးမှ ထိုင်ရှုမှတ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။စင်္ကြံတစ်လှည့်၊အထိုင်တစ်လှည့် ရှုမှတ်ဖို့ပါပဲ။သို့သော်လဲ စင်္ကြံနှင့်အထိုင် အချိန်ညီမျှဖို့ မလိုပါဘူး။တရားအခြေအနေအရ အတိုးအလျှော့ ရှိရပါတယ်။

ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ချမ်းမြေ့ဆရာတော်

သတ္တဝါမှန်သရွေ့တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့သာယာရှိပါစေ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*