တစ္နာရီလၽွင္ (၉၅)မိုင္ႏွုန္းျဖင္႔ အားအလြြန္ေကာင္းေသာဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အေျခအေန ထုတ္ျပန္္ခ်က္

အားအလြြန္ေကာင္းေသာဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသတင္းအမွတ္စဥ္(၁၁/၂၀၂၀)(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္)

(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္္)

အားအလြန္ေကာင္းေသာဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း( Very Severe Cyclonic Storm)အေျခအေန

၁။ (က) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၅:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN)သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္သို႔ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အလယ္ပိုင္းသို႔‌ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အားအလြန္ ေကာင္းေသာ ဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ပါရာဒစ္ပ္ၿမိဳ႕ (Paradip) (ဩရိႆ-Odisha) ၏ ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၄၄၀)မိုင္ခန႔္၊ ဒီဂါၿမိဳ႕(Digha)၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၅၃၀)မိုင္ခန႔္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ ကမ္ပူပါရာၿမိဳ႕ (Khepupara)၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၅၉၀)မိုင္ခန႔္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕(Coco Island) ၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၄၁၀)မိုင္ခန႔္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ (Pathein)၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၅၄၀)မိုင္ခန႔္အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

(ခ) အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုိင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN)၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနမရွိ ေသးသျဖင့္ အဝါေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

အားအလြန္ေကာင္းေသာဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း( Very Severe Cyclonic Storm)အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္ႏွုန္း

၂။ အဆိုပါအားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၅:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၁၂.၉)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၈၆.၄)ဒီဂရီတြင္ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၆၅)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏွုန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ (၉၅)မိုင္ႏွုန္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္(၇၂)နာရီအတြင္းခန္႔မွန္းခ်က္

၃။ အဆိုပါ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ေနာက္(၆)နာရီအတြင္း အလြန႔္အလြန္အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Extremely Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္ၿပီး၊ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕ကာ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ကမ္းေျခေဒသမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္နိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသည္။

မိုးရြာသြန္းမွုအေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္္

၄။ အဆိုပါ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ (၁၈.၅.၂၀၂၀)မွ (၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲမွ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာနိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္္

၅။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လွိုင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၄၀)အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ပါသည္။ လွိုင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၈)ေပမွ (၁၂)ေပခန္႔ရွိနိုင္ပါ သည္။ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္

တစ္ခါတစ္ရံ မိုးသက္ေလျပင္း မ်ားက်ေရာက္ၿပီး လွိုင္းအသင့္အတင့္မွ လွိုင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလၽွင္ (၃၅)မိုင္မွ မိုင္(၄၀)အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ပါသည္။ လွိုင္းအျမင့္မွာ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပခန္႔ရွိနိင္ပါသည္။

အသိေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္

၆။ အဆိုပါ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး၊ လွိုင္းႀကီးမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး သြားလာေနၾကေသာ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုးရြားသည့္ မိုးေလဝသ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္သတိျပဳနိုင္ပါရန္ အသိေပး ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

မိုးဇလ

Unicode

အားအလွွန်ကောင်းသောဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်းအမှတ်စဉ်(၁၁/၂၀၂၀)(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၈ ရက်)

(မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၇:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက််)

အားအလွန်ကောင်းသောဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း( Very Severe Cyclonic Storm)အခြေအနေ

၁။ (က) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN)သည် မြောက်-အရှေ့မြောက် ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက် ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းသို့‌ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ အားအလွန် ကောင်းသော ဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါရာဒစ်ပ်မြို့ (Paradip) (ဩရိဿ-Odisha) ၏ တောင်ဘက် ရေမိုင် (၄၄၀)မိုင်ခန့်၊ ဒီဂါမြို့(Digha)၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၅၃၀)မိုင်ခန့်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ကမ်ပူပါရာမြို့ (Khepupara)၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၅၉၀)မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့(Coco Island) ၏ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၄၁၀)မိုင်ခန့်နှင့် ပုသိမ်မြို့ (Pathein)၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၅၄၀)မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။

(ခ) အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN)၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေမရှိ သေးသဖြင့် အဝါရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။

အားအလွန်ကောင်းသောဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း( Very Severe Cyclonic Storm)အမ်ဖန် (AMPHAN) ၏ တည်နေရာ၊ ဗဟိုချက်လေဖိအားနှင့် လေတိုက်နှုန်း

၂။ အဆိုပါအားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) သည် မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅:၃၀)နာရီအချိန်တွင် မြောက်လတ္တီကျု (၁၂.၉)ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၈၆.၄)ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက်လေဖိအား (၉၆၅)ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် (၉၅)မိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

နောက်(၇၂)နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက်

၃။ အဆိုပါ အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) သည် နောက်(၆)နာရီအတွင်း အလွန့်အလွန်အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Extremely Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့ကာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကမ်းခြေဒေသများကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက််

၄။ အဆိုပါ အားအလွန်ကောင်းသော ဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) ၏ အရှိန်ကြောင့် (၁၈.၅.၂၀၂၀)မှ (၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့အတွင်း နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက််

၅။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၈)ပေမှ (၁၂)ပေခန့်ရှိနိုင်ပါ သည်။ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်

တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်း များကျရောက်ပြီး လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင်မှ မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၈)ပေမှ (၁၀)ပေခန့်ရှိနိင်ပါသည်။

အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

၆။ အဆိုပါ အားအလွန်ကောင်းသော ဆိိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) ၏ အရှိန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး၊ လှိုင်းကြီးမည့် အခြေအနေများကို မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး သွားလာနေကြသော ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများအနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆိုးရွားသည့် မိုးလေဝသ အခြေအနေများကို ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းရေးအနေဖြင့် လည်းကောင်း ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

မိုးဇလ