(၂၃)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစ/ အဆုံး

(၂၃)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ၁.၁.၂၀၂၁

သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကဂ ၄ဝ၆၁ဝ၄

သိန်းတစ်သောင်း ဓ ၇ဝ၈၉၅၉

သိန်းငါးထောင်

ကင ၈၇၅၇ဝ၇

ဏ ၃၂ဝ၆၁၃

သိန်းနှစ်ထောင်

ဇ ၅၄၅၉၉၆

ဇ ၆၆၈၉၇၃

တ ၄၃၅၆၄၂

ဍ ၆ဝဝ၆၉၃

သိန်းတစ်ထောင်

ဌ ၈၃၆၆၄၅

ဎ ၁၃ဝ၈၂၈

တ ၄၈၁၄၃၃

ည ၉၅၁၆၂၆

င ၈၃၁၆၄၃

ဠ ၄၂၈၂၄၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၅)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

စ ၃၈၆၈၅

ဝ ၁၄၂ဝ၈

ဏ ၇၅၅၆၄

စ ၉၇၄၉၃

င ၇၆ဝ၂၈

ဌ ၃၄၈၅ဝ

ကဂ ၉၂၅ဝ၉

င ၄၉ဝ၆၆

ဌ ၉၉၃၂၁

ထ ၅၄ဝ၃၃

စျ ၄၃၆၄၈

ရ ၇၉၈၈၆

ဗ ၂၉၉၅၈

ဇ ၃၂၁၅၉

ရ ၇၁၂၃၇

စ ၇၇၁၁၇

ဏ ၄၆၄၁၃

ဆ ၆၅၅၄၈

ကဇ ၉၅၆၂၃

ပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါ

ထီဖွင့်ပွဲမပြီးဆုံးသေးပါ ကျန်ရှိနေသော ဆုမဲများအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်သွားပေးပါမည် ရှယ်ထားပါ