အိမ္သစ္္၊ ေက်ာင္းသစ္ ေဆာက္တဲ႔အခါ သတိျပဳစရာေလးမ်ား

ေနစရာအိိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္(တန္ဖိုးရွိလြန္းလို႕သိိမ္းထားခဲ႕တာပါ။အခုေခတ္မွာ လုပ္ဖိုိ႕မေျပာနဲ႕သိသူေတာင္နည္းသြားျပီ။) ဆရာႀကီးဒဂုန္ ရဲ႕စာေတြဖတ္ရင္း ေတြ႕မိလို႕သိမ္းထားခဲ႕တဲ႕ထဲက အိ္မ္ေဆာက္ရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို္ သိႏ္ိုင္ဖို႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ျမင္လဲျမင္ဆရာ ပါ။သူေရးခဲ႕တဲ႕ စာစုကို္ ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေနစရာအိိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ါ ေ၀ဒဂၤၤတို္႕ ေန႕စဥ္္ႏွင့္အမွ် ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ စား-၀တ္-ေန-ေရး ေၾကာင့္ပဲမဟုတ္လား။ အဲဒီ စား-၀တ္-ေန-ေရး ဆိုတဲ့ စကားေလး သံုးခြန္းဟာ ႏႈတ္ကေျပာရာမွာ ဘာမွမဟုတ္ေပမယ့္္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္ေလ ေလးနက္ က်ယ္ျပန္႕ေလပါပဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ၊ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်မစားလို႕ မ၀တ္လို႕၊ မေနလို႕ ရလို႕လား၊ မစားဘဲ၊ မ၀တ္ဘဲ၊ မေနဘဲ ရႏိုင္႐ိုးလား။ ရွာရ၊ ေဖြရ၊ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေန၇တာ၊ မေျပာခ်င္၊ မဆိုခ်င္ မဆက္ဆံခ်င္တဲ့ သူေတြနဲ႕ ေျပာဆိုဆက္ဆံရတာ ေတြဟာ အဲဒီစား၀တ္ေန ဆိုတဲ့ ဟာႀကီးေၾကာင့္ပါ။ ဗုဒၶ၀ါဒီပီပီေျပာရရင္ ခႏၶာအိမ္ ရွိသေရြ႕ စားေနရ၊ … Read more

ဒူးရင္္းသီး စားတဲ႔အခါ သတိျပဳရန္္

ဒူးရင္္းသီး ႀကိဳက္သူမ်ား သတိျပဳစရာ အသြားမေတာ္တစ္လွွမ္း အစားမေတာ္တစ္လုုတ္’ ဆုိတဲ့စကားပုံဟာ အစားအေသာက္ စားသံုုးရာမွာ အခန္႔မသင့္ရင္ ဒုုကၡေရာက္တတ္တာကိုုိေဖာ္ျပေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုုအခ်ိန္မွာ ရာသီစာျဖစ္တဲ့ ဒူးရင္းသီးဟာ အစားမတတ္ရင္ေဘးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒူးရင္္းသီးဆုိတာက အသီးတကာတိုု႕ရဲ႕ဘုုရင္လိုု႔တင္စားရေလာက္ေအာင္ အနံ႔အရသာ ျပည့္စံုုရုုံမွ်မက အားအင္ျဖစ္ေစႏိိုုင္ေသာ သစ္သီးတစ္မိ်ဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒူးရင္းသီးဟာ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္သာမက ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊မေလးရွားႏိုုင္ငံ တိုု႔မွေနၿပီးအမ်ားဆံုုးထြက္ရွိကာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သစ္သီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒူးရင္္းသီးဟာ စားတတ္ရင္အားအင္ျဖစ္ထြန္းသလိုု မစားတတ္ရင္ ေျမြထက္ေတာင္ အဆိိပ္ျပင္းတဲ့ အသီးလိုု႔လည္းေျပာလိုု႔ရပါတယ္။ ဒူးရင္းသီးကိုုိ စားသံုုးၿပီး ၈-နာရီအတြင္း ႏိုု႔ထြက္အစားအေသာက္မ်ားကိုု မစားသံုုးဖိုု႔ တိုုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ထိုု႔အျပင္္ ဒူးရင္းသီးႏွင့္အတူ တြဲဖက္မစားသင့္တဲ့ အစားအေသာက္မ်ားကေတာ့ အရက္၊ ကိုုိကာကိုုလာ ႏွင့္ လိုုင္ခ်ီးသီးမ်ားျဖစ္ၿပီး စားသံုုးမိပါက အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုုင္တယ္ လုုိ႔ဆိုုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုုျဖစ္ရတာလဲ?ဗဟုသုတ ရေအာင္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ၁။ ဒူးရင္းသီးႏွင့္အရက္တြဲဖက္မစားသံုုးသင့္ပါဘူး။ ဘာလိုု႔လည္းဆိုုေတာ့ ႏွစ္ခုုစလံုုး … Read more

ကြာရွင္းျပတ္္စဲျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္္ဖြယ္

လက္ထပ္ထိိမ္းျမားျခင္း၊ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းခြဲေဝျခင္းအေၾကာင္း… အပိုိင္း(၃) ​ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ လင္မယားတိုိ႔သည္ ပစၥည္းခန္း၌ အတူပိုိင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း လင္ခန္း၊ မယားခန္း မျပတ္စဲဘဲ တည္ျမဲေနစဥ္ကာလအတြင္း လင္ကျဖစ္ေစ၊မယားကျဖစ္ေစ ပစၥည္းခြဲေဝေပးေစလိုမွု မစြဲဆိုနိုင္ပါ။ ထို႔​ေၾကာင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ လင္ႏွင့္မယားတို႔သည္ ေမာင္ႏွံပိုင္ပစၥည္းကို အတူပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ ရလၽွင္ လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ေပါင္ႏွံ ၊ေပးကမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ္လည္း လင္ျဖစ္ေစ၊ မယားျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦး၏ သေဘာတူညီမွု မရလၽွင္ ႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ ၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္ မရွိပါ။သို႔ရာတြင္ လင္မယားႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းမွ မိမိ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ျပဳလိုရာ ျပဳခြင့္ရွိ ေၾကာင္း ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ဆႏၵကို အထင္အရွား မဟုတ္ ေသာ္လည္း … Read more

ငါးပိိ၊ ငါးေျခာက္အစားမ်ားက ေလျဖတ္နိုင္သလား

ငါးပိိ၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္္ ေလျဖတ္ျခင္း (အေၾကာင္းတိုိက္ဆိုင္သျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္က ေရးဘူးေသာေဆာင္းပါးကိုျပန္လည္ရွာေဖြတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။) ငါးပိ ႀကိဳက္သူမ်ားဖက္မွ ေရွ႕ေနလိုိက္ပါရေစ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမွန္လၽွင္ ငါးပိႏွွင့္မကင္းၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက အထက္ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထက္ ပိုၿပီး ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ႀကိဳက္ၾကသည္။ အထက္ျမန္မာျပည္သားမ်ားက ပုစြန္ေျခာက္ကိုေတာ့ မက္ေမာစြာ သုံးစြဲၾကပါသည္။ လက္ဖက္ပြဲတိုင္းတြင္ ေရႊေရာင္ေပါက္ေနေသာ လွပသည့္ ပုစြန္ေျခာက္ တစ္ကန႔္ အျမဲပုံထားေလ့ရွိသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္္ ဗမာမ်ားသာမက ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ကို ႀကိဳက္႐ုံသာမက ထမင္းပြဲတြင္ အဓိကဟင္းလ်ာ မပါလၽွင္ ေနပါေစ၊ ငါးပိ တို႔စရာေတာ့ ပါျမဲျဖစ္သည္။ ဤဓေလ့မွာ ေအာက္ပိုင္း ေရး၊ ဘိတ္၊ ထားဝယ္မွ မေလးအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သံတြဲ၊ စစ္ေတြမွသည္ … Read more

မီတာခသက္သာေအာင္္ က်န္းမာေရးလည္း မထိခိုက္ေအာင္္ အဲဲယားကြန္းဖြင့္နည္း

မီတာခေတြေစ်းတက္ၿပီဆိုိေတာ့ မီတာခ သက္သာေအာင္ အဲယားကြန္းဖြင့္နည္း အဲကြန္း Remote Control ကေန အပူခ်ိန္ကိုအနိိမ့္ဆုံး ျဖစ္တဲ့ ၁၆ သို့မဟုတ္ ၁၈ ဒီဂရီေလာက္ထားလိုက္ရင္ ၂၅ ဒီဂရီမွာ ထားတာထက္ ပိုေအးတဲ့ ေလေတြ ထြက္လာမယ္၊ အခန္းလည္းျမန္ျမန္ ပိုေအးမယ္လို့ လူအမ်ားစုက ထင္ၾကပါတယ္။ အမွန္က လုံးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲကြန္းက ထြက္လာတဲ့ ေလဟာ ကိုယ္ထားထားတဲ့ အပူခ်ိန္နဲ႔ မဆိုင္ဘဲ တစ္သမတ္တည္းပါ။ ဒါဟာအဲကြန္းတစ္ခု ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ မသိလို့ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားနားလည္ေအာင္ Technical Terms ေတြကို ေရွာင္ၿပီး အလြယ္ပဲ ေျပာလိုက္ပါေတာ့မယ္။ ဒီေခတ္မွာ အသုံးအမ်ားဆုံး ျဖစ္တဲ့ Split Type Air Conditioner ေတြမွာ Indoor Unit … Read more

ပင္လယ္္​ေရမ်က္ႏွာျပင္ကို ဘယ္လိုိတိုင္းတာသလဲ…?

ပင္လယ္္​ေရမ်က္ႏွာျပင္ကို ဘယ္လိုိတိုင္းတာသလဲ…? မ​​ေန႔က ​ဝင္ရိုးစြန္းေရခဲမ်ား အရည္​ေပ်ာ္ၿပီး ပင္လယ္​ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္ျခင္းအ​ေၾကာင္း​ေျပာ​​ေတာ့.. အခ်ိဳ႕က ပင္လယ္္ေရမ်က္ႏွာျပင္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ​ေမးလာၾကပါတယ္။ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာ ​ေရျပင္ဟာ ကမၻာႀကီးရဲ့ ၇၀% ကို အုပ္စိုးထားပါတယ္။ အနိမ့္အျမင့္၊ လွိုင္းအတက္အက်၊ အပူခ်ိန္ နဲ႔ ပထဝီအ​ေနအထားမတူညီတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ ပင္လယ္​ေရမ်က္ႏွာျပင္ကို ​ေပတံနဲ႔ လိုက္တိုင္းၾကည့္​ေနလို႔​ေတာ့ ရမည္မထင္ပါ။ နည္းပညာတိုးတက္​ေနတဲ့ကမၻာမွာ ပင္လယ္​ေရမ်က္ႏွာျပင္ကို ၿဂိဳဟ္တုမ်ား အသုံးျပဳၿပီး တိိတိက်က် တိုင္းတာလိုိ႔ ရ​ေနပါၿပီ။ နာဆာမွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္တင္ထားခဲ့တဲ့ Jason-2 ၿဂိဳဟ္တုဟာ ကမၻာ​ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ မိုင္ (၈၀၀) ခန္႔ အကြာမွာ လွည့္ပတ္​ခါ ​ေရဒီယိုလွိုင္းမ်ား ပစ္လႊတ္ၿပီး ျပန္လာတဲ့ လွိုင္းမ်ားကို တိုင္းတာပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ​ပထဝီအ​ေနအထားအတြက္ တသတ္မတ္တည္းျဖစ္​ေအာင္ ကမၻာအလယ္ဗဟိုိခ်က္ကို … Read more

တစ္ငုတ္တည္းသာ က်န္ေတာ႔တဲ႔ မႏၲေလးဗဟိုိမီးသတ္ေမၽွာ္စင္္ၾကိဳးထိန္္းငုတ္္ေလး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ့၈၁လမ္းနဲ႔၂၉လမ္းေထာင့္မွာ ဗဟိုိမီးသတ္ရွိတယ္။ ေမၽွာ္စင္တခုလည္းရွိတယ္။ မီးသတ္ဌာနကို၁၈၉၈မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တယ္လို႔ိ ဖတ္ခဲ့ရဖူးတယ္။ ေမၽွာ္စင္ကိုေတာ့ဘယ္ႏွခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့လည္းမသိိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ငယ္ငယ္ကမႏၲေလးမွာ အထပ္ျမင့္တိုက္ေတြမရွိေသးဘူး။ ၂၉လမ္းနဲ႔၈၂လမ္းေထာင့္က ေလးထပ္တိုိက္ဟာ အျမင့္ဆုံးအေဆာက္အဦး ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ေမၽွာ္စင္္ေပၚကေနတၿမိဳ႕လုံးကိုိ ျမင္ရတယ္။ ၿမိဳ႕အဝန္းအဝိုင္းကလည္း အခုေလာက္မက်ယ္ေသးဘူး။ မီးသတ္္ေမၽွာ္စင္ကိုေရနံတြင္းက ေရနံစင္နဲ႔ေဆာက္ခဲ့တာလို႔လည္း ၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ ေမၽွာ္စင္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ႀကိဳးေတြနဲ႔ ဆိုင္းထားတာတဲ့။ ေနာက္ပိုိင္းမွအဲဒီႀကိဳးေတြကို ျဖဳတ္လိုက္တယ္။ ႀကိဳးခ်ည္တဲ့ငုတ္တခုက အခုထိရွိေသးတယ္။ မီးသတ္ဗိုိလ္ဦးေမာင္ေမာင္တို႔ရဲ့ အိမ္ေရွ႕မွာေပါ့။ မီးသတ္နဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ စံမတူငါးမုန႔္အိမ္ရွိတယ္။ အဲဒီရဲ့အေနာက္ဘက္ကအိမ္ပဲ။ တျခားငုတ္ေတြကမရွိေတာ့တာၾကာၿပီ။ ဒီတခုကိုေတာ့ဦးေမာင္ေမာင္ရဲ့ မိသားစုကထိန္းသိမ္းထားလို႔ က်န္ေနေသးတာ။ အခုေတာ့သူတို႔မိိသားစုေတြအဲဒီမွာ မေနၾကေတာ့ဘူး။ ဒီငုတ္ႀကီးလည္းေနာင္မၾကာခင္ ေပ်ာက္ခ်င္ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ Photo..Ko Pauk Nyunt Win Unicode မန္တလေးမြို့ရဲ့၈၁လမ်းနဲ့၂၉လမ်းထောင့်မှာ ဗဟိိုမီးသတ်ရှိတယ်။ မျှော်စင်တခုလည်းရှိတယ်။ မီးသတ်ဌာနကို၁၈၉၈မှာ တည်ထောင်ခဲ့တယ်လိို့ ဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ မျှော်စင်ကိုတော့ဘယ်နှခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့လည်းမသိိပါဘူး။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကမန္တလေးမှာ အထပ်မြင့်တိုက်တွေမရှိသေးဘူး။ … Read more

ပုုုလဲအတုအစစ္ ခြဲျခားနည္း

ပုုလဲအတုအစစ္ဘယ္လိုခြဲမလဲ အျပစ္အနာအဆာအေသးအဖြဲ ပုလဲအစစ္ေတြက လံုးဝျပည့္စံုတယ္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အရြယ္အစား ပံုမွန္မဟုတ္တာေလးေတြ၊ အစြန္းအကြက္ေသးေသးေလးေတြြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ပုလဲတစ္လံုးရဲ႕ အလင္းျပန္ပံုဟာလည္း တစ္လံုးတည္းမွာတင္ မတူညီဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ပါတယ္။ အလင္္း ပုုလဲရဲ႕အလင္းျပန္ပံုဟာ ပုလဲအလွေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ပုလဲေတြဟာ အလင္းရုိက္ရင္ ၾကည္လင္ေတာက္ပစြာ အလင္းျပန္ပါတယ္။ အနီိးကပ္ၾကည့္ရင္ သင့္ပံုရိပ္က ပုလဲမွာ ထင္ပါတယ္။ အေရာင္္ အလင္းလာထိတဲ့အခါ အျခားေရာင္ေတြေပၚလာတာဟာ ပုလဲအစစ္ေတြရဲ႕ လကၡဏာပါ။ နွင္းဆီေရာင္နဲ႔ ဆင္္စြယ္ေရာင္ေတြဟာ ပုလဲအျဖဴမွာ ေတြ႕ရမ်ားျပီး အျခားအေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေပၚတတ္ပါတယ္။ ၾကိဳးနဲ႔သီထားရင္္ ၾကိဳးနဲ႔သီဖုိ႔ ေဖာက္ထားတဲ့ အေပါက္ကို ၾကည့္ရင္ ပုလဲအစစ္ေတြဟာ ဆလင္ဒါေပါက္လိုျဖစ္ေနျပီး အတုေတြကေတာ့႔ အဝုိင္းပံုစံရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝတ္တာၾကာျပီျဖစ္တဲ့ ပုလဲအစစ္ေတြမွာလည္း အေပါက္က ဝိုင္းေနတတ္ပါတယ္။ ပုလဲအတုေတြဟာ ၾကိဳးနဲ႔သီထားရင္ ပြတ္တိုက္တာေၾကာင့္ … Read more

ေျခာက္လအထက္ ကေလးငယ္္မ်ားအတြက္္ ျဖည့္စြက္စာ လုပ္မယ္ဆိုရင္္

ေျခာက္လအထက္္ ကေလး ငယ္ေတြ ကိုိ ျဖည့္စြက္စာဂေကြ်းေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ဘာေတြထည့္ေကြ်းသင့္သလဲ???? ဒီေန႔ေတာ့ ကေလး ေတြ ကိုိ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညစာ ဆန္ျပဳတ္ေကြ်းဖို႔ အတြက္ ပါဝင္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ ကို ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ပံံု 1. ၾကက္သား (သို႔) ငါး ကိုိ ျပဳတ္ပါ။ 2. ပဲဲထည့္ျပဳတ္ပါ။ 3. ပဲႏူးလာၿပီ ဆိုရင္ က်န္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား ကို ထည့္ၿပီး ျပဳတ္ပါ။ 4. ဆား၊ အခ်ိဳမွဳန္႔္ လံုးဝ ထည့္စရာမလိုပါဘူူး။ 5. ႏူးၿပီး ၿပဲေနေအာင္ ျပဳတ္ေပးပါ။ 6. အိိမ္မွာ ႀကိတ္စက္ရွိရင္ အခုၿပဲေနေအာင္ ျပဳတ္ထားတာေတြ ကို … Read more

တကၠသိုိလ္ေတြ ဘယ္ေတာ့ျပန္ဖြင္႔႔မလဲ

တကၠသိုိလ္ေတြ ဘယ္ေတာ့ ဖြင့္ၿပီး စာသင္မွာလဲဆိုတာ ေက်ာင္းသား/သူေတြ သိိဘို႔ (1)လက္ရွိိ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အမိန္႔စာအရ တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမေတြသည္ ေမလ(18)ရက္ တနလၤာေန႔မွာ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အသီးသီးကို အေရာက္သြားၿပီး Duty Report လုပ္ရပါမယ္ (2)Duty Report လုပ္ၿပီးရင္္ ဆရာဆရာမေတြသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသက ဝႏ္ုႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အမိန္႔ေၾကာင့္ Quarartine 21 ရက္ကို ကိုယ့္စားရိတ္နဲ႔ကိုယ္ ဝင္ရပါမယ္၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ကတစ္ရက္(5000)က်ပ္၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္က(3000)က်ပ္၊ေရနံေခ်ာင္းဒီဂရီေကာလိပ္က(4000)က်ပ္ စသျဖင့္ ေပးသြင္းျပီး Q 21ရက္ဝင္ရပါမယ္၊ (18.5.2020)မွ (7.6.2020)ေန႔အထိပါ၊ (3)ဆရာဆရာမေတြြ Quarartine 21 ရက္ဝင္ေနသလို ထိုင္းႏိုင္ငံျပန္ လူတစ္သိန္းခြဲေက်ာ္နဲ႔ တ႐ုတ္ျပန္ လူတစ္သိိန္းကလည္း တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားေဆာင္နဲ႔ ေက်ာင္းသူေဆာင္ေတြမွာ Q 21ရက္ ဝင္ေနၾကမွာပါ (4)ဆရာဆရာမေတြသည္ … Read more