ကခ်င္ျပည္္နယ္မွွတ္ပုံတင္ ကိုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသာ ေလၽွာက္ထားနိုင္မည္႔ ဖားကန္႔ လက္လုုပ္လက္စားလုပ္ကြက္(၃၇၆)ကြက္္

February 27, 2020 Latest Myanmar News 0

ဖားကန္႔္၌ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္ေပါင္း(၃၇၆)ကြက္အား အိိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးမည္ ဖားကန္္႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ကခ်င္ျပည္နယ္္၊ ဖားကန္႔ေဒသရွိိ လုံးခင္း/ဖားကန႔္ရတနာနယ္ေျမအတြင္း လက္လုပ္ လက္စားလုပ္ကြက္(အသစ္) လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလက္လုုပ္လက္စား လုပ္ကြက္ေပါင္း(၃၇၆)ကြက္အား အိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေမာ္ဝမ္းရပ္ကြက္ရွိ OSS […]

စပ္္ေဆးမ်ားအား ေရာင္းခ် ၊သံုးစြဲျခင္း မျပဳရန္္ တားျမစ္္ထား

February 25, 2020 Latest Myanmar News 0

ဝိုိင္းဝန္းကာကြယ္ စပ္္ေဆးအႏၲရာယ္ စပ္္ေဆးေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားအား လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ရန္္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေဆးဝါးဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ား ရွိိေနပါေသာ္လည္း လိုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ စပ္ေဆးမ်ားကို ဆက္လက္ေရာင္းခ် ေနသည့္ ေဆးဆိုင္အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆးဆိုင္အခ်ိဳ႕မွ (၂၃-၂-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ တြင္္ ဝယ္ယူရရွိေသာ စပ္ေဆးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ […]

ပံုုမွန္မဟုတ္ပဲ ေမာင္းႏွင္ေနသူမ်ားအား ၀ရမ္္းမလိုပဲ ဖမ္းနိုင္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳထား

February 24, 2020 Latest Myanmar News 0

အရ က္္ အလြြန္အကၽြံေသာက္ၿပီးေမာင္းသည့္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုိ ဝရမ္္းမပါဘဲ ဖမ္းမည့္ဥပေဒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ အတည္ျပဳ ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ရက္္ အရ က္္ အလြြန္အကၽြံေသာက္ၿပီးေမာင္းသည့္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းမည့္အခ်က္ပါသည့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီမံခန႔္ခြဲမွု ဥပေဒၾကမ္းကိုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကအတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္္ အတည္ျပဳ၍ ေပးပို႔လာေသာ “ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီမံခန႔္ခြဲမွု […]

ငါးေျခာက္္တုဟု သံသယရွိိသျဖင္႔ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး

February 24, 2020 Latest Myanmar News 0

ငါးေျခာက္တုုသတင္းေၾကာင့္ ခင္ဦးၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ စစ္ေဆးမွုျပဳလုပ္္ ခ်စ္စံံ/ခင္ဦး ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ- ၂၄ ငါးေျခာက္အတုုမ်ားေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းအရ ေရႊဘိုခရိုင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕မ ေဈးရွိ ငါးေျခာက္တန္္းအား တာဝန္ရွိိသူမ်ားမွ ယေန႔ စစ္ေဆးမွု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီခန႔္၊စားသုံးသူေရးရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေမြးကု ဌာန၊စည္ပင္ေကာ္မတီတိုိ႔မွ တာဝန္ရွိိသူမ်ား ပူးေပါင္း ၍ […]

ထီဆုၾကီးမ်ားတြင္္ အကၡရာမတူေသာ္လဲ ဂဏန္္းတူလွ်င္ ဆုေပးမည္္

February 24, 2020 Latest Myanmar News 0

အျမင့္ဆုံးထီီဆုႀကီးေတြနဲ႔ အကၡရာမတူဘဲဲ ဂဏန္းတူရင္ ဆုေပးေတာ့မယ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၄)ရက္္၊ ၂၀၂၀။ ထီ ဆုႀကီးကိုိ အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူယုံနဲ႔ ေပါက္မဲအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတာေၾကာင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ စီမံကိန္း ဘ႑ာေရးနဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဒီေန႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ “ဆုုမဲျပင္ဆင္တိုင္းဝယ္လိုအားျမင့္တက္ပါတယ္၊ အျမင့္ဆုံးအထူးဆုႀကီး အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ […]

လူေနထိုိင္ရန္္(သို႔)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲဲ႕ထံ ေျမကြက္မ်ားထပ္မံေလွ်ာက္ထားနိုင္္

February 24, 2020 Latest Myanmar News 0

အသိိေပးေၾကညာခ်က္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲဲ႕က စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမအသုံးျပဳခြင့္အား သတ္မွတ္စည္ပင္စရိတ္ေပးသြင္း၍ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ရာ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို ေလၽွာက္ထားနိုင္ရန္အတြက္ ေလၽွာက္လႊာပုံစံႏွင့္ ေျမကြက္စာရင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ www.y angon.gov.m m တြင္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုိပါေျမကြက္စာရင္းမ်ားအနက္ ဒဂုံၿမိဳ့သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ့နယ္အတြင္းတြင္ ေလၽွာက္ထားနိုင္သည့္ေျမကြက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေျမကြက္(၃)ကြက္အား […]

2020 ခု ႏွစ္ အတြက္္ေသာက္သံုးေရျပတ္္လွ်င္ ဆက္သြယ္ရမည္႔ ဖုန္းနံပတ္မ်ား

February 22, 2020 Latest Myanmar News 0

မေကြးတိုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခရို္င္အတြင္း မင္းဘူး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ စလင္း၊ ငဖဲႏွင့္ ေစတုတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေက်းရြာ ၉၆၃ တြင္ ေႏြရာသီကာလ ေသာက္သုံးေရရွားပါး ျပတ္လပ္မွုျဖစ္ေပၚပါက ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္္ မိိမိတို႔ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွ […]

အဖိိုးတန္မွဲ႔ေလးတို႔ အေၾကာင္း

February 20, 2020 Latest Myanmar News 0

မွဲဲ႕အေၾကာင္း ေရွးျမန္မာလူမ်ိဳးတိုိ႔သည္ မွဲ႕မ်ားကို မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားမွုရွိခဲ့ၾကသလို မွဲ႕တို႔၏ အစြမ္း သတၱိထူးမ်ားကိုလဲ လြန္စြာမွပင္္ ယုံၾကည္ သက္ဝင္မွု ရွိခဲ့ၾကေလ၏ ထိုိကဲ့သို႔ ယုံၾကည္သက္ဝင္မွုအေလၽွာက္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ငါကေတာ့ ဘာမွဲ႕ပါတယ္ သူကေတာ့ ဘယ္မွဲ႕ ပါတယ္ ဟု ကိုယ္ခႏၲာေပၚမွမွဲ႕မ်ားအား အမည္ နာမႏွင့္တကြ […]

သင္္ရိုးသစ္ ပညာေရး၏ ထူးျခားခ်က္္မ်ား

February 18, 2020 Latest Myanmar News 0

Grade 10 တန္္းမ​ေရာက္​ခင္​တက္​ခဲ့​ေသာ (၈)တန္းတြင္္ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ​အမွတ္မ်ားကိုၾကည္​့၍ ရမွတ္​ႏွင္​့သင္႔ေတာ္္ေသာ ဘာသာတြဲကိုသာ ယူခြင္​့ျပဳမည္​ဟု သိရိွရပါသည္​။ ကိုိယ္လိုခ်င္္ေသာ ဘာသာတြဲကိုိ အဆင္​့မမီွပါကယူခြင္္​့မျပဳပါဟု…….ၾကားသိထားရပါသည္​။ (COPY) မိဘေတြႏွင့္ေက်ာင္းသားေတြြလာမဲ့ႏွွစ္ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ မွာ ယခု ၈တန္း ကေလးမ်ားဟာ GRADE 10 ေရာက္ […]