အၾကီးဆံုးေလးေတြရဲ႔ ဆႏၵ

February 27, 2020 Latest Myanmar News 0

လူခ်င္္းတူေပမဲ့ ဘဝခ်င္းကျခားတယ္ .. အေျခအေနခ်င္းမတူတာေၾကာင့္္ အရည္အခ်င္းရွိိဖို႔ႀကိဳးစားရင္း တစ္ဖက္တစ္လွမ္းကေနမိိသားစုတာဝန္တာေဆာင္ရအုံးမယ္. အဆင္မေျပတဲ့ဲ ဘဝထဲ ႀကဳံလာဆုံလာတဲ့ အခက္ခဲေတြၾကား သား႐ုန္းထြက္မယ္အေမ .ေဆြမ်ိဴးအသိုင္းဝိုင္းေတြၾကားထဲ အေမမ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ သားႀကိဳးစားမယ္္ . အေမကိုိစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားခ်င္တယ္ .ငယ္႐ြယ္စဥ္အခ်ိိန္ သူမ်ားေတြေက်ာင္းတတ္ေနခ်ိိန္ စီးပြားေရးအေျခေနေၾကာင့္ ေက်ာင္း ပညာမသင္ခဲ့ရေတာ့ေပမဲ့ လက္ေတြ႕ဘဝပညာသင္ယူရင္း မိသားစု စရိိတ္သားေထာက္ပံ့မယ္အေမ.. အေမ့အသက္လဲ […]

ခ်စ္္စြဲလည္းမစြဲ နဲ႔… မုန္္းစြဲလည္း မစြဲနဲ႔

February 25, 2020 Latest Myanmar News 0

အမုန္းစြဲဲ အခ်စ္စြဲဲ တခါတေလ မုန္းစိိတ္ဝင္ေနတဲ႔အခါ အဲဒီမုန္းစိတ္ဟာ မုန္းစြဲအျဖစ္္ စြဲေနတတ္သလို တခါတေလ ခ်စ္စိိတ္ဝင္ေနတဲ႔အခါ အဲဒီခ်စ္စိိတ္ဟာ ခ်စ္စြဲအျဖစ္ စြဲေနတတ္ပါတယ္။ အမုန္းစြဲေၾကာင့္္စြဲလန္းတဲ႔သူကိုိ ေဒါသေတြပြားရတတ္သလို ဒုုကၡေတြလည္းမ်ားရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္စြဲေၾကာင့္္ စြဲလန္းတဲ႔သူကို ေလာဘေတြပြားရတတ္သလို ေသာကေတြလည္းမ်ားရတတ္ပါတယ္။ အမုန္းေတြစြဲရင္္ အၿပဳံးေတြဟာ ေဝးေနရတတ္သလို အခ်စ္ေတြစြဲရင္္ ႏွလုံးေတြလည္း မေအးျမႏိုင္ဘူးေလ။ […]

မိမိရဲ႔ စိတ္ရင္းႏွင္႔ ခံစားခ်က္ကို နားလည္သူဆီမွာသာ စိိတ္ခံစားခ်က္ေတြကုိ ျမဳပ္ႏွံပါ

February 23, 2020 Latest Myanmar News 0

မင္္းရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ နားလည္တဲ့သူဆီမွာပဲဲ မင္းရဲ႕ စိိတ္ခံစားခ်က္ေတြကုိ ျမဳပ္ႏွံထားပါ… မင္းကုိိ ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္တဲ့သူဆီမွာပဲဲ မင္းရဲ႕ စိတ္ဆုိးစိိတ္ေကာက္ အမူအက်င့္ေလးေတြကုိ လုပ္ျပပါ… မင္းကုိိ နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့သူဆီမွာပဲဲ မင္းရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကုိ ေဖာ္ျပပါ… မင္းကုိိ ဂ႐ုစုိက္ေပးႏိုင္တဲ့သူဆီမွာပဲဲ မင္းရဲ႕ နာက်င္ဝမ္းနည္းမႈေတြကုိ ရင္ဖြင့္ပါ… မင္းကုိိ ျမတ္ႏိုးတန္ဖုိးထားေပးတဲ့သူဆီမွာပဲ မင္းရဲ႕ […]

ေဖေဖၚဝါရီလ၂၉ ရက္္ေန႔မွာ ကိုယ္သေဘာက်တဲ႔ ေယာက်္ားေလးကို အမ်ိဳးသမီးေတြခ်စ္္ခြင္႔ပန္နိုင္္

February 17, 2020 Latest Myanmar News 0

မိိန္းမသားတို႔ိ ရက္ထပ္ႏွွစ္မွာ ခ်စ္ခြြင့္ပန္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒီႏွစ္္ ၂၀၂၀ ဟာ (Leap Year) ရက္ထပ္ႏွစ္ ျဖစ္တာမို႔ ေဖေဖၚဝါရီလ မွာ ၂၉ ရက္ ရွိိတယ္။ အဲဒီ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ မွာ မိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ ႏွစ္သက္ သေဘာက်တဲ့ […]

ေနာင္္တလို႔႔ မေတြးပဲ စိတ္္အသစ္ ျဖင္႔သာေနပါ

February 15, 2020 Latest Myanmar News 0

စိိတ္အသစ္နဲ႔ေနပါ ေနာင္တေတြြနဲ႔မေနပါနဲ႔ ၿပီးခဲ့တာေတြြ…..ၿပီးသြားပါၿပီ…။ ဒီေန႔ဟာ အသစ္ပဲဲ အသစ္က… ျပန္စပါ။ ဒီေန႔ကို …စိတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ..စိိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနပါ…။ ဒီေန႔ကိုအေကာင္းဆုံးျဖစ္ခ်င္ရင္္ မေန႔က စိိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့တာေတြကိုိ ၿပီးခဲ့တာေတြက ၿပီးၿပီလို႔ သေဘာထားပါ…။ ေန႔သစ္ကိုိ… စိိတ္သစ္နဲ႔ေနမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ပါ…။ လူတစ္ေယာက္ကိုိ `မုန္း´မိိတာ သူ႔ကိုိ` ရွုံး´ သြားတာနဲ႔အတူတူပဲ…။ သူတိုိ႔ထက္ […]

မင္းကိုိ နားလည္ေပးနိုင္တဲ့ သူဆီီမွာပဲ ……မင္းရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို ေဖာ္ျပပါ

February 15, 2020 Latest Myanmar News 0

မင္းရဲ့ တန္ဖိုးကိုိ နားလည္တဲ့သူဆီမွာပဲ …… မင္းရဲ့စိိတ္ခံစားခ်က္ေတြကိုိ ျမဳပ္ႏွံထားပါ ။ မင္းကို ခြင့္လႊတ္ေပးနိုိင္တဲ့ သူဆီမွာပဲ ……မင္းရဲ့စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ ……အမူအက်င့္ေလးေတြြ လုပ္ျပပါ ။ မင္းကိုိ နားလည္ေပးနိုင္တဲ့ သူဆီမွာပဲ ……မင္းရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို ေဖာ္ျပပါ ။ မင္းကိုဂ႐ုစိုိက္ေပးနိုင္တဲ့ သူဆီမွာပဲ …… မင္းရဲ့ […]

ခ်စ္သူူမ်ားေန႔႔ အေၾကာင္း သိိေကာင္းစရာ

February 14, 2020 Latest Myanmar News 0

ခ်စ္သူူမ်ားေန႔ အေၾကာင္း ေရာမျပည္က အခ်စ္အေၾကာင္းကေတာ့႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ သမိုင္းအစပါ။ ေရာမၿမိဳိ႕ ဘုရင္တစ္ပါး လက္ထက္မွာ စစ္တိုက္ထြက္ၾကတဲ့ စစ္သည္ေတာ္ေတြဟာ ခ်စ္သူရည္းစား ဇနီးမယားေတြကိုိ တမ္းတအမွတ္ရမွူမ်ားေၾကာင့္္ စစ္ပြဲတိုိင္းအျမဲ႐ူံးႏွိမ့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီီအေၾကာင္း ဘုရင္ႀကီးသိိေတာ့ ေရာမၿမိဳ႕မွာ ခ်စ္သူရည္းစား မျဖစ္ေစရ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လက္ထက္ထိ္မ္းျမားျခင္း အမွုကို ျပဳလုပ္ေပးၾကေသာ […]

အိိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ေတာ့မယ္္ဆိုရင္…

February 3, 2020 Latest Myanmar News 0

ညီမေလး အိိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္… (1) စာတတ္တဲ့ေယာက္်ားထက္ စာနာစိိတ္ရွိတဲ့ေယာက္်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ ။ တစ္မိုးေအာက္ထဲ အတူေနထိုိင္မဲ့သူဆိုိတာ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကို စာနာစိတ္နဲ႔ၾကည့္ျမင္တတ္သူ ျဖစ္ေနဖို႔သိပ္လိုအပ္တယ္ ။ (2) ပညာတတ္သူထက္္ ၾကင္နာစိိတ္ရွိသူကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ ။ ကိုိယ့္ဘဝတစ္သက္တာလုံး အနီးဆုံးမွာရွိေနမဲ့သူဟာ ကိုယ့္ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ၾကင္နာတတ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ေဖးမနိုင္သူျဖစ္ဖိုိ႔ သိပ္လိုအပ္ပါတယ္ ။ (3) […]

မကြဲခင္္ၾကိဳခြဲထား ႏွင္႔ပါ

January 28, 2020 Latest Myanmar News 0

မကြဲဲခင္က ခြဲႏွင့္ပါ ကိုိယ့္ကိုယ္ကိုအျမဲတမ္းသတိေပးရမယ့္အခ်က္ ၅ ခ်က္ရွိသတဲ့ဗ်။ အျမဲနွလံုးသြင္းရမယ့္တရား ၅ မ်ိဳးလို ့ေခၚတယ္။ ငါ အိုရဦးမယ္။ ဒါလဲအျမဲသတိေပးရမွာ.. ငါအိုရဦးမယ္။ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုေတာ့ ဒို ့က သူမ်ားအိုတာသာသိတာကြဲ ့။ ကုိိယ္အိုတာကို ေမ့ေနတယ္။ ေမ့တတ္လြန္းလို ့သတိိေပးရတယ္။ ငါအိုရဦးမယ္..။ ဒါျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ဆင္ျခင္ရမွာကအင္း.. […]

ခ်စ္္သူႏွင္႔႔အဆင္မေျပလွ်င္ သို႔႔မဟုတ္ အဆက္အသြယ္မရလွ်င္္ ရြတ္ရမည္႔ ဂါထာေတာ္

January 26, 2020 Latest Myanmar News 0

အခ်စ္္ေရး အဆင္ေျပေအာင္္ မိိမိခ်စ္သူ ေကာင္မေလးက. ပစ္ထားလို႔ ပဲျဖစ္ ျဖစ္ မိမိိ ခ်စ္သူ ေကာင္ေလးက. ပစ္ထားလို႔ ျဖစ္ျဖစ္ မိ္မိ ေကာင္ေလး ပုံ ေကာင္မေလး ပုံ ၾကည့္ကာ မာဒဂ္ဂါထာ ၁၂ ပုဒ္္ တစ္ည. ၁၀၈ ေခါက္ ၾကည့္ […]