က်န္္းမာေရးအတြက္္ အက်ိဳးရွိလွေသာ ေျမဇာျမက္္ပင္

ေျမဇာျမက္ပင္ ေျမဇာျမက္ပင္ကို လူတိုင္းသိၾကၿပီး အခ်ဳိ႕က ယုံျကည္ရာ ဓေလ့အရ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွစ္သက္စြာ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေျမဇာပင္ကို ဟိႏၵီဘာသာအရ ဒုရ္မာ -လက္တင္ဘာသာအရ C y n o d o n D a c t v l o n လို႔ေခၚၾကသည္။ ေျမဇာျမက္သည္ ေရာဂါမ်ဳိးစုံအတြက္ အလြန္အသုံး ဝင္ၿပီး အျခားေဆးဖက္မ်ားနဲ႔လည္းတြဲဖက္ေဖာ္စပ္ၿပီဴ သုံးစြဲျကပါတယ္။ေျမဇာပင္္ ၃ မ်ဳိးပါတယ္ ၁။ေျမဇာ အညိဳ ၂။ေျမဇာ အျဖဴ ၃။ေျမဇာႀကီးဆိုၿကီး ၃ မ်ဳိးမွာ အာနိသင္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီသည္။ တစ္မ်ဳိးစီ၏ ရသာ အက်ဳိးသြားမွာ – ၁ – ေျမဇာညိဳ ခ်ဳိ … Read more

ဘယ္အရာမဆို ေအာင္နိုင္္သူျဖစ္ဖို႔႔ ေမတၱာစိိတ္ သာ လက္ကိုိင္ထားပါ

ေမတၱာစိိတ္ လက္ကိုိင္ထားသူသည္ ေနာက္ဆုံး၌ဘယ္အရာမဆို ေအာင္နိုင္မွု ရယူမည္ျဖစ္ပါတယ္ ရဟန္း စေသာ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢိဳလ္တို့သည္္ ေမတၱာတရားကို စိိတ္ႏွလုံးသား၌ အျမဲ ကိန္းေအာင္းေနေစရ၏ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေလာကဓံ တစ္စုံတစ္ခု ၾကဳံေတြ႕ရလၽွင္္ ငါသည္ လူယုတ္မာမဟုတ္၊တရားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေနသူတည္း၊ ဘာအေၾကာင္းျဖစ္ေစ လူ႔ေလာကတစ္ခြင္္ က်င္လည္ေနရခိုက္အခါမွာ ေတြ႕ၾကဳံရေသာ ျပႆနာဟူသမၽွကိုိ ေမတၱာစက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္၊ ေမတၱာတရားသာ လက္ကိုိင္ထားသြားမည္ဟူ၍ ခိုိင္ျမဲစြာ ႏွလုံးပိုိက္ထားရာ၏။ ေမတၱာကိုိ အေဖာ္ျပဳ၍ ေမတၱာတရား ရင္ဝယ္ ပိုက္ထားလၽွင္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေတြ႕ၾကဳံရေသာ္လည္း စိိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အျမင္မွန္ရလာပါမည္။ ေမတၱာတရား လက္ကိုိင္မထားဘဲ မခံခ်င္စိတ္၊သည္းမခံနိုင္စိတ္၊ ေဒါသ, မာန စေသာ အျခားနည္းဆိုး လက္ကိုိင္ထားလၽွင္ မွားသြားေလၿပီဟူ၍သာ မွတ္ပါ။ ထို့ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္းထက္္ေကာင္းေသာအရာ မွွန္ေသာ အလုပ္ … Read more

ရတနာသုံးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ လြတ္ေျမာက္္လာခဲ႔သူ

“ရတနာသုံးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူး”ေၾကာင့္ဝူဟန္ ဗိုိင္းရပ္ ေရာဂါ မွ “ေသရြာျပန္”ခဲ့သူ တစ္ဦး အေၾကာင္း” ကၽြန္ေတာ္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ “ဝူဟန္းဗိုိင္းရပ္”အေၾကာင္းေလးပါ။ ဘာေၾကာင့္-ဝူဟန္း ကၽြန္ေတာ့္ ဆီကို ဆိုက္ဆိုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ေရာက္လာသလဲ? မလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္နိုင္ ဆိုတာ နဲ႔မလွုပ္နိုင္ဘဲ “နာရီေပါင္း (၁၄၀) ေက်ာ္” ကိုမခံသာတဲ့ “မရာဏာပိဒုကၡ” ကိုိေက်ာ္လာခဲ့ပုံအေတြ႕အၾကဳံေလးပါ။ ပထမဉီးဆုံး-“ေသရြာျပန္”ခဲ့တာ ဟာ “ရတနာသုံးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူး”ေၾကာင့္ဆိုတာပါပဲ။ (“Ventilator” မွာ-ေသမင္းနဲ႔ရင္ဆိုိင္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမတၱာစူးစိုိက္ပို့ေပးေနခဲ့ၾကတဲ့, ဆရာ​ေတာ္ ေခမာေဓမမၼာ၊ေအာက္စ္ဖို့ ဆရာေတာ္၊တိပိ႒က ေရႊစင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ဂုတ္ထိပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးပညာဝံသ ၊ထိသိ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ဦးသုမန၊ သဘာဝရိိပ္သာ မွ ဆရာေတာ္အမွုးထားၿပီး ဘုန္းဘုန္းမ်ား ဆရာေလးမ်ား၊မိုးကုတ္ရိိပ္သာ မွ ဆရာေလးမ်ား ။ျပည္ ဝိေဇၨာဒယ မွ ဆရာသမားမ်ားအခ်ိန္ျပည့္တရားအားထုတ္ၿပီး သစၥာတိုင္တည္ေမတၱာပို့ေနတဲ့ မိခင္ႀကီး ေဒၚေအးျမင့္ ၊ … Read more

12ဦးထပ္တိုးသျဖင္႔ ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ ၇၄ ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုုတ္ျပန္ျခင္း (၁၅-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀:၃၀) နာရီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္္)သည္ (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေပးပို႔လာေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၁၁၂) ဦးႏွင့္ အသြား အလာကန႔္သတ္ျခင္း/ တားျမစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိသူ (၂၈၁) ဦးတို႔ိ၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ား စုစုေပါင္း (၃၉၃)ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသူ (၁၂)ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာ မ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ (၃၈၁)ဦးတြင္္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၂။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-063)၏ သတင္းကိုိ (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၃။ သိုိ႔ျဖစ္ရာ (၁၅-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ … Read more

သႀကၤန္ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုိင္းေၾကာင္း

သႀကၤန္သမိုိင္း ယခုလို ႏွစ္သစ္ကူးတဲ့ အခ်ိန္သမယမွာ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာရိုးရာသၿကၤန္ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမိုိင္းေၾကာင္းအစကို သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ သႀကၤန္ မူလက သၿကၤန္ပြဲေတာ္က ဗုုဒၶဘာသာဝင္ေတြ က်င္းပခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိၾကားမင္း – ျဗဟၼာမင္း တခါက ဗရာမာလို႔ ေခၚတဲ့ ျဗဟၼာမင္း အာစိိဟာ ေဒဝနတ္အေပါင္းတို႔ရဲ႕ဘုရင္ သၾကားမင္းကို စစ္ရံူးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိိန္မွာ သိၾကားမင္းက စစ္ရူံးခဲ့တဲ့ ျဗဟၼာမင္းအာစိရဲ႕ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ၿပီး ဆင္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းကို ျဗဟၼာမင္းရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ ျပန္တပ္ေပးဖို႔ သိိၾကားမင္းရဲ႕ ညႇိႏိူင္းမူကို စစ္ရွဴံးတဲ့ျဗဟၼာမင္းက သေဘာတူခဲ့ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဆင္ဦးေခါင္းနဲ႔ ျဗဟၼာမင္းခႏၶာကိုယ္ေပါင္းစပ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘုရား ဂေနဆာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဂေနဆာ ျဗဟၼာမင္းက အလြန္အင္မတန္ တန္ခိုးႀကီးတဲ့အတြက္ … Read more

စပ်စ္္ စနစ္တက်စိုက္္ပ်ိဳးနည္း

စပ်စ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ႏွင့္ သိေကာင္းစရာမ်ား ၁။ မူရင္္းေဒသ အာရွႏွင့္ အာရွမိုိင္းနား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမည္ – စပ်စ္၊ အဂၤလိိပ္အမည္ – Grape ၂။ စပ်စ္မ်ိဳးမ်ား စပ္စၠို မ်ိဳးခြဲရာတြင္ – (က) အသီးပုံသ႑ာန္ကိုလိုက္၍လည္းေကာင္း၊ (ခ) ေဒသေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း (ဂ) လူတို႔အသုံးျပဳမႈေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခားပါသည္။ (က) အသီးပုံသ႑ာန္ေပၚမူတည္ၿပီး (၂) မ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။ (၁) သီးခြၽန္ ႏွင့္ (၂) သီးဝိုိင္း ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ (ခ) ေဒေသေပၚမူတည္ၿပီး (၂) မ်ိဳး ခြဲျခားထားပါသည္။ (၁) ျပည္တြင္းမ်ိဳးမွာ ေ႐ႊနီစပ်စ္ (၂) ျပည္ပမ်ိဳးမွာ အီတလီ။ သီးခြၽန္ (ဂ) လူတို႔ငသုံးျပဳမႈေပၚမူတည္ၿပီး (၃) မ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။ (၁) စားစပ်စ္မ်ိဳး (Table … Read more

နိုိင္ငံတကာက လက္ခံထားနိုင္မယ့္ အဆင့္မီွွ ကိုိဗစ္ ၁၉ကုသကာကြယ္္ေဆးကို တရုတ္္အသုံးျပဳရန္ အတည္ျပဳ

တ႐ုတ္နိုိင္ငံက အတည္ျပဳလိုိက္ၿပီ။ ကိုိဗစ္ ၁၉ အတြက္ ေဆးဘက္ဆိုိင္ရာ ေလ့က်င့္မွု/စမ္းသပ္မွုအတြက္ သေဘာတူလိုိက္ပါၿပီ။ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ ကုသေရးအတြက္ ထိုးေဆးကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ။ ဆင္ဟြာသတင္္း (ေဘဂ်င္း။ ၁၄-၄-၂၀)   တ႐ုတ္ျပည္တြင္္ ေဆး႐ုံမ်ားမွာ ကိုဗစ္္ ၁၉ အတြက္ ကာကြယ္ ကုသေဆးအတြက္္ အသုံးျပဳရန္ အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ အဂၤါေန႔တြင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေဆးအျဖစ္ အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ကုသေဆးအျဖစ္ ထိုးေဆးကိုိ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ။ ပိုးကိုိသတ္တယ္။ ေဆးဝါးရဲ့ အာနိသင္နဲ႔ ကာကြယ္ကုသရန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ကာကြယ္၍ အရည္အေသြး အဆင့္မီေသာ ထိုးေဆးျဖစ္ေၾကာင္း။ (ကိုဗစ္ ၁၉ အတြက္) နိုိင္ငံတကာက လက္ခံထားနိုင္မယ့္ အဆင့္မီ၊ အရည္အေသြးရွိေၾကာင္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။ … Read more

ငယ္ငယ္္ကတည္းကမ်က္စိမႈန္္ထားသူေတြေတာင္ အဆင္ေျပသြားတယ္ဆိုတဲ႔ေဆးတစ္လက္

မ်က္စိိမွုန္သူမ်ားအတြက္ ေဆးစြမ္းေကာင္း (နတ္မ်က္စဥ္္း) အခုက်ေနာ္ေျပာမဲ့ နတ္မ်က္စဥ္းေဆးနည္္းက အမွတ္(၁၃၄)၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုုတ္ေဝခဲ့ေသာ နကၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္းမွာ ဖတ္ခဲ့ရတာပါ။ မသိိလိုက္ရေသးေသာ သူမ်ားအတြက္ သိသင့္တယ္ထင္လို႔ က်ေနာ္က ျပန္ လည္ တင္ျပတာပါခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္က ျပန္လည္တင္ျပတာဆိုေပမဲ့လဲ စာေရးသူ နစ္နာ မွုမရွိေစရန္အတြက္ မဂၢဇင္းထဲတြင္ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ေရးသား ခဲ့သည့္အတိုင္း (၏ ၊ သည္) မလြဲ ျပန္လည္ တင္ၿပ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ဦးစြာပထမ ၀န္ခံလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာ့တိုိင္းရင္းေဆး ဆရာႀကီး ဦးၾကည္ဟန္မွာ အသက္ (၇၀)နီးပါးရွိေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ဆရာႀကီးမွာ ဇရာ၏ ဖိိစီးမွုကို အျခားခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ခံစားေနရေသာ္လည္း ဆရာႀကီး၏ မ်က္စိမွာမူ အေဝး၊ အနီး ျမင္သည္။ … Read more

ကပ္ဆိုက္တဲ႔အခါ ဘာလုပ္ရမလဲဲ

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက မိိန္႔မွာခဲ့တယ္… ကပ္ဆိုက္တဲ့ အခါ ငါးပါးသီလ ျမဲျခင္း အသားငါး စားသုံးမူ႔နည္းျခင္း ပရိိတ္ရြတ္ပုံ ေနရာက်ျခင္း တို႔ဟာ ကပ္ေဘးကိုိ အေကာင္းဆုံးကာကြယ္ျခင္းပဲတဲ့ ။ ကပ္ဆိုိက္တယ္ဆိုတာ လူသားေတြ ေလာဘ , ေဒါသ , ေမာဟေတြ မ်ားလိုိ႔ သဘာဝတရားႀကီးက ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ပညာေပးတာ ။ ငါးပါးသီလ လုံျခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိမ္းျခင္းရဲ့ အက်ိဳးကို သိိပၸံကိရိယာေတြနဲ႔ တိုင္းလို႔ မရဘူး ။ ကမၻာေလာကဓါတ္ႀကီးဟာ သတၱဝါေတြရဲ႕ ကံတရားအတိုင္း ျဖစ္တည္ေနတာ ။ ဘုရားရွင္ေတြ မပြင့္တဲ့အခ်ိန္ သာသနာပကာလမွာလည္း လူသားေတြ ငါးပါးသီလ လုံျခဳံၾကလို႔ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္ေတြ ဝဠာဟာက ဆိုတဲ့ ရာသီဥတုကို ေစာင့္ၾကပ္တဲ့နတ္ေတြ ေစာင့္ၾကပ္ေပးၾကတယ္ ။ အဲဒီ အခါမ်ိဳးမွာ … Read more

သံသယ လူနာ၁ေသာင္းေက်ာ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ ၇ေသာင္းေက်ာ္္ႏွင္႔ ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိသူ ၆၂ဦးထိရွိိလာ

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၀:၁၅) နာရီီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ည COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွု တတိိယအသုတ္ (၁၃-၄-၂၀၂၀ အတြက္ ေနာက္ဆုံး) အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂၃) ခု အား ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၂။ ၎တို႔အနက္ အင္းစိိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္္ ကုသမွုေပးလ်က္ရွိသူ (၈) ဦးႏွင့္္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ ကုသမွုေပးလ်က္ရွိသူ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉) ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၃။ က်န္ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁၄) ခုတြင္္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိပါ။ … Read more