သိမ္္းထားသင္႔သည္႔႔ ေျမြအဆိိပ္ေျဖ ေဆးနည္းေလးမ်ား

ေႁမြဆိပ္ႏွင့္အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျဖေဆး

ေႁမြဆိိပ္။ ။မရိုးရြြက္ကိုမရိုးေစးႏွင့္ႀကိတ္၍လုံးပါ။တစ္နာရီက် တစ္လုံးတိုက္ပါ။တစ္လုံးကို ေရြးႀကီးေစ့သာသာလုံးပါ။ျပင္းထန္ေသာေႁမြဆိပ္က်၏။

(သတိိ-ငျဖဴႀကီးဟုေခၚေသာမရိုးပင္ပါ။ေတာင္မရိုးမဟုတ္ပါ) (အရွင္နာဂသိန္၏ပုံျပေဆးအဘိဓာန္၊ဒုတြဲ၊ ႏွာ-333)

ေႁမြဆိပ္။ ။ေႁမြကိုက္ေသာေနရာသို႔ ဆူးလုံးအျမစ္ကိုေသြး၍ လိမ္းလည္းလိမ္း ေသာက္လည္းေသာက္ခဲ့ေသာ္ ေႁမြဆိပ္၊ကင္းဆိပ္ ေပ်ာက္ကင္း၏။(ပုံျပ-ပတြဲ-ႏွာ-271)

ေႁမြဆိပ္။ ။ေႁမြကိုိက္ေသာအခါျမန္နိုင္သေရြ႕ျမန္စြာမရိုးေစးကိုေႁမြကိုိက္ေသာေနရာသို႔ထည့္ပါ။မရိုးေစးကိုိအတြင္းမွစုပ္ယူပါလိမ့္မည္။စုပ္ယူျခင္းရပ္သြားခဲ့ေသာ္ရပ္ထားပါ။(အဆိပ္ရွိကစုပ္ယူတတ္၏။အဆိပ္မရွိကရပ္သြားလ္ိမ့္မည္။)

( ဆရာႀကီးဦးတင္ဦး၏ မရိုးပင္စာအုပ္ ႏွာ-51 )

ေႁမြဆိိပ္။ ။ေႁမြကိုက္ခံရသူကိုမရိုးရြက္မ်ားကိုေကၽြးပါ။အဆိပ္မေျပမျခင္းမရိုးရြက္၏ခါးေသာအရသာကိုလူနာသည္မသိေခ်။မရိုးရြက္၏အခါးအရသာကိုသိလၽွင္ရပ္ထားပါ။

(မွတ္ခ်က္-ေႁမြကိုက္ခံရသူကိုမရိုးရြက္ကိုေကၽြးေနသည္ကိုအသိမေပးရ။အကယ္၍အန္ခဲ့ေသာ္စိုးရိမ္စရာမရွိ။အဆိပ္သည္အန္ဖတ္ႏွင့္အတူပါသြားလိမ့္မည္။)

(ေႁမြကိုက္ခံရ၍ဘာေႁမြမွန္းမသိလၽွင္ ဤမရိုးရြက္ကိုေကၽြးေသာနည္းျဖင့္အဆိပ္ရွိေႁမြ ဟုတ္,မဟုတ္ သိနိုင္ေလသည္။)( ဆရာႀကီးဦးတင္ဦး၏ မရိုးပင္စာအုပ္ ႏွာ-51 )

ေႁမြဆိပ္။ ။မရိုးျမစ္ႏွင့္ဝါ(ဂြမ္း)ျမစ္ကို ဆတူႀကိတ္၍ အနည္းငယ္မၽွေသာက္မူ ေႁမြဆိပ္က်၏။(အရွင္နာဂသိန္၏ပုံျပေဆးအဘိဓာန္၊ဒုတြဲ၊ႏွာ-333)

ေႁမြဆိပ္။ ။ဟင္းစကြဲျမစ္ကိုိဆန္ေဆးေရျဖင့္ေသြး၍ေသာက္ခဲ့ေသာ္ နဂါးမင္းသည္ ျပင္းစြာကိုက္ခဲသည္ျဖစ္ေစကာမူ လူအေပါင္းတို႔အားအဆိပ္ကင္းသည္ကိုျပဳတတ္၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-27)

ေႁမြဆိပ္။ ။ခရာပင္မွအကိုိင္းႏုကိုျဖစ္ေစ၊အရြက္ကိုျဖစ္ေစ၊ေရႏွင့္ညက္စြာေသြး၍ႀကိတ္၍ေႁမြကိုက္ရာ၌လိမ္းပါ။ေႁမြဆိပ္က်၏။

တနည္း။ ။ႂကြြက္နေပါင္း(ကၽြဲနေပါင္း၊မုန္႔ကၽြဲသဲ)ဥကိုေသြး၍ေရႏွင့္တိုက္ေသာ္ ေႁမြဆိပ္မ်ားအန္၍ထြက္က်ေစနိုင္ပါသည္။တနည္း။ ။ကန္႔ပလူဥကိုေရႏွင့္ေသြး၍လိမ္းပါ။တိုက္ပါ။

{ ဦးလွခင္(ဆန္းညႊန္႔ဦး) ရြက္-ေခါက္-ျမစ္-သီး ေဆးနည္း၁၀၀၀စာအုပ္-ႏွာ-164/165 }

ေႁမြဆိိပ္။ ။ျငဳပ္ေကာင္းျဖဴေစ့၊ဒန္႔ဒလြန္ေစ့တို႔ကို ကုကၠိဳပြင့္ေရျဖင့္ထုံ၍(စိမ္၍) ၇ရက္တိုင္ေအာင္ ႏွာရွူျခင္း၊ေသာက္ျခင္း၊မ်က္စဥ္းခပ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါလၽွင္ ေႁမြဆိပ္သည္လၽွင္စြာေပ်ာက္ကင္း၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-29)

ေႁမြဆိိပ္။ ။သနပ္ခါးျမစ္၊ပန္းႏုအမွုန္႔ ၅ပဲသားစီကို ပ်ားရည္၆ပဲသားႏွင့္ေရာ၍ေႁမြကိုက္ခံရေသာသူအား ေကၽြးခဲ့ေသာ္ ေႁမြဆိပ္ေပ်ာက္ကင္း၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-29)

ေႁမြေဟာက္။ ။ငျဖဴႀကီး(ခ)မရိုးပင္၊စဥ္မခံ၊ ၎၂ပါးကို အရက္၊ေရေႏြး ရရာႏွင့္အမၽွစီေသြး၍ေသာက္ပါ။{ ဦးလွခင္(ဆန္းညႊန္႔ဦး) ရြက္-ေခါက္-ျမစ္-သီး ေဆးနည္း၁၀၀၀စာအုပ္-ႏွာ-165 }

ေႁမြလြဲအေဆာင္။ ။က်ားသစ္သြားကိုနဂါး႐ုပ္ျပဳလုပ္၍ကိုယ္၌အျမဲေဆာင္ထားပါ။ထိုသူကို ေႁမြဟူသမၽွ အေဝးမွေရွာင္ရွား၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-27)

တစ္နည္း။ ။ေဇာ္ဂ်ီဦးထုုပ္၊ျပည္ပန္းေရႊျမစ္ကိုလက္၌ဖြဲ႕ခ်ည္၍ ေန႔ေရာညပါ ခရီးသြားလာခဲ့ေသာ္ ထိုသူ၏အရိပ္၊အသံတို႔ျဖင့္ ေႁမြတို႔သည္ထိတ္လန္႔ ၍ေျပးကုန္၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-29)

ေႁမြလြဲေဆး။ ။အညာကုကၠိဳျမစ္(ျမန္မာကုကၠိဳျမစ္)ကို အာသဠွီနကၡတ္၊ဖုသၽွနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာေန႔၌ႀကိတ္၍ဆန္ေဆးေရႏွင့္ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ေႁမြတို႔ေဘးရန္မွ ေၾကာက္ဘြယ္မရွိ၊လြတ္ကင္း၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-29)

​၆,လအဆိိပ္လြတ္ေဆး။ ။ေအာင္မဲျဖဴျမစ္(အျဖဴေရာင္ပြင့္ေသာအပင္၏အျမစ္သာ)ကို ဆန္ေဆးေရႏွင့္ ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ၆လအတြင္းေႁမြမကိုက္နိုင္။တစ္နည္း။ ။ဖုသၽွနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာအခါ၌ဂဠဳန္ေတာင္ပံျမစ္ကို(ဂဠဳန္ဦးစြန္းလည္းေခၚသည္)ေရႏွင့္ေသြး၍ေသာက္မူ ၆လအတြင္းေႁမြမကိုက္နိုင္။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-29)

တစ္ႏွစ္လုံးအဆိိပ္လြတ္ေဆး။ ။ကဆုန္လ၌ပဲရာဇာေစ့ကိုတမာရြက္ႏွင့္ခ်က္စားခဲ့ေသာ္ ထိုသူကားမည့္သည့္အဆိပ္ကိုမၽွေၾကာက္စရာမရွိ။တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးအဆိပ္မွကင္း၏။ယုံမွားမရွိရာ။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-27)

တစ္နည္း။ ။ပရႏၷဝါျမစ္ကို ဖုသၽွနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္ရာတြင္ ဆန္ေဆးေရႏွင့္ေသြး၍ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူအား တႏွစ္ပတ္လုံး အဆိပ္သင့္ေသာေဘးမွ ပယ္ေဖ်ာက္၏။အဆိပ္မသင့္နိုင္။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-27)

တစ္နည္း။ ။နယုန္လတြင္အေရာင္မဲေနေသာကုကၠိဳေခါက္ကိုရွာေဖြ၍အမွုန္႔ျပဳပါ။ထိုလ၌ပင္လၽွင္ထိုအမွုန္႔၉ပဲသားကို ေကာက္လၽွင္ဆန္းေဆးေရႏွင့္ေသြး၍စစ္ၿပီးအျမဲစြဲ၍တလလုံးလုံးေသာက္ပါ။ထိုသူအားတစ္ႏွစ္ပတ္လုံးအဆိပ္ရွိေသာသတၱဝါမ်ားမကိုက္နိုင္။အကယ္၍ထိုသူအားေႁမြကိုက္ခဲ့ေသာ္အဆိပ္တစုံတရာမတက္နိုင္ပဲ ကိုက္ေသာေႁမြသည္ထိုခဏ၌ပင္ ထိုေနရာ၌ေသသည္။(ဦးလွွဒင္၏ကုကၠိဳပင္စာအုပ္၊ႏွာ-68)

ေႁမြဆိိပ္။ ။ကုကၠိဳရြက္ သို႔မဟုတ္ ကုကၠိဳပြင့္ေရ၌ ျငဳပ္ေကာင္းျဖဴမွုန္႔ကို ၇ႀကိမ္စိမ္ပါ။ထို႔ေနာက္ ေႁမြကိုက္သူကိုတိုက္ပါ။မ်က္စဥ္းခပ္ပါ။ေႁမြဆိပ္လၽွင္ျမန္စြာက်၏။(ဦးလွဒင္၏ကုကၠိဳပင္စာအုပ္၊ႏွာ-67)

ေႁမြဆိိပ္။ ။က်ည္းသီးဆံကို လြန္စြာအမွုန္႔အညက္ျပဳ၍ မ်က္ေစ့ႏွစ္ဘက္လုံးတြင္ ခပ္ေပးခဲ့ေသာ္ လၽွင္ျမန္စြာအဆိပ္က်၏။(ပုံျပ-ပတြဲ-ႏွာ-86)

ေႁမြဆိိပ္။ ။ေႁမြကိုက္ခံရ၍ေႁမြဆိပ္တက္ပီးလူနာသည္သတိလစ္ေနသည္ရွိေသာ္ ပင့္ကူထိပ္ပိတ္၏လတ္ဆတ္ေသာသတၱဳရည္ကိုတိုက္၍ ႏွာေခါင္းတြင္း၌သတၱဳရည္ကို ထည့္သြင္း၍ေပးရ၏။(ပါးစပ္ကေဆးတိုက္မရလၽွင္ ႏွာေခါင္းတြင္းထဲသို႔သာ ေဆးထည့္ထည့္ေပးပါ)

မွတ္ခ်က္။ ။ပင့္ကူထိိပ္ပိတ္သတၱဳရည္၏ ေသာက္သုံးနိုင္ေသာ ပမာဏကား-ကေလး ၃ပဲသားမွ၆ပဲသားအထိ၊လူႀကီး ၁၂ပဲသားမွ၁က်ပ္၈ပဲသားအထိ တိုက္ေကၽြးနိုင္၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-320)

အဆိိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနိုင္ေသာေဆး။ ။ျငဳပ္ေကာင္း၊တမာေစးတို႔ကို သိေႏၶာဆား၊ပ်ားရည္၊ေထာပတ္တို႔ႏွင့္တကြ ေသာက္ခဲ့ေသာ္၎၊မ်က္စဥ္းခပ္ခဲ့ေသာ္၎၊လိမ္းက်ံျခင္း၊ႏွာရွူျခင္းျပဳခဲ့ေသာ္၎၊အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။

တစ္နည္း။ ။ျခယားေစ့အဆံကို ႀတိကဋုက္သုံးပါး(ျငဳပ္ေကာင္း၊ပိတ္ခ်င္း၊ခ်င္းေျခာက္)ႏွင့္ေရာႀကိတ္၍ပ်ားရည္ႏွင့္ေရာစပ္ၿပီး ႏွာရွူ၍ေပးပါလၽွင္ အဆပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ခဏခ်င္းေပ်ာက္ကင္းေစ၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-29)

အဆိိပ္ေျဖေဆး။ ။သပြတ္ႀကီးျမစ္၊ကသစ္ျမစ္၊ဧကရာဇ္ျမစ္၊ျမင္းခြါရြက္၊၎ေလးမ်ိဳးတို႔ကိုအညီအမၽွစီ ႀကိတ္၍ေသာက္ျခင္း၊လိုအပ္ေသာအနာေနရာမ်ားတြင္လိမ္းက်ံျခင္းျဖင့္ အဆိပ္နာမ်ားကိုအမွန္တကယ္ပင္ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာေစပါသည္။

ဤအဆိပ္ေျဖေဆးသည္ စိန္ကိုစားမိျခင္း၊ေတာက္တဲ့နက္ ကိုက္ခံရျခင္း၊ေခြး႐ူး၊ေႁမြ စေသာ အဆိပ္နာမွန္သမၽွကိုသာမက ေခြး႐ူးကိုက္ခံရသူမ်ားအားေသာက္ေစျခင္း၊အနာကိုလိမ္းေစျခင္းျဖင့္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါကိုကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ေခြး႐ူးျပန္သူမ်ားကိုလည္း တိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။(နန္းလွိုိင္ အသက္ကယ္ျမန္မာ့ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ားစာအုပ္၊ႏွာ-6 )

အဆိိပ္မ်ိဳးနိုင္ေဆး။ ။အဆိပ္သည္ လည္မ်ိဳသို႔ေရာက္ခဲ့ေသာ္ သီးသီးႏွစ္ကိုသၾကား သို႔မဟုတ္ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ေရာ၍လၽွက္ပါ။အဆိပ္သည္အစာအိမ္သို႔ေရာက္ခဲ့ေသာ္သနပ္ခါးျမစ္မွုန္႔၃က်ပ္သားကို သၾကား၊ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ေရာ၍လၽွက္ပါ။အကယ္၍ အဆိပ္သည္အစာေဟာင္းအိမ္သို႔ေရာက္ခဲ့ေသာ္ ပိတ္ခ်င္း၊နႏြင္း၂ပါးႏွင့္ပဲဆိမ့္နီ ၎သုံးပါးကို ႏြားက်င္ငယ္ေရႏွင့္ႀကိတ္၍ေသာက္ပါ။

အထူးအားျဖင့္—–အဆိိပ္ကို စားမိ မ်ိဳမိသည္ရွိေသာ္ နႏြင္း၂ပါး(နႏြင္းရိုးရိုးႏွင့္နႏြင္းခါး)မွုန္႔ကိုေသာက္ျခင္းသည္ လြန္စြာသင့္ျမတ္၏။

(တနည္းအားျဖင့္လည္း လက္ခ်ားႏွင့္ေထာပတ္ကိုေရာစပ္၍ျဖစ္ေစ၊ကန္စြန္းရြက္ကိုအရည္ညႇစ္ၿပီးထန္းလၽွက္ႏွင့္ေရာစပ္၍ျဖစ္ေစ၊ရရာတခုခုကိုတိုက္ေကၽြးနိုင္၏။)(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-29)

အဆိပ္။ ။ေဘာစကိုင္း(အေဝရာ၊အဆိပ္ေျဖ)ျမစ္ကိုႀကိတ္၍ေထာပတ္ႏွင့္ေရာပီးမ်ားစြာေသာက္ျခင္း၊သို႔မဟုတ္ ကိုက္ခဲရာ၌လိမ္းက်ံေပးျခင္းျပဳေသာ္ သည္းခံနိုင္ခဲေသာ အဆိပ္ကိုပင္ပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-27)

အဆိပ္။ ။ျမန္မာကုကၠိဳပဥၥငါးပါး(အရြက္၊အပြင့္၊အသီး၊အေခါက္၊အျမစ္)တို႔ကိုႀကိတ္၍ေသာက္ျခင္း၊မ်က္စဥ္းခပ္ျခင္း၊လိမ္းက်ံျခင္း၊ႏွာရွူျခင္းျပဳခဲ့ေသာ္ ႀကီးစြာေသာအဆိပ္ကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-27)

အျမစ္ဆိပ္(အဆိပ္ရွိသစ္ပင္တစ္ပင္၏အျမစ္)။ ။နႏြင္း၊သိေႏၶာဆား၊ပ်ားငယ္ရည္ႏွင့္ယွဥ္ေသာေထာပတ္ကို ေသာက္ခဲ့ေသာ္ အျမစ္ဆိပ္သင့္ေသာသူအတြက္ျမတ္ေသာေဆးျဖစ္၏။

ျပဒါးအဆိပ္။ ။ႀကိတ္မွန္ရြက္သတၱဳရည္၊ေပါက္ပန္းျဖဴရြက္သတၱဳရည္၊ေဆာ္ဒါမွုန္႔တို႔ကို ပုန္းရည္ႏွင့္ေရာ၍တေန႔လၽွင္၃က်ပ္သားမၽွ ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ျပဒါးမ်ားသည္ က်င္ငယ္လမ္းေၾကာင္းမွသက္ဆင္း၍ ျပဒါးဆိပ္မ်ားေျပေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။(ပုံျပ-ပတြဲ-ႏွာ-119)

ဘိိန္းဆိပ္။ ။ေၾကာင္လၽွာရြက္၏ သတၱဳရည္ကိုတိုက္ခဲ့ေသာ္ ဘိန္းဆိပ္သင့္သူမ်ားခ်မ္းသာ၏။(ပုံျပ-ပတြဲ-ႏွာ-118)

ႂကြက္ဆိပ္၊ပင့္ကူဆိပ္။ ။ၾကပ္ခိုး၊ပဲဆိမ့္နီ၊နႏြင္း၊သိေႏၶာဆားတို႔ကို ေရာႀကိတ္၍ ကိုက္ခဲရာေနရာ၌လိမ္းက်ံေပးခဲ့ေသာ္ ႂကြက္ဆိပ္၊ပင့္ကူဆိပ္တို႔ကိုနိုင္၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-28)

ကင္းၿမီးေကာက္ဆိပ္။ ။ရွိန္းခိုကိုမရိုးေစးႏွင့္စိမ္လၽွက္၇ႀကိမ္ေနလွမ္းပါ။(တခါစိမ္တခါေနလွမ္း) ထို႔ေနာက္မရိုးေစးႏွင့္ပင္ အလုံးကေလးမ်ားလုံးထားပါ။ကင္းၿမီးေကာက္ စသည့္အဆိပ္ရွိသတၱဝါမ်ားကိုက္ခဲ့ေသာ္ေရႏွင့္ေသြး၍လိမ္းေပးပါ။အထူးအားျဖင့္ဤေဆးသည္ကင္းၿမီးေကာက္ဆိပ္၌ေကာင္း၏။

ကင္းၿမီးေကာက္ဆိပ္။ ။က်ည္းသီးဆံကိုေရႏွင့္ေသြး၍ကိုက္ေသာေနရာတြင္လိမ္းႀကံေပးရ၏။(ပုံျပ-ပတြဲ-ႏွာ-86)

ကင္းဆိိပ္။ ။ေခြးေလွးယားေစ့ကိုႀကိတ္၍ ကင္းကိုက္ရာ၌အုံေပးခဲ့ေသာ္ ကင္းဆိပ္သည္ေျပေပ်ာက္၏။(ပုံျပ-ပတြဲ-ႏွာ-192)

ဖားျပဳတ္ဆိပ္။ ။ကုကၠိဳေစ့ကိုရွားေစာင္းႀကီးအေစးျဖင့္ႀကိတ္၍လိမ္းက်ံပီးေနာက္ သစ္ခ်ိဳျမစ္မွုန္႔၊အေကၤာလျမစ္မွုန္႔၊ပန္းႏုျမစ္မွုန္႔တို႔ကို ၃ရက္ဆက္၍ စားေပးပါလၽွင္ ဖားျပဳတ္ဆိပ္ကိုနိုင္၏။(ပုံျပ-စတြဲ-ႏွာ-28)

ေခြး႐ူးဆိပ္။ ။ေခြး႐ူးကိုိက္ေသာေနရာတြင္မရိုးေစးကိုေန႔စဥ္သုတ္လိမ္းေပးပါ။သို႔ရာတြင္ ပတ္တီးမစည္းရ။ဤနည္းအတိုင္းရက္၄၀အထိျပဳလုပ္ရမည္။(အရွင္နာဂသိန္ ပုံ-ဒုတြဲ ႏွာ-333 )

ေခြး႐ူးဆိပ္။ ။ပဒိုင္း၊သဖန္းတို႔၏ အသီးစိမ္းတို႔ကို ဆန္ေဆးေရႏွင့္ႀကိတ္၍ေသာက္ပါ။တစ္နည္း။ ။ပဒိုင္းရြက္သတၱဳရည္ကို ေထာပတ္၊တင္လဲ၊နို႔တို႔ႏွင့္၃က်ပ္သားခန္႔ေရာ၍ေသာက္ပါလၽွင္ ေခြး႐ူးဆိပ္လၽွင္စြာေပ်ာက္၏။

တစ္နည္း။ ။ဒဏ္ရာေပၚတြင္ထန္းလ်က္၊ႏွွမ္းဆီတို႔ႏွင့္မရိုးေစးကိုေရာ၍မၾကာခဏလိမ္းေပးပါ။ေခြး႐ူးဆိပ္ေျပ၏။(အရွင္နာဂသိန္ ပုံ-ဒုတြဲ ႏွာ-333)

ေခြး႐ူးမျပန္နိုင္ေသာနည္း။ ။ကိုက္ေသာေခြး႐ူးကိုသတ္၍အသည္း(အသဲ)ကိုထုတ္၍မီးကင္ၿပီးကိုက္ခံရေသာလူနာအားေကၽြးထားပါလၽွင္တစ္သက္လုံးေခြး႐ူးမျပန္ေတာ့ၿပီ။စိတ္ခ်ရေသာနည္းျဖစ္သည္။(ပုံျပ-ပဥၥမတြဲ-ပထမပိုင္း-ႏွာ-224)

ေခြး႐ူးမျပန္နိုိင္။ ။ေခြး႐ူးကိုက္ေသာ္ ၾကက္သားႏွင့္ပ်ားရည္ေရာ၍စားကေခြး႐ူးမျပန္နိုင္။အသက္သာမွီေစ ခ်မ္းသာရာရ၏။

တစ္နည္း။ ။ထန္းလ်က္၁က်ပ္သား၊ၾကက္ေခ်းတမတ္သားကိုႀကိတ္၍၃လုံးလုံး၊နံနက္,ေန႔လည္,ည တလုံးစီစား ေခြး႐ူးမျပန္ပီ။(ပုံျပ-ပဥၥမတြဲ-ပထမပိုင္း-ႏွာ-171)

ျခင္၊ပ်ား၊မွက္အဆိိပ္။ ။ပ်ားႏွင့္မွက္တို႔ကိုက္ခံရျခင္းသည္ျပႆနာႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ျခင္ကိုက္ခံရရင္ေတာ့သတိထားသင့္သည္။ျခင္သည္ဆင္တုတ္ေကြး၊ေသြးလြန္တုတ္ေကြးစသည္ျဖင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကိုျခင္မွတဆင့္ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ထိုေရာဂါမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္၌ျခင္ကိုက္ခံရျခင္းကိုပို၍ပင္သတိထားသင့္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျခင္၊ပ်ား၊မွက္ စသည္တို႔အကိုက္ခံရေသာ္ မရိုးေစးကိုခ်က္ျခင္းယူလၽွက္ကိုက္ေသာေနရာကိုလိမ္းေပးပါ။နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းေပ်ာက္ကင္းလၽွက္ အဆိပ္ေျပ၍ ေရာင္ရမ္းျခင္းလည္းကင္းပါလိမ့္မည္။(ဆရာႀကီးဦးတင္ဦး၏ မရိုးပင္စာအုပ္ ႏွာ-51 )

ဤေဆးနည္းမ်ားသည္ အရွင္နာဂသိန္၏ ပုံျပေဆးအဘိဓာန္မ်ား၊ဆရာႀကီးဦးတင္ဦး၏ မရိုးပင္စာအုပ္ ၊ဦးလွဒင္၏ ကုကၠိဳပင္စာအုပ္၊နန္းလွိုင္၏ အသက္ကယ္ျမန္မာ့ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ားစာအုပ္၊ဦးလွခင္(ဆန္းညႊန္႔ဦး)၏ ရြက္-ေခါက္-ျမစ္-သီး ေဆးနည္း၁၀၀၀စာအုပ္၊၎စာအုပ္မ်ားမွ ေဆးနည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခုေလာက္ေတာင္းဆိုပါရေစခင္ဗ်ာ။ဒီေဆးနည္းေတြထဲမွာပါတဲ့ေဆးပင္မ်ား ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာဓာတ္ပုံအစုံမရွိတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ေဆးပင္မ်ားကို သိတဲ့သူ ရွိတဲ့သူမ်ားက ကြန္မန္႔မွာေပးခဲ့ၾကပါလို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ေဆးပင္မသိတဲ့သူမ်ားကို သိေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႔ပါ။ အားလုံးကိုေလးစားလၽွက္ ……….။

လမင္းကမ႓ာ

Unicode

မြွေဆိပ်နှင့်အဆိပ်အမျိုးမျိုးဖြေဆေး

မြွေဆိိပ်။ ။မရိုးရွွက်ကိုမရိုးစေးနှင့်ကြိတ်၍လုံးပါ။တစ်နာရီကျ တစ်လုံးတိုက်ပါ။တစ်လုံးကို ရွေးကြီးစေ့သာသာလုံးပါ။ပြင်းထန်သောမြွေဆိပ်ကျ၏။

(သတိိ-ငဖြူကြီးဟုခေါ်သောမရိုးပင်ပါ။တောင်မရိုးမဟုတ်ပါ) (အရှင်နာဂသိန်၏ပုံပြဆေးအဘိဓာန်၊ဒုတွဲ၊ နှာ-333)

မြွေဆိပ်။ ။မြွေကိုက်သောနေရာသို့ ဆူးလုံးအမြစ်ကိုသွေး၍ လိမ်းလည်းလိမ်း သောက်လည်းသောက်ခဲ့သော် မြွေဆိပ်၊ကင်းဆိပ် ပျောက်ကင်း၏။(ပုံပြ-ပတွဲ-နှာ-271)

မြွေဆိပ်။ ။မြွေကိိုက်သောအခါမြန်နိုင်သရွေ့မြန်စွာမရိုးစေးကိုမြွေကိိုက်သောနေရာသို့ထည့်ပါ။မရိုးစေးကိိုအတွင်းမှစုပ်ယူပါလိမ့်မည်။စုပ်ယူခြင်းရပ်သွားခဲ့သော်ရပ်ထားပါ။(အဆိပ်ရှိကစုပ်ယူတတ်၏။အဆိပ်မရှိကရပ်သွားလ်ိမ့်မည်။)

( ဆရာကြီးဦးတင်ဦး၏ မရိုးပင်စာအုပ် နှာ-51 )

မြွေဆိိပ်။ ။မြွေကိုက်ခံရသူကိုမရိုးရွက်များကိုကျွေးပါ။အဆိပ်မပြေမခြင်းမရိုးရွက်၏ခါးသောအရသာကိုလူနာသည်မသိချေ။မရိုးရွက်၏အခါးအရသာကိုသိလျှင်ရပ်ထားပါ။

(မှတ်ချက်-မြွေကိုက်ခံရသူကိုမရိုးရွက်ကိုကျွေးနေသည်ကိုအသိမပေးရ။အကယ်၍အန်ခဲ့သော်စိုးရိမ်စရာမရှိ။အဆိပ်သည်အန်ဖတ်နှင့်အတူပါသွားလိမ့်မည်။)

(မြွေကိုက်ခံရ၍ဘာမြွေမှန်းမသိလျှင် ဤမရိုးရွက်ကိုကျွေးသောနည်းဖြင့်အဆိပ်ရှိမြွေ ဟုတ်,မဟုတ် သိနိုင်လေသည်။)( ဆရာကြီးဦးတင်ဦး၏ မရိုးပင်စာအုပ် နှာ-51 )

မြွေဆိပ်။ ။မရိုးမြစ်နှင့်ဝါ(ဂွမ်း)မြစ်ကို ဆတူကြိတ်၍ အနည်းငယ်မျှသောက်မူ မြွေဆိပ်ကျ၏။(အရှင်နာဂသိန်၏ပုံပြဆေးအဘိဓာန်၊ဒုတွဲ၊နှာ-333)

မြွေဆိပ်။ ။ဟင်းစကွဲမြစ်ကိိုဆန်ဆေးရေဖြင့်သွေး၍သောက်ခဲ့သော် နဂါးမင်းသည် ပြင်းစွာကိုက်ခဲသည်ဖြစ်စေကာမူ လူအပေါင်းတို့အားအဆိပ်ကင်းသည်ကိုပြုတတ်၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-27)

မြွေဆိပ်။ ။ခရာပင်မှအကိိုင်းနုကိုဖြစ်စေ၊အရွက်ကိုဖြစ်စေ၊ရေနှင့်ညက်စွာသွေး၍ကြိတ်၍မြွေကိုက်ရာ၌လိမ်းပါ။မြွေဆိပ်ကျ၏။

တနည်း။ ။ကြွွက်နပေါင်း(ကျွဲနပေါင်း၊မုန့်ကျွဲသဲ)ဥကိုသွေး၍ရေနှင့်တိုက်သော် မြွေဆိပ်များအန်၍ထွက်ကျစေနိုင်ပါသည်။တနည်း။ ။ကန့်ပလူဥကိုရေနှင့်သွေး၍လိမ်းပါ။တိုက်ပါ။

{ ဦးလှခင်(ဆန်းညွှန့်ဦး) ရွက်-ခေါက်-မြစ်-သီး ဆေးနည်း၁၀၀၀စာအုပ်-နှာ-164/165 }

မြွေဆိိပ်။ ။ငြုပ်ကောင်းဖြူစေ့၊ဒန့်ဒလွန်စေ့တို့ကို ကုက္ကိုပွင့်ရေဖြင့်ထုံ၍(စိမ်၍) ရရက်တိုင်အောင် နှာရှူခြင်း၊သောက်ခြင်း၊မျက်စဉ်းခပ်ခြင်းပြုလုပ်ပါလျှင် မြွေဆိပ်သည်လျှင်စွာပျောက်ကင်း၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-29)

မြွေဆိိပ်။ ။သနပ်ခါးမြစ်၊ပန်းနုအမှုန့် ၅ပဲသားစီကို ပျားရည်၆ပဲသားနှင့်ရော၍မြွေကိုက်ခံရသောသူအား ကျွေးခဲ့သော် မြွေဆိပ်ပျောက်ကင်း၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-29)

မြွေဟောက်။ ။ငဖြူကြီး(ခ)မရိုးပင်၊စဉ်မခံ၊ ၎င်း၂ပါးကို အရက်၊ရေနွေး ရရာနှင့်အမျှစီသွေး၍သောက်ပါ။{ ဦးလှခင်(ဆန်းညွှန့်ဦး) ရွက်-ခေါက်-မြစ်-သီး ဆေးနည်း၁၀၀၀စာအုပ်-နှာ-165 }

မြွေလွဲအဆောင်။ ။ကျားသစ်သွားကိုနဂါးရုပ်ပြုလုပ်၍ကိုယ်၌အမြဲဆောင်ထားပါ။ထိုသူကို မြွေဟူသမျှ အဝေးမှရှောင်ရှား၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-27)

တစ်နည်း။ ။ဇော်ဂျီဦးထုုပ်၊ပြည်ပန်းရွှေမြစ်ကိုလက်၌ဖွဲ့ချည်၍ နေ့ရောညပါ ခရီးသွားလာခဲ့သော် ထိုသူ၏အရိပ်၊အသံတို့ဖြင့် မြွေတို့သည်ထိတ်လန့် ၍ပြေးကုန်၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-29)

မြွေလွဲဆေး။ ။အညာကုက္ကိုမြစ်(မြန်မာကုက္ကိုမြစ်)ကို အာသဠှီနက္ခတ်၊ဖုသျှနက္ခတ်နှင့်ယှဉ်သောနေ့၌ကြိတ်၍ဆန်ဆေးရေနှင့်သောက်ခဲ့သော် မြွေတို့ဘေးရန်မှ ကြောက်ဘွယ်မရှိ၊လွတ်ကင်း၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-29)

​၆,လအဆိိပ်လွတ်ဆေး။ ။အောင်မဲဖြူမြစ်(အဖြူရောင်ပွင့်သောအပင်၏အမြစ်သာ)ကို ဆန်ဆေးရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် ၆လအတွင်းမြွေမကိုက်နိုင်။တစ်နည်း။ ။ဖုသျှနက္ခတ်နှင့်ယှဉ်သောအခါ၌ဂဠုန်တောင်ပံမြစ်ကို(ဂဠုန်ဦးစွန်းလည်းခေါ်သည်)ရေနှင့်သွေး၍သောက်မူ ၆လအတွင်းမြွေမကိုက်နိုင်။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-29)

တစ်နှစ်လုံးအဆိိပ်လွတ်ဆေး။ ။ကဆုန်လ၌ပဲရာဇာစေ့ကိုတမာရွက်နှင့်ချက်စားခဲ့သော် ထိုသူကားမည့်သည့်အဆိပ်ကိုမျှကြောက်စရာမရှိ။တစ်နှစ်ပတ်လုံးအဆိပ်မှကင်း၏။ယုံမှားမရှိရာ။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-27)

တစ်နည်း။ ။ပရန္နဝါမြစ်ကို ဖုသျှနက္ခတ်နှင့်ယှဉ်ရာတွင် ဆန်ဆေးရေနှင့်သွေး၍သောက်ခဲ့သော် ထိုသူအား တနှစ်ပတ်လုံး အဆိပ်သင့်သောဘေးမှ ပယ်ဖျောက်၏။အဆိပ်မသင့်နိုင်။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-27)

တစ်နည်း။ ။နယုန်လတွင်အရောင်မဲနေသောကုက္ကိုခေါက်ကိုရှာဖွေ၍အမှုန့်ပြုပါ။ထိုလ၌ပင်လျှင်ထိုအမှုန့်၉ပဲသားကို ကောက်လျှင်ဆန်းဆေးရေနှင့်သွေး၍စစ်ပြီးအမြဲစွဲ၍တလလုံးလုံးသောက်ပါ။ထိုသူအားတစ်နှစ်ပတ်လုံးအဆိပ်ရှိသောသတ္တဝါများမကိုက်နိုင်။အကယ်၍ထိုသူအားမြွေကိုက်ခဲ့သော်အဆိပ်တစုံတရာမတက်နိုင်ပဲ ကိုက်သောမြွေသည်ထိုခဏ၌ပင် ထိုနေရာ၌သေသည်။(ဦးလှှဒင်၏ကုက္ကိုပင်စာအုပ်၊နှာ-68)

မြွေဆိိပ်။ ။ကုက္ကိုရွက် သို့မဟုတ် ကုက္ကိုပွင့်ရေ၌ ငြုပ်ကောင်းဖြူမှုန့်ကို ရကြိမ်စိမ်ပါ။ထို့နောက် မြွေကိုက်သူကိုတိုက်ပါ။မျက်စဉ်းခပ်ပါ။မြွေဆိပ်လျှင်မြန်စွာကျ၏။(ဦးလှဒင်၏ကုက္ကိုပင်စာအုပ်၊နှာ-67)

မြွေဆိိပ်။ ။ကျည်းသီးဆံကို လွန်စွာအမှုန့်အညက်ပြု၍ မျက်စေ့နှစ်ဘက်လုံးတွင် ခပ်ပေးခဲ့သော် လျှင်မြန်စွာအဆိပ်ကျ၏။(ပုံပြ-ပတွဲ-နှာ-86)

မြွေဆိိပ်။ ။မြွေကိုက်ခံရ၍မြွေဆိပ်တက်ပီးလူနာသည်သတိလစ်နေသည်ရှိသော် ပင့်ကူထိပ်ပိတ်၏လတ်ဆတ်သောသတ္တုရည်ကိုတိုက်၍ နှာခေါင်းတွင်း၌သတ္တုရည်ကို ထည့်သွင်း၍ပေးရ၏။(ပါးစပ်ကဆေးတိုက်မရလျှင် နှာခေါင်းတွင်းထဲသို့သာ ဆေးထည့်ထည့်ပေးပါ)

မှတ်ချက်။ ။ပင့်ကူထိိပ်ပိတ်သတ္တုရည်၏ သောက်သုံးနိုင်သော ပမာဏကား-ကလေး ၃ပဲသားမှ၆ပဲသားအထိ၊လူကြီး ၁၂ပဲသားမှ၁ကျပ်၈ပဲသားအထိ တိုက်ကျွေးနိုင်၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-320)

အဆိိပ်အမျိုးမျိုးနိုင်သောဆေး။ ။ငြုပ်ကောင်း၊တမာစေးတို့ကို သိန္ဓောဆား၊ပျားရည်၊ထောပတ်တို့နှင့်တကွ သောက်ခဲ့သော်၎င်း၊မျက်စဉ်းခပ်ခဲ့သော်၎င်း၊လိမ်းကျံခြင်း၊နှာရှူခြင်းပြုခဲ့သော်၎င်း၊အဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုပယ်ဖျောက်တတ်၏။

တစ်နည်း။ ။ခြယားစေ့အဆံကို တြိကဋုက်သုံးပါး(ငြုပ်ကောင်း၊ပိတ်ချင်း၊ချင်းခြောက်)နှင့်ရောကြိတ်၍ပျားရည်နှင့်ရောစပ်ပြီး နှာရှူ၍ပေးပါလျှင် အဆပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို ခဏချင်းပျောက်ကင်းစေ၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-29)

အဆိိပ်ဖြေဆေး။ ။သပွတ်ကြီးမြစ်၊ကသစ်မြစ်၊ဧကရာဇ်မြစ်၊မြင်းခွါရွက်၊၎င်းလေးမျိုးတို့ကိုအညီအမျှစီ ကြိတ်၍သောက်ခြင်း၊လိုအပ်သောအနာနေရာများတွင်လိမ်းကျံခြင်းဖြင့် အဆိပ်နာများကိုအမှန်တကယ်ပင်ပျောက်ကင်းချမ်းသာစေပါသည်။

ဤအဆိပ်ဖြေဆေးသည် စိန်ကိုစားမိခြင်း၊တောက်တဲ့နက် ကိုက်ခံရခြင်း၊ခွေးရူး၊မြွေ စသော အဆိပ်နာမှန်သမျှကိုသာမက ခွေးရူးကိုက်ခံရသူများအားသောက်စေခြင်း၊အနာကိုလိမ်းစေခြင်းဖြင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ခွေးရူးပြန်သူများကိုလည်း တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။(နန်းလှိုိင် အသက်ကယ်မြန်မာ့ဆေးစွမ်းကောင်းများစာအုပ်၊နှာ-6 )

အဆိိပ်မျိုးနိုင်ဆေး။ ။အဆိပ်သည် လည်မျိုသို့ရောက်ခဲ့သော် သီးသီးနှစ်ကိုသကြား သို့မဟုတ်ပျားရည်တို့နှင့်ရော၍လျှက်ပါ။အဆိပ်သည်အစာအိမ်သို့ရောက်ခဲ့သော်သနပ်ခါးမြစ်မှုန့်၃ကျပ်သားကို သကြား၊ပျားရည်တို့နှင့်ရော၍လျှက်ပါ။အကယ်၍ အဆိပ်သည်အစာဟောင်းအိမ်သို့ရောက်ခဲ့သော် ပိတ်ချင်း၊နနွင်း၂ပါးနှင့်ပဲဆိမ့်နီ ၎င်းသုံးပါးကို နွားကျင်ငယ်ရေနှင့်ကြိတ်၍သောက်ပါ။

အထူးအားဖြင့်—–အဆိိပ်ကို စားမိ မျိုမိသည်ရှိသော် နနွင်း၂ပါး(နနွင်းရိုးရိုးနှင့်နနွင်းခါး)မှုန့်ကိုသောက်ခြင်းသည် လွန်စွာသင့်မြတ်၏။

(တနည်းအားဖြင့်လည်း လက်ချားနှင့်ထောပတ်ကိုရောစပ်၍ဖြစ်စေ၊ကန်စွန်းရွက်ကိုအရည်ညှစ်ပြီးထန်းလျှက်နှင့်ရောစပ်၍ဖြစ်စေ၊ရရာတခုခုကိုတိုက်ကျွေးနိုင်၏။)(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-29)

အဆိပ်။ ။ဘောစကိုင်း(အဝေရာ၊အဆိပ်ဖြေ)မြစ်ကိုကြိတ်၍ထောပတ်နှင့်ရောပီးများစွာသောက်ခြင်း၊သို့မဟုတ် ကိုက်ခဲရာ၌လိမ်းကျံပေးခြင်းပြုသော် သည်းခံနိုင်ခဲသော အဆိပ်ကိုပင်ပယ်ဖျောက်တတ်၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-27)

အဆိပ်။ ။မြန်မာကုက္ကိုပဥ္စငါးပါး(အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊အခေါက်၊အမြစ်)တို့ကိုကြိတ်၍သောက်ခြင်း၊မျက်စဉ်းခပ်ခြင်း၊လိမ်းကျံခြင်း၊နှာရှူခြင်းပြုခဲ့သော် ကြီးစွာသောအဆိပ်ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-27)

အမြစ်ဆိပ်(အဆိပ်ရှိသစ်ပင်တစ်ပင်၏အမြစ်)။ ။နနွင်း၊သိန္ဓောဆား၊ပျားငယ်ရည်နှင့်ယှဉ်သောထောပတ်ကို သောက်ခဲ့သော် အမြစ်ဆိပ်သင့်သောသူအတွက်မြတ်သောဆေးဖြစ်၏။

ပြဒါးအဆိပ်။ ။ကြိတ်မှန်ရွက်သတ္တုရည်၊ပေါက်ပန်းဖြူရွက်သတ္တုရည်၊ဆော်ဒါမှုန့်တို့ကို ပုန်းရည်နှင့်ရော၍တနေ့လျှင်၃ကျပ်သားမျှ သောက်ခဲ့သော် ပြဒါးများသည် ကျင်ငယ်လမ်းကြောင်းမှသက်ဆင်း၍ ပြဒါးဆိပ်များပြေပျောက်သွားလိမ့်မည်။(ပုံပြ-ပတွဲ-နှာ-119)

ဘိိန်းဆိပ်။ ။ကြောင်လျှာရွက်၏ သတ္တုရည်ကိုတိုက်ခဲ့သော် ဘိန်းဆိပ်သင့်သူများချမ်းသာ၏။(ပုံပြ-ပတွဲ-နှာ-118)

ကြွက်ဆိပ်၊ပင့်ကူဆိပ်။ ။ကြပ်ခိုး၊ပဲဆိမ့်နီ၊နနွင်း၊သိန္ဓောဆားတို့ကို ရောကြိတ်၍ ကိုက်ခဲရာနေရာ၌လိမ်းကျံပေးခဲ့သော် ကြွက်ဆိပ်၊ပင့်ကူဆိပ်တို့ကိုနိုင်၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-28)

ကင်းမြီးကောက်ဆိပ်။ ။ရှိန်းခိုကိုမရိုးစေးနှင့်စိမ်လျှက်ရကြိမ်နေလှမ်းပါ။(တခါစိမ်တခါနေလှမ်း) ထို့နောက်မရိုးစေးနှင့်ပင် အလုံးကလေးများလုံးထားပါ။ကင်းမြီးကောက် စသည့်အဆိပ်ရှိသတ္တဝါများကိုက်ခဲ့သော်ရေနှင့်သွေး၍လိမ်းပေးပါ။အထူးအားဖြင့်ဤဆေးသည်ကင်းမြီးကောက်ဆိပ်၌ကောင်း၏။

ကင်းမြီးကောက်ဆိပ်။ ။ကျည်းသီးဆံကိုရေနှင့်သွေး၍ကိုက်သောနေရာတွင်လိမ်းကြံပေးရ၏။(ပုံပြ-ပတွဲ-နှာ-86)

ကင်းဆိိပ်။ ။ခွေးလှေးယားစေ့ကိုကြိတ်၍ ကင်းကိုက်ရာ၌အုံပေးခဲ့သော် ကင်းဆိပ်သည်ပြေပျောက်၏။(ပုံပြ-ပတွဲ-နှာ-192)

ဖားပြုတ်ဆိပ်။ ။ကုက္ကိုစေ့ကိုရှားစောင်းကြီးအစေးဖြင့်ကြိတ်၍လိမ်းကျံပီးနောက် သစ်ချိုမြစ်မှုန့်၊အင်္ကောလမြစ်မှုန့်၊ပန်းနုမြစ်မှုန့်တို့ကို ၃ရက်ဆက်၍ စားပေးပါလျှင် ဖားပြုတ်ဆိပ်ကိုနိုင်၏။(ပုံပြ-စတွဲ-နှာ-28)

ခွေးရူးဆိပ်။ ။ခွေးရူးကိိုက်သောနေရာတွင်မရိုးစေးကိုနေ့စဉ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။သို့ရာတွင် ပတ်တီးမစည်းရ။ဤနည်းအတိုင်းရက်၄၀အထိပြုလုပ်ရမည်။(အရှင်နာဂသိန် ပုံ-ဒုတွဲ နှာ-333 )

ခွေးရူးဆိပ်။ ။ပဒိုင်း၊သဖန်းတို့၏ အသီးစိမ်းတို့ကို ဆန်ဆေးရေနှင့်ကြိတ်၍သောက်ပါ။တစ်နည်း။ ။ပဒိုင်းရွက်သတ္တုရည်ကို ထောပတ်၊တင်လဲ၊နို့တို့နှင့်၃ကျပ်သားခန့်ရော၍သောက်ပါလျှင် ခွေးရူးဆိပ်လျှင်စွာပျောက်၏။

တစ်နည်း။ ။ဒဏ်ရာပေါ်တွင်ထန်းလျက်၊နှှမ်းဆီတို့နှင့်မရိုးစေးကိုရော၍မကြာခဏလိမ်းပေးပါ။ခွေးရူးဆိပ်ပြေ၏။(အရှင်နာဂသိန် ပုံ-ဒုတွဲ နှာ-333)

ခွေးရူးမပြန်နိုင်သောနည်း။ ။ကိုက်သောခွေးရူးကိုသတ်၍အသည်း(အသဲ)ကိုထုတ်၍မီးကင်ပြီးကိုက်ခံရသောလူနာအားကျွေးထားပါလျှင်တစ်သက်လုံးခွေးရူးမပြန်တော့ပြီ။စိတ်ချရသောနည်းဖြစ်သည်။(ပုံပြ-ပဥ္စမတွဲ-ပထမပိုင်း-နှာ-224)

ခွေးရူးမပြန်နိိုင်။ ။ခွေးရူးကိုက်သော် ကြက်သားနှင့်ပျားရည်ရော၍စားကခွေးရူးမပြန်နိုင်။အသက်သာမှီစေ ချမ်းသာရာရ၏။

တစ်နည်း။ ။ထန်းလျက်၁ကျပ်သား၊ကြက်ချေးတမတ်သားကိုကြိတ်၍၃လုံးလုံး၊နံနက်,နေ့လည်,ည တလုံးစီစား ခွေးရူးမပြန်ပီ။(ပုံပြ-ပဥ္စမတွဲ-ပထမပိုင်း-နှာ-171)

ခြင်၊ပျား၊မှက်အဆိိပ်။ ။ပျားနှင့်မှက်တို့ကိုက်ခံရခြင်းသည်ပြဿနာကြီးမဟုတ်ပေမယ့်ခြင်ကိုက်ခံရရင်တော့သတိထားသင့်သည်။ခြင်သည်ဆင်တုတ်ကွေး၊သွေးလွန်တုတ်ကွေးစသည်ဖြင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများကိုခြင်မှတဆင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလော။ထိုရောဂါများဖြစ်နေချိန်၌ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းကိုပို၍ပင်သတိထားသင့်ပေသည်။

ထို့ကြောင့် ခြင်၊ပျား၊မှက် စသည်တို့အကိုက်ခံရသော် မရိုးစေးကိုချက်ခြင်းယူလျှက်ကိုက်သောနေရာကိုလိမ်းပေးပါ။နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းပျောက်ကင်းလျှက် အဆိပ်ပြေ၍ ရောင်ရမ်းခြင်းလည်းကင်းပါလိမ့်မည်။(ဆရာကြီးဦးတင်ဦး၏ မရိုးပင်စာအုပ် နှာ-51 )

ဤဆေးနည်းများသည် အရှင်နာဂသိန်၏ ပုံပြဆေးအဘိဓာန်များ၊ဆရာကြီးဦးတင်ဦး၏ မရိုးပင်စာအုပ် ၊ဦးလှဒင်၏ ကုက္ကိုပင်စာအုပ်၊နန်းလှိုင်၏ အသက်ကယ်မြန်မာ့ဆေးစွမ်းကောင်းများစာအုပ်၊ဦးလှခင်(ဆန်းညွှန့်ဦး)၏ ရွက်-ခေါက်-မြစ်-သီး ဆေးနည်း၁၀၀၀စာအုပ်၊၎င်းစာအုပ်များမှ ဆေးနည်းများဖြစ်ပါသည်။

တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဒီဆေးနည်းတွေထဲမှာပါတဲ့ဆေးပင်များ ကျွန်တော့်ဆီမှာဓာတ်ပုံအစုံမရှိတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ဆေးပင်များကို သိတဲ့သူ ရှိတဲ့သူများက ကွန်မန့်မှာပေးခဲ့ကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆေးပင်မသိတဲ့သူများကို သိစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပါ။ အားလုံးကိုလေးစားလျှက် ……….။

လမင်းကမ႓ာ