ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕ အနီးတစ္ဝိုိက္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္္ခ်ဳန္းရြာမည္္

ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္္ တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ ယေန႔ညေနအထိိခန္႔မွန္းခ်က္။ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ့အျပား၊ စစ္ကိုိင္းတိုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတိုိင္းေဒသႀကီးတိုိ႔တြင္ ေနရာစိိပ္စိပ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္္ မြန္္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာ က်ဲက်ဲႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တိုိ႔တြင္ ေနရာကြြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္။ ရြာရန္ရာႏွုန္း(၈၀) ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္။ လွိုင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ရွိိမည္။ လွိုိင္းအျမင့္မွာျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၄)ေပမွ(၇)ေပခန္႔ ရွိနိုိင္ပါသည္။ ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။ တစ္ျပည္လုံးတြင္ ေနရာက်ဲက်ဲမွ ေနရာစိပ္စိပ္္မိုးဆက္လက္ ထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ယေန႔ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္။ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္။ရြာရန္ရာႏွုန္း(၈၀) ျဖစ္ပါသည္။ … Read more

မိုးမ်ားမည္႔႔ ေဒသမ်ား

မိုးမ်ားပါလိ္မ့္မယ္ ၂၀၂၀ ဧၿပီလ ၂၇ရက္မွ ၃၀ရက္ေန႔အတြင္း ကေလး ၊ကေလးဝ ၊ဂန္႔ေဂါ ၊ထီးလင္း ၊ကန္ပက္ လက္ ေက်ာ ၊မင္းတိုင္ပင္ ၊ပုလဲဲ ၊ယင္းမာပင္ ၊ဆားလင္းႀကီး ၊မုံရြာ ၊ကနီ ၊ဘုတလင္ ၊ေက်ာက္ကာ ၊ေခ်ာင္းဦး ၊ေျမာင္ ၊ျမင္းမူ ၊စစ္ကိုင္း ၊မႏၲေလး ။။ျမစ္ငယ္ ၊တံတာဦး ၊အမရပူရ ၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ၊ကူမဲ ၊ဝမ္းတြင္း ၊မိတၳီလာ ၊သာစည္ ၊ေပ်ာ္ဖြယ္ ၊ရမည္းသင္း ၊တပ္ကုန္း ၊ပုသိိမ္ႀကီး ၊မတၱရာ ၊စဥ့္ကူး၊ေရနံသာ၊ေက်ာက္ေျမာင္း ၊ေရႊဘို ၊ခင္ဦး၊ေရဦး ၊ ကားဘိုး ၊ဒီပဲရင္း ၊တန္႔ဆည္ ၊ဇီးကုန္း ၊ထန္းတပင္ ၊ေျမဒူး ၊ကန္႔ဘလူ ၊ကၽြန္းလွ ၊ခ်ပ္သင္းခ်ပ္ႀကီး၊ေကာလင္း၊ပင္လယ္ဘူး ၊ဝန္းသိုိ ၊အရာေတာ္ … Read more

ေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္္းခ်က္

ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ ယေန႔ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္။ စစ္ကိုင္းတိုိင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္တို႔ိတြင္ ေနရာစိပ္စိပ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနရာက်ဲက်ဲႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည္။ ႐ြာရန္ရာႏႈန္း(၈၀) ျဖစ္ပါသည္။ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္။ လႈိင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ရွိမည္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္္ ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၃)ေပမွ (၇)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္း … Read more