နိုိင္ငံတကာက လက္ခံထားနိုင္မယ့္ အဆင့္မီွွ ကိုိဗစ္ ၁၉ကုသကာကြယ္္ေဆးကို တရုတ္္အသုံးျပဳရန္ အတည္ျပဳ

တ႐ုတ္နိုိင္ငံက အတည္ျပဳလိုိက္ၿပီ။ ကိုိဗစ္ ၁၉ အတြက္ ေဆးဘက္ဆိုိင္ရာ ေလ့က်င့္မွု/စမ္းသပ္မွုအတြက္ သေဘာတူလိုိက္ပါၿပီ။ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ ကုသေရးအတြက္ ထိုးေဆးကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ။ ဆင္ဟြာသတင္္း (ေဘဂ်င္း။ ၁၄-၄-၂၀)   တ႐ုတ္ျပည္တြင္္ ေဆး႐ုံမ်ားမွာ ကိုဗစ္္ ၁၉ အတြက္ ကာကြယ္ ကုသေဆးအတြက္္ အသုံးျပဳရန္ အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ အဂၤါေန႔တြင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေဆးအျဖစ္ အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ကုသေဆးအျဖစ္ ထိုးေဆးကိုိ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ။ ပိုးကိုိသတ္တယ္။ ေဆးဝါးရဲ့ အာနိသင္နဲ႔ ကာကြယ္ကုသရန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ကာကြယ္၍ အရည္အေသြး အဆင့္မီေသာ ထိုးေဆးျဖစ္ေၾကာင္း။ (ကိုဗစ္ ၁၉ အတြက္) နိုိင္ငံတကာက လက္ခံထားနိုင္မယ့္ အဆင့္မီ၊ အရည္အေသြးရွိေၾကာင္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။ … Read more

သံသယ လူနာ၁ေသာင္းေက်ာ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ ၇ေသာင္းေက်ာ္္ႏွင္႔ ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိသူ ၆၂ဦးထိရွိိလာ

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၀:၁၅) နာရီီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ည COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွု တတိိယအသုတ္ (၁၃-၄-၂၀၂၀ အတြက္ ေနာက္ဆုံး) အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂၃) ခု အား ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၂။ ၎တို႔အနက္ အင္းစိိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္္ ကုသမွုေပးလ်က္ရွိသူ (၈) ဦးႏွင့္္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ ကုသမွုေပးလ်က္ရွိသူ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉) ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၃။ က်န္ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁၄) ခုတြင္္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိပါ။ … Read more

၀မ္းနည္းစရာ ..ယေန႔ ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိိသူ ၁၁ဦးတဲ႔႔

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္္) မွ ယေန႔ညေန (၆) နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွု ပထမအသုတ္အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၂) ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၂။ ၎တို႔ိအနက္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သျဖင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ ၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုျခင္း (Quarantine) ေဆာင္ရြက္ထားရွိသူ (၁၁) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၃။ က်န္ဓာတ္ခြဲဲနမူနာ (၈၁) ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိပါ။ ၄။ သတင္းအျပည့္အစုံကိုိ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Ministry of Health and Sports, Myanmar … Read more

၂ဦးထပ္္တိုး စုစုေပါင္း ၄၁ ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၀:၃၀) နာရီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုခံေနသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၇၈)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဇယား (၁) ၌ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၂) ဦးႏွင့္ (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္္ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရွုမွုခံေနသူ (၂၇၅) … Read more

အုပ္စုဖြဲ႔ ေရပက္က အေရးယူခံရနိင္္

ယခုႏွစ္္ သၾကၤၤန္ကာလ ေရပက္သူမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုိင္ရာ ဥပေဒျဖင့္္ အေရးယူမည္္ မုံရြာ၊ ဧၿပီ ၁၂ ယခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ေရပက္ကစားသူမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ကိုဗ္စ္ ၁၉ ကာကြယ္ထိိန္းခ်ဳပ္ကာလတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ ယခုႏွစ္ အတာသၾကၤန္တြ္င္ အုန္းလက္မ႑ပ္ထိုး‌၍‌ေရပက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္္း အေပ်ာ္ေရပက္ကစားျခင္းႏွင့္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္ကာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား မလိုက္နာပါက ကိုဗစ္ ၁၉ ကာလ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ထားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွု ဥပေဒ ၃၀(က)ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွုးႀကီး သန္းထြန္းေအာင္းက ေျပာသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွူ ဥပေဒ ၃၀(က)အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒဏ္ေငြေသာ္လည္းေကာင္း … Read more

ေရာဂါပိိုးေတြ႔ရွိသူ ၃၈ ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၂:၀၀) နာရီီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုလ်က္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၃၀) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) ၌ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၇) ဦးႏွင့္ (၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီသတင္းတြင္္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ လူနာ (၃)ဦး၊ စုစုုေပါင္း (၁၀)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ အေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုခံေနသူ (၂၂၀) ဦး၏ … Read more