သဝန္တိုိတာ အခ်စ္လား ၊မိိမိအတၱအတြက္ တစ္ဖက္သားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းလား

သဝန္တိုိျခင္းနဲ႔အခ်စ္ သဝန္တိုတယ္ဆိုတာ ခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တကယ္ေတာ့ မိမိအတၱအတြက္ တစ္ဖက္သားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါ…။ မိမိခ်စ္သူရဲ့အခ်စ္ေတြအကုန္လုံး မိိမိတစ္ေယာက္ထဲ သိိမ္းပိုက္ခ်င္တယ္ ဆိုေပမယ့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆင္ျခင္မွု့မရွိပဲ ေနရတကာ လိုက္ၿပီး သဝန္တိုေနမယ္ဆိုရင္ ခ်စ္သူကိုိ မြန္းၾကပ္ေနေစပါလိမ့္မယ္။ တကယ္က ကိုိယ္ခ်စ္သူသူမ်ားေနာက္မပါသြားေစခ်င္ရင္ ကိုယ္ပိုခ်စ္ေပးပါ။ပိုၿပီးတန္ဖိုးထား ဆက္ဆံေပးပါ။ ကိုိယ္ခ်စ္သူသူမ်ားေနာက္ပါသြားမွာစိုးလို့ စိတ္ပူတယ္ဆိုတိုင္း ေရရာေသခ်ာတဲ့အေၾကာင္းအက်ိဳး ခိုင္လုံမွု့မရွိပဲ ေနရာတကာ သဝန္တိုေနမယ္ဆိုရင္ တဖက္သားကိုိ အေနခက္ေနေစပါလိမ့္မယ္…။ သိိပ္ခ်စ္လို့ိုဆိုေပမယ့္ ခဏခဏဟိုလူနဲ႔သဝန္တို ဒီလူနဲ႔သဝန္တိုေနျခင္းက တဖက္သားအတြက္ အရွင္လတ္လတ္သတ္စားခံေနရသလိုပါပဲ။မြန္းၾကပ္ေစသလိုိ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ်ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္…။ ကိုယ္ကိုိတိုင္ကလည္း ခ်စ္သူအေပၚမွာထားတဲ့ မိမိရဲ့အထင္နဲ႔အျမင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ သဝန္တိုိပါ…။ မိိမိရဲ့ မမွန္မကန္ အျမင္တစ္ခုေၾကာင့္ တဖက္သားကို စြတ္စြဲမိသြားမယ္ဆိုရင္ .. ကိုိယ္အေပၚ သူတကယ္ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးသူဆိုပါရင္.. မွားယြင္းတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္နဲ႔ ကိုယ္ခ်စ္ရသူႏွလုံးသားေလး … Read more