၂ဦးထပ္္တိုး စုစုေပါင္း ၄၁ ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၀:၃၀) နာရီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုခံေနသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၇၈)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဇယား (၁) ၌ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၂) ဦးႏွင့္ (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္္ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရွုမွုခံေနသူ (၂၇၅) … Read more

အုပ္စုဖြဲ႔ ေရပက္က အေရးယူခံရနိင္္

ယခုႏွစ္္ သၾကၤၤန္ကာလ ေရပက္သူမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုိင္ရာ ဥပေဒျဖင့္္ အေရးယူမည္္ မုံရြာ၊ ဧၿပီ ၁၂ ယခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ေရပက္ကစားသူမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ကိုဗ္စ္ ၁၉ ကာကြယ္ထိိန္းခ်ဳပ္ကာလတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ ယခုႏွစ္ အတာသၾကၤန္တြ္င္ အုန္းလက္မ႑ပ္ထိုး‌၍‌ေရပက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္္း အေပ်ာ္ေရပက္ကစားျခင္းႏွင့္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္ကာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား မလိုက္နာပါက ကိုဗစ္ ၁၉ ကာလ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ထားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွု ဥပေဒ ၃၀(က)ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွုးႀကီး သန္းထြန္းေအာင္းက ေျပာသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွူ ဥပေဒ ၃၀(က)အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒဏ္ေငြေသာ္လည္းေကာင္း … Read more

အသက္္ ၆၀ ေက်ာ္လာတဲ႔အခါ က်န္းမာေရးအတြက္္ ဒါေတြကိုဂရုစိုက္ပါ

အသက္ ၆၀ ေက်ာ္လၽွင္္ သတိထားစရာမ်ား.. အေမရိိကန္မွ ေလ့လာမူတခုအရ .. အသက္ႀကီးသူေတြရဲ႕ ၅၁ % ေက်ာ္က ေလွခါးေပၚကေန ျပဳတ္က်ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ရင္္ ေရွာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား .. ၁ – ေလွခါး အတက္အဆင္း လုပ္လၽွင္္ လက္ရမ္းကို ေသခ်ာ ကိုိင္ၿပီးမွ ဆင္းပါ တက္ပါ။ ၂ – ဦးေခါင္းကို ရုတ္တရတ္ မလွည့္လိုက္ပါနဲ႔ ။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလုံးကိုိ ေသြးပူ ေလ့က်င့္ခန္း အရင္ လုပ္ၿပီးမွ လွည့္ပါ။ ၃ – လက္ေတြကို ေျခ ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဖို႔ ခႏၶာကိုယ္ ကို မကုန္းလိုက္ပါနဲ႔ ။ ေသြးပူ ေလ့က်င့္ခန္းကိုိ အရင္လုပ္ပါ။ … Read more

ျပည္‌္ေဆး႐ုံက ေမ့ေဆးဆရာဝန္မႀကီးရဲ႔ ေလးစားဖြယ္္ အႏိႈင္းမဲ႔ ေစတနာ

ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိိန္ 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-19 ကူးစက္သြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္္း case (30) ကျပည္‌္ေဆး႐ုံက ေမ့ေဆးဆရာဝန္မႀကီးပါ.. ေပါက္ေခါင္းမွ(ယခုကြယ္လြြန္) လူနာ၏ အသက္႐ူလမ္းေၾကာင္းထဲသိုိ႔ ventilator မွ tube ကိုထည့္ရာတြင္ ဆရာဝန္္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေယာက္မွ သုံးေယာက္လိုိအပ္ပါတယ္.. ဒါေပမယ္လို႔ ထိိသြားပါက ဆရာဝန္အင္အားေလ်ာ့မွာစိုးရိိမ္ျခင္းအျပင္ သူမက အသက္အရြယ္ႀကီးပါ၍ ထိျခင္းထိိ သူမသာ အထိခံမည္ဟုဆုံးျဖတ္ကာ လူနာ၏ အခန္းထဲသို႔ သူမတစ္ဦးတည္း ဝင္ေရာက္ၿပီး လည္ေခ်ာင္းထဲသို႔ိ tube ကိုိထည့္ရာတြင္ ႏွစ္ခါ သုံးခါ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မရပါ၊ မျမင္ရပါသျဖင့္္ ေနာက္ဆုံး သူမ၏ အကာအကြယ္ျဖစ္သည့္္ Goggles… ကိုခၽြတ္ ၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာ အဆင္ေၿပ မည္ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဤကဲ့သိုိ႔ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မူေၾကာင့္ သူမ … Read more

ကပ္္ႀကီး သုံးပါးကို ေက်ာ္နင္းနိုင္ေစမည္္႔ ဂါထာေတာ္္

သိိရသၼိ ံ ဂါထာေတာ္္ ၁။ သိိရသၼိ ံ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ၊ သာရိပုေတၱာစ ဒကၡိေဏ ။ ဝါမအံေသ ေမာဂၢလႅာေနာ၊ ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ ။ ၂။ ပစၧိေမ မမ အာနေႏၵာ၊ စတုဒၵိသာ ခီီဏာသဝါ ။ သမႏၲာ ေလာကပါလာစ ၊ ဣႏၵာေဒဝါ သ ျဗဟၼကာ ။ ၃။ ဧတေသံံ အာႏု ဘာဝေန၊ သေဗၺဘယာ ဥပဒၵဝါ ။ အေနက အႏၲရာယာပိ ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ ။ ၁။ ဗုဒၶေသေ႒ာ – ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ သိရသၼိ ံ – ဦးေခါင္းထက္၌။ တိ႒တု … Read more

ေရာဂါပိိုးေတြ႔ရွိသူ ၃၈ ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၂:၀၀) နာရီီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုလ်က္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၃၀) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) ၌ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၇) ဦးႏွင့္ (၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီသတင္းတြင္္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ လူနာ (၃)ဦး၊ စုစုုေပါင္း (၁၀)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ အေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုခံေနသူ (၂၂၀) ဦး၏ … Read more

ေလ႔လာမႈအသစ္အရ (၁၃) ေပေက်ာ္အထိ္ ပ်ံ႕ႏွံ့ေရာက္ရွိနိုိင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိိ ဟုဆို

ကိုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ေလထဲမွာ (၁၃) ေပေက်ာ္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ့ေရာက္ရွိနိုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ကိုရိုိနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ေလထဲမွာ (၄) မီတာအထိ ပ်ံ႕ႏွံ့ေရာက္ရွိနိုိင္တယ္လို့ ေလ့လာခ်က္ စစ္တမ္းအသစ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တ႐ုတ္သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ေရာဂါကူးစက္ခံရတဲ့ လူနာေတြကိုိထားရွိတဲ့ ေဆး႐ုံ အေဆာင္ေတြက ေလ နမူနာေတြကို စစ္ေဆးၿပီး အခုလို ထုတ္ျပန္လိုိက္တာပါ။ တ႐ုတ္ သုေတသီေတြဟာ အဲဒီလို ကနဦးေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကို အေမရိိကန္ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္တားဆီးေရး စင္တာ (CDC) ရဲ့ Emerging Infectious Diseases ဂ်ာနယ္မွာ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေလ့လာေတြ႕ရွိိခ်က္အသစ္အရ ဗိုိင္းရပ္စ္ဟာ ေလထဲမွာ (၄) မီတာ (၁၃ ေပေက်ာ္) အထိ ပ်ံ႕ႏွံ့ေရာက္ရွိနိုင္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာေတြမွာ … Read more

သၾကၤၤန္ လက္ေဆာင္ မုန္႔္လုံးေရေပၚျပဳလုပ္နည္္း

မုန္႔္လုံးေရေပၚ ( သၾကၤန္ လက္ေဆာင္ ) ေကာက္ညႇင္းမွုန္္႔ 800g ( ၅၀ သားခန႔္ ) ၊ဆန္အစိမ္းမွုန္႔ 200g ( ၁၂ က်ပ္သား ) ၊ေရ 600ml ၊ဆား အနည္းငယ္ ပါဝင္ပစၥည္္း ၄ မ်ိဳးကိုိ နယ္မယ့္ခြက္တစ္ခုထဲ ထည့္ပီး ေစးပိုိင္ လုံးက်စ္လာတဲ့အထိ လက္နဲ႔ ဖ်စ္ပီးနယ္ေပးပီးေနာက္္ ခြက္တစ္ခုထဲထည့္၍ ပလတ္စတစ္္ ( သို႔ ) အဖုံးအုပ္ပီး ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ၆ နာရီ ႏွပ္ထားေပးပါ။ ၆ နာရီႏွပ္ထားပီးရင္ေတာ့ ၊ မုန္႔လုံးေရေပၚလုံးေလးမ်ား လုံးလို႔ရပါပီ။ မုန္႔ႏွစ္ေလးမ်ားကို အရင္လုံးပီး ညႇပ္ထားတဲ့ ထညက္ကိုိထည့္၍ ျပန္လုံးေပးပါ။ အိုးထဲေရထည့္ပီး ေရဆူလာတဲ့အခါ မုန္႔လုံးေရေပၚေလးမ်ား ထည့္ေပးပါ။ မုန္႔လုံးေရေပၚေလးမ်ား … Read more

ႏွွစ္သစ္မွာ ကံံဇာတာေတြပြင့္လန္းေစဖို႔ ေန႔နံအလိုက္္ ေခါင္းေဆးနည္း

ႏွွစ္သစ္မွာ ကံဇာတာေတြပြင့္လန္းေစဖို႔….. ေကာင္းက်ိဳးေဝျဖာ ေခါင္းေဆးယၾတာ….ဘုန္းကံံပြင့္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာလုံးကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ျပဳလုပ္ပါေလ…. ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္းကိုိ အေၾကာင္းျပဳ ေရးထိုးေသာ ျမန္မာသကၠရ္္ (၁၃၈၂)ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔17.4.2020 ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔အတြက္္….. ေရွးက ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္တို႔သည္ အေရးအေၾကာင္း ႀကီးငယ္ ရွိေသာအခါတိုိ႔၌ေခါင္းေဆးမဂၤၤလာ ယၾတာဟူ၍ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကေလ၏။ၿမိဳ႕တည္၊နန္းတည္ေသာအခါမ်ား၊စစ္ထြက္ေသာအခါမ်ား၌ အထူးသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ ေလ့ရွိၾက၏။ဇာတာသန္႔သည္ဟုလည္းေခၚ၏။ ဘုုရင္မင္းျမတ္မ်ားသာမက တိုိင္းသူျပည္သားမ်ား သည္လည္း အဆိုပါ ေခါင္းေဆး မဂၤလာ ယၾတာ ကိုိေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾက၏။ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တာလုံးအတြက္ ကံအညံ့မ်ား အခိုက္မ်ား ကင္းစင္ေျပေပ်ာက္ကာက်က္သေရမဂၤလာ ေအာင္ျခင္းအျဖာျဖာ တိုးပြားေစျခင္းငွါ ေခါင္းေဆးယၾတာ ကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾက၏။ ရာထူးတက္ရန္၊ရန္အၿပိဳင္အဆိုိင္မ်ားေန၍ ေအာင္နိုင္လိုေသာအခါ လာဘ္လာဘမ်ားပိတ္ေနေသာအခါ ဒုကၡအခက္အခဲ အဆင္မေျပမူ႔မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၾကဳံေနရေသာအခါ စသည္စသည္ တို႔၌လည္းေခါင္းေဆးမဂၤၤလာ ယၾတာကိုိ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္မိိတ္ေဆြ တို႔အလြယ္တကူ … Read more

xxxindian videos justindianporn.me hollywood actress nude videos
www hindi sex vidoes com rajwap.me bangla chuda chudi video
bangoli video originalhindiporn.mobi indian sexy girl videos
hclip porn pornfactory.info xxdn
aishwarya rai sexy hot images onlyindianporn.tv hq poner
koreanhotmovies pakistaniporn2.com open porn
mum sex video kompoz2.com x aunty videos
india new sex indianpornvideos.mobi tits sex video
early morning sex videos freeindianporn2.com indian girlfriend tumblr
xnxvidos anybunny.mobi punjabisexygirl
honda aviator price sobazo.com quikr bikes
manini marathi movie bukaporn.net inden sexi
bangali sexx video go-indian.pro tamilsexporn
xnxx telugu aunties redwap2.com bhutan xxx
roopa ganguly hot tubepatrol.porn manipur sex girl
odia song video xshaker.net 3gplive com